Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Aviacijos mechanikos inžinerija

Aviacijos mechanikos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Aeronautikos inžinerija
Fakultetas: Antano Gustaičio aviacijos institutas
Programos kodas: 612H42001, 6121EX054 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 69
Valstybė finansuoja: 56
STOJIMO TVARKA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta tiems, kurie domisi orlaivių mechanika, orlaivių konstrukcijomis, varikliais bei mechaninėmis sistemomis ar aerodinamika ir nori savo ateitį sieti su aviacija. Pagal šią studijų programą rengiami aviacijos mechanikos specialistai, galintys ne tik savarankiškai spręsti sudėtingus orlaivių konstrukcijų bei variklių inžinerijos uždavinius, bet ir projektuoti, braižyti, modeliuoti bei kurti naujus orlaivių projektus. Be to, absolventai taip pat gebės taikyti įgytas žinias aviacinių įmonių veikloje, įvairiose darbo vietose, taikydami aukštąsias technologijas, analizuoti ir kūrybiškai spręsti techninius, administracinius bei teisinius orlaivių kūrimo, gamybos ir eksploatacijos klausimus, kurie dažnai yra aktualūs viso pasaulio mastu, bei naujai vertinti šios specialybės inžinierių priimamų sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
  • naudodamiesi kompiuterinio modeliavimo programomis braižyti ir projektuoti orlaivių mechanines dalis ir sistemas;
  • atlikti orlaivio skrydžio aerodinaminių charakteristikų skaičiavimus ir jas vertinti;
  • atlikti inžinerinius skaičiavimus, įvairių sistemų tobulinimo darbus;
  • analizuoti orlaivio sparno ir jo profilio parametrus, parinkti optimalias sparno parametrų skaitines reikšmes;
  • spręsti, kaip organizuojama orlaivių techninė priežiūra ir atliekami techniniai darbai;
  • atlikti įvairių orlaivių mazgų remonto darbus;
  • suprasti orlaivių projektavimo ir remonto organizacijų teisinius aspektus.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijų programą turėsite galimybę įsidarbinti:
• eiliniais arba vyresniaisiais specialistais įvairiose orlaivių techninės priežiūros, remonto, gamybos ir projektavimo įmonėse;
• aviacijos mechanikos inžinieriais UAB „Kaunas Aircraft Maintenance Services“, UAB „FL Technics“, UAB „Helisota“, UAB „Termikas“, VSAT aviacijos rinktinėje;
• orlaivių tinkamumo skraidyti specialistais ar mechanikos inžinieriais AGAI skrydžių praktikos bazėje;
• vyriausiaisiais specialistais Civilinės aviacijos administracijoje;
• Kauno, Prienų ir Panevėžio aviacijos gamyklose.
 
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais / kvalifikacinis egzaminas1
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2017 m. taikomas minimalus konkursinis balas buvo 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 
1 Kvalifikacinio egzamino įvertinimai perskaičiuojami pagal „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašą“.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIB17149 Aviacijos raida ir studijų įvadas 3 30 - - 2 48 E1
FMCHB16110 Chemija 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16117 Mechanika, molekulinė fizika ir termodinamika 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16112 Matematika 1 6 30 15 30 2 83 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17112 Technologinis kūrybingumas ir mokslinis pažinimas 3 30 - 15 2 33 E1
KIFSB17121 Kultūros studijos 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16200 Elektrotechnikos pagrindai 3 15 15 15 2 33 E
FMFIB16218 Pažangiųjų technologijų fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16204 Bendroji inžinerinė grafika 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16212 Matematika 2 6 30 15 15 2 98 E
STGSB17044 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E1
STTMB17042 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17142 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17144 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17145 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16304 Elektronikos pagrindai 3 30 15 - 2 33 E
FMIGB16303 Taikomoji inžinerinė grafika 6 15 30 30 4 81 E
FMMMB16312 Matematika 3 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17054 Mechanizmų ir mašinų teorija (su kursiniu projektu) 9 45 15 30 6 144 E
STTMB17050 Medžiagų mechanika 1 6 30 15 15 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17213 Skysčių mechanika 3 15 15 15 2 33 E
MEMKB17152 Matavimų teorija ir praktika (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17382 Aviacinės medžiagos 3 30 15 - 2 33 E
MERSB17058 Mašinų elementai (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
STTMB17054 Medžiagų mechanika 2 6 30 - 30 4 96 E
TIAIB17045 Orlaivių eksploatacinės medžiagos 3 30 15 - 2 33 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIB17150 Lėktuvo aerodinamika 6 30 - 30 4 96 E
AIAIB17151 Orlaivių konstrukcijos 6 30 - 30 4 96 E
AIAIB17152 Aviaciniai varikliai 6 30 - 30 4 96 E
AIAIB17153 Kompozitinės medžiagos 3 30 - 15 4 31 E
AISVB16501 Žmogiškasis veiksnys 3 30 - - 2 48 E
TIAIB17050 Vidaus degimo varikliai 3 30 15 - 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIB17154 Skridimo dinamika 3 30 - 15 2 33 E
AIAIB17155 Orlaivių konstrukcijų mechanika 6 30 - 15 4 111 E
AIAIB17156 Orlaivių funkcinės sistemos 6 30 - 30 4 96 E
AIAIB17157 Orlaivių gamybos ir remonto technologija 6 30 - 30 4 96 E
AIAIB17158 Orlaivių techninė priežiūra 3 30 - 15 2 33 E1
AIAIB17159 Lėktuvų projektavimas 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
AIAIB17160 Sraigtasparnių inžinerija 3 30 - 15 2 33 E1
AIAIB17161 Orlaivio tipo inžinerija 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
8 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 10 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIB17068 Autonominiai orlaiviai ir jų inžinerija 3 24 - 16 2 38 E
AIAIB17072 Aviaciniai prietaisai 3 24 16 - 2 38 E1
AIAIB17162 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 8 2 70 Į
AIAIB17163 Profesinė praktika 15 - - - - 400 A
AIAIB17165 Aviacinė teisė 3 24 - - 2 54 E
AISVB16700 Oro transporto vadyba 3 24 - 8 2 46 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (baigiamasis darbas) = 22 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIB17073 Orlaivių skaitmeninė technika ir elektroninių prietaisų sistemos 3 24 12 - 2 42 E
AIAIB17166 Orlaivių techninė diagnostika 3 24 12 12 2 30 E
AIAIB17167 Orlaivio kompleksinis projektas 6 - - 24 4 132 KS
AIAIB17168 Bakalauro Baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
AIAIB17169 Bakalauro Baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
KILSB17036 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
VVEIB17208 Ekonomika 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.