Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Avionika

Avionika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Aeronautikos inžinerija
Fakultetas: Antano Gustaičio aviacijos institutas
Programos kodas: 612H43001, 6121EX055 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 18
Valstybė finansuoja: 15
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 5,02
STOJIMO TVARKA
Specializacijos – aviacinės elektronikos sistemos, bepiločių orlaivių inžinerija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta rengti specialistams, kurie gerai išmanytų naujausias orlaivių elektros ir elektronikos inžinerijos technologijas, orlaivių automatikos vystymosi tendencijas, elektroninių ir automatinių sistemų projektavimo principus; mokėtų kompetentingai naudotis informacinėmis technologijomis, kompiuteriais duomenims apdoroti, spręsdami įvairias elektronikos ir automatinio valdymo problemas; išmanytų automatizuoto projektavimo įrangą; gebėtų kurti orlaivių elektronikos ir automatizuotąsias sistemas, jų funkcinius įtaisus; mokėtų eksperimentuoti, analizuoti ir interpretuoti duomenis.
Nuo 5 semestro Aviacinių elektronikos sistemų specializacijos studijose įgyjama žinių ir gebėjimų, susijusių su technine priežiūra, technologiniais ir vadybiniais procesais, darbu EASA patvirtintoje orlaivių techninės priežiūros organizacijoje.
Bepiločių orlaivių inžinerijos specializacija skirta tiems, kurie domisi naujausiomis aviacijos technologijomis ir planuoja užsiimti bepiločių orlaivių projektavimu, valdymu, paslaugų kūrimu. Studijų metu studentai įgis specialių žinių apie bepiločių orlaivių projektavimą, gamybos technologijas ir įrenginių derinimą, bepiločio orlaivio valdymą, paslaugų teikimo reglamentavimą ir kt.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
 • naudodami automatizuoto projektavimo įrangą kurti orlaivių elektronikos ir automatizuotąsias sistemas;
 • naudotis kompiuteriais duomenims apdoroti, spręsdami įvairias automatinio valdymo problemas, technologiniams procesams ir įrenginiams valdyti;
 • atlikti inžinerinius skaičiavimus, įvairių sistemų tobulinimo darbus;
 • vykdyti orlaivių techninės priežiūros darbus;
 • prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinėje elektronikos inžinerijos bei automatikos srityje ir veiksmingai bendradarbiauti su gretutinių sričių specialistais.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijų programą turėsite galimybę įsidarbinti:
 • eiliniais arba vyresniaisiais specialistais įvairiose orlaivių techninės priežiūros, remonto, gamybos ir projektavimo įmonėse;
 • technikais avionikais UAB „Kaunas Aircraft Maintenance Services“, UAB „FL Technics“, UAB „Helisota“, UAB „Termikas“, VSAT aviacijos rinktinėje;
 • orlaivių komponentų paieškos ir tiekimo įmonėje AB „Locatory.com“;
 • orlaivių tinkamumo skraidyti specialistais ar technikais avionikais AGAI skrydžių praktikos
  bazėje;
 • vyriausiaisiais specialistais Civilinės aviacijos administracijoje;
 • Kauno, Prienų ir Panevėžio aviacijos gamyklose;
 • bepiločių orlaivių operatoriais ar projektuotojais besikuriančiose verslo įmonėse arba įkurti savo įmonę.
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais / kvalifikacinis egzaminas1
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2017 m. taikomas minimalus konkursinis balas buvo 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 
1 Kvalifikacinio egzamino įvertinimai perskaičiuojami pagal „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašą“.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIB17149 Aviacijos raida ir studijų įvadas 3 30 - - 2 48 E1
FMCHB16110 Chemija 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16117 Mechanika, molekulinė fizika ir termodinamika 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16112 Matematika 1 6 30 15 30 2 83 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17112 Technologinis kūrybingumas ir mokslinis pažinimas 3 30 - 15 2 33 E1
KIFSB17121 Kultūros studijos 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16200 Elektrotechnikos pagrindai 3 15 15 15 2 33 E
FMFIB16218 Pažangiųjų technologijų fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16204 Bendroji inžinerinė grafika 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16212 Matematika 2 6 30 15 15 2 98 E
STGSB17044 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E1
STTMB17042 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17142 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17144 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17145 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIB17063 Aviaciniai prietaisai 3 30 15 - 2 33 E
ELEIB16351 Mechatronikos įtaisai 6 45 15 - 4 96 E
ELESB16304 Elektronikos pagrindai 3 30 15 - 2 33 E
FMIGB16303 Taikomoji inžinerinė grafika 6 15 30 30 4 81 E
FMITB16107 Procedūrinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16312 Matematika 3 6 30 15 15 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIB17064 Aviacinė radijo dažnių technika 6 45 - 15 4 96 E
ELESB16401 Elektronikos įtaisai 3 30 - - 2 48 E
ELESB16402 Signalai ir grandinės 1 6 45 - 15 4 96 E
ELESB16406 Elektronikos praktikumas 3 - 30 - 2 48 E1
FMITB16207 Objektinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
MEMKB17382 Aviacinės medžiagos 3 30 15 - 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIB17065 Aviacinės radijo dažnių technikos pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
AIAIB17150 Lėktuvo aerodinamika 6 30 - 30 4 96 E
AIAIB17152 Aviaciniai varikliai 6 30 - 30 4 96 E
AISVB16501 Žmogiškasis veiksnys 3 30 - - 2 48 E
ELEIB16551 Elektros pavaros 3 30 15 - 2 33 E
ELESB16501 Signalai ir grandinės 2 6 45 15 - 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIB17066 Orlaivių ryšio bei navigacijos ir duomenų sistemos 6 30 - 30 4 96 E
AIAIB17067 Automatinis orlaivių valdymas 6 30 15 15 4 96 E
AIAIB17158 Orlaivių techninė priežiūra 3 30 - 15 2 33 E1
ELESB16602 Skaitmeninis signalų apdorojimas 6 45 15 - 4 96 E
ELKRB16612 Mikroprocesoriai 6 30 30 - 4 96 E
ELKRB16614 Elektroninių įtaisų projektų valdymas 3 30 15 - 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
8 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 10 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIB17068 Autonominiai orlaiviai ir jų inžinerija 3 24 - 16 2 38 E
AIAIB17069 Avionikos projektavimas ir gamybos technologijos 3 24 - 16 2 38 E1
AIAIB17070 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 8 2 70 Į
AIAIB17071 Profesinė praktika 15 - - - - 400 A
AIAIB17165 Aviacinė teisė 3 24 - - 2 54 E
AISVB16700 Oro transporto vadyba 3 24 - 8 2 46 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (baigiamasis darbas) = 22 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIB17073 Orlaivių skaitmeninė technika ir elektroninių prietaisų sistemos 3 24 12 - 2 42 E
AIAIB17074 Avionikos kompleksinis projektas 6 - - 24 4 132 KS
AIAIB17075 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
AIAIB17076 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
AIAIB17166 Orlaivių techninė diagnostika 3 24 12 12 2 30 E
KILSB17036 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
VVEIB17208 Ekonomika 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.