Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Avionika

Avionika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Aeronautikos inžinerija
Fakultetas: Antano Gustaičio aviacijos institutas
Programos kodas: 612H43001, 6121EX055 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 18
Valstybė finansuoja: 15
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 5,02
STOJIMO TVARKA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: aviacijos elektronikos ir elektros inžinerijos bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta rengti specialistams, kurie gerai išmanytų naujausias orlaivių elektros ir elektronikos inžinerijos technologijas, orlaivių automatikos vystymosi tendencijas, elektroninių ir automatinių sistemų projektavimo principus; mokėtų kompetentingai naudotis informacinėmis technologijomis, kompiuteriais duomenims apdoroti, spręsdami įvairias elektronikos ir automatinio valdymo problemas; išmanytų automatizuoto projektavimo įrangą; gebėtų kurti orlaivių elektronikos ir automatizuotąsias sistemas, jų funkcinius įtaisus; mokėtų eksperimentuoti, analizuoti ir interpretuoti duomenis.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
 • naudodami automatizuoto projektavimo įrangą kurti orlaivių elektronikos ir automatizuotąsias sistemas;
 • naudotis kompiuteriais duomenims apdoroti, spręsdami įvairias automatinio valdymo problemas, technologiniams procesams ir įrenginiams valdyti;
 • atlikti inžinerinius skaičiavimus, įvairių sistemų tobulinimo darbus;
 • vykdyti orlaivių techninės priežiūros darbus;
 • adaptuotis prie nuolatinių pokyčių profesinėje elektronikos inžinerijos bei automatikos srityje ir veiksmingai bendradarbiauti su gretutinių sričių specialistais.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijų programą turėsite galimybę įsidarbinti:
 • eiliniu arba vyresniuoju specialistu įvairiose aviacijos įmonėse;
 • techniku avioniku UAB „FL Technics“, UAB „Helisota“, UAB „Termikas“, VSAT aviacijos rinktinėje;
 • orlaivių komponentų paieškos ir tiekimo įmonėje AB „Locatory.com“;
 • orlaivių tinkamumo skraidyti specialistu ar techniku avioniku AGAI skrydžių praktikos bazėje;
 • vyriausiuoju specialistu Civilinės aviacijos administracijoje;
 • Kauno, Prienų ir Panevėžio aviacijos gamyklose.
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2017 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– taikomas minimalus konkursinis balas – 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 m. tvarkos apraše). 
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16110 Chemija 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16117 Mechanika, molekulinė fizika ir termodinamika 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16112 Matematika 1 6 30 15 30 2 83 E
AIAIB17149 Aviacijos raida ir studijų įvadas 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17112 Technologinis kūrybingumas ir mokslinis pažinimas 3 30 - 15 2 33 E1
KIFSB17121 Kultūros studijos 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIB16218 Pažangiųjų technologijų fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16204 Bendroji inžinerinė grafika 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16212 Matematika 2 6 30 15 15 2 98 E
ELEIB16200 Elektrotechnikos pagrindai 3 15 15 15 2 33 E
STGSB17044 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E1
STTMB17042 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17142 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17144 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17145 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16304 Elektronikos pagrindai 3 30 15 - 2 33 E
FMIGB16303 Taikomoji inžinerinė grafika 6 15 30 30 4 81 E
FMITB16107 Procedūrinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16312 Matematika 3 6 30 15 15 4 96 E
ELEIB16351 Mechatronikos įtaisai 6 45 15 - 4 96 E
AIAIB17063 Aviaciniai prietaisai 3 30 15 - 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16401 Elektronikos įtaisai 3 30 - - 2 48 E
ELESB16402 Signalai ir grandinės 1 6 45 - 15 4 96 E
ELESB16406 Elektronikos praktikumas 3 - 30 - 2 48 E1
FMITB16207 Objektinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
AIAIB17064 Aviacinė radijo dažnių technika 6 45 - 15 4 96 E
MEMKB17382 Aviacinės medžiagos 3 30 15 - 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVB16501 Žmogiškasis veiksnys 3 30 - - 2 48 E
ELESB16501 Signalai ir grandinės 2 6 45 15 - 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIB16551 Elektros pavaros 3 30 15 - 2 33 E
AIAIB17065 Aviacinės radijo dažnių technikos pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
AIAIB17150 Lėktuvo aerodinamika 6 30 - 30 4 96 E
AIAIB17152 Aviaciniai varikliai 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16602 Skaitmeninis signalų apdorojimas 6 45 15 - 4 96 E
ELKRB16612 Mikroprocesoriai 6 30 30 - 4 96 E
ELKRB16614 Elektroninių įtaisų projektų valdymas 3 30 15 - 2 33 E
AIAIB17066 Orlaivių ryšio bei navigacijosir duomenų sistemos 6 30 - 30 4 96 E
AIAIB17067 Automatinis orlaivių valdymas 6 30 15 15 4 96 E
AIAIB17158 Orlaivių techninė priežiūra 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
8 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 10 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVB16700 Oro transporto vadyba 3 24 - 8 2 46 E
AIAIB17068 Autonominiai orlaiviai ir jų inžinerija 3 24 - 16 2 38 E
AIAIB17069 Avionikos projektavimas ir gamybos technologijos 3 24 - 16 2 38 E1
AIAIB17070 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 8 2 70 Į
AIAIB17071 Profesinė praktika 15 - - - - 400 A
AIAIB17165 Aviacinė teisė 3 24 - - 2 54 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (baigiamasis darbas) = 22 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIB17073 Orlaivių skaitmeninė technika ir elektroninių prietaisų sistemos 3 24 12 - 2 42 E
AIAIB17074 Avionikos kompleksinis projektas 6 - - 24 4 132 KS
AIAIB17075 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
AIAIB17076 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
AIAIB17166 Orlaivių techninė diagnostika 3 24 12 12 2 30 E
KILSB17036 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
VVEIB17208 Ekonomika 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.