Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pramogų industrijos

Pramogų industrijos

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Komunikacija
Fakultetas: Kūrybinių industrijų fakultetas
Programos kodas: 612P96002, 6121JX053 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 35
Valstybė finansuoja: 7
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 5,92
STOJIMO TVARKA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis –
socialinių mokslų bakalauras

Studijų forma ir trukmė –
nuolatinės studijos (4 metai)
                   Daugiau informacijos apie studijas
Kūrybinių industrijų fakultete
 
Kam skirta studijų programa?
Didėjant visuomenės susidomėjimui aktyvaus laisvalaikio formomis, atsiranda poreikis kurti naujus potyrius ir pramogas, organizuoti ir vesti renginius. Renginių mastas, koncepcija, techniniai sprendimai vis sudėtingėja, todėl šiam procesui suvaldyti reikalingi prodiuseriai, kurie turėtų gerus vadybos, komunikacijos įgūdžius ir gerai išmanytų kūrybinius procesus, suprastų rinkos poreikius, numatytų ateities perspektyvas ir kurtų paklausų produktą. Studentai rengiami organizuoti profesionalias pramogų veiklas, studijos padeda praplėsti pramogos sampratą, formuoja šiuolaikinį požiūrį į edukaciją kaip į pramogą. Studentai mokosi per praktines veiklas ir baigę studijas (o kartais dar studijuodami) – siūlo rinkai naujas pramogų formas.
 
Ką gebėsiu?
Būdami šios studijų programos absolventais gebėsite praktikoje taikyti komunikacijos strategijas, vadybos, ekonomikos žinias atsižvelgdami į paslaugų specifiką, vykstančius pokyčius; gebėsite analizuoti pramogų industrijos plėtros galimybes; suprasti ir kryptingai pritaikyti platų įgytų žinių spektrą pramogų industrijų verslo ar viešojo sektoriaus organizacijose (fotografija, kino studijos, kultūros naratyvai, meno istorija, miesto pramogų kultūra, politika, sociologija, sportas ir kt.).
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę pramogų industrijų studijų programą turėsite galimybę įsidarbinti:
  • vadybininkais, projektų vadovais, kūrybinių projektų vadovais, pramogų kūrėjais, laisvai samdomais kūrybininkais;
  • prodiuseriais, pramogų rinkos analitikais, pramoginių laidų rengėjais;
  • renginių organizatoriais, meno gastrolių, sporto varžybų, mados pristatymų, pramogų sklaidos (platinimo), turizmo projektų kūrybinės dalies vadybininkais;
  • pridėtinės produkto vertės kūrėjais, gebančiais sukurti ir parodyti emocinę produkto vertę vartotojui;
  • šalies įvaizdžio tarptautinėse rinkose formavimo specialistais (tarptautinės parodos, eksporto mugės, verslo ir mokslo projektai, mokslo ir komunikacijos projektai), pramogų rinkodaros komunikacijos specialistais, skaitmeninių pramogų kūrėjais, potyrių rinkodaros specialistais.
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
lietuvių kalba ir literatūra
II
0,2
informacinės technologijos
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
istorija
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2018 m. taikomas minimalus konkursinis balas - 3,6 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 


 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFSB17107 Filosofija 3 30 - 15 2 33 E1
KIFSB17111 Pramogos psichologija 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17210 Sociologija 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17050 Dalykinė komunikacija 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17103 Studijų įvadas 3 15 - 15 2 48 E1
VVTEB16501 Autorinė teisė 3 15 - 15 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17107 Anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17108 Vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17109 Prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16205 Medijų gamyba 6 30 15 15 4 96 E
KIFSB17117 Pramogų istorija 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17123 Estetika 3 15 - 15 2 48 E1
KIKOB17054 Medijų studijos (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17055 Masinės komunikacijos teorijos (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVEIB17340 Kūrybos ekonomika 3 15 - 15 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17158 Specialybės anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17159 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17160 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16611 Skaitmeninių vaizdų technologijos 6 15 30 15 4 96 E
KIFSB17124 Žodinė kūryba (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIPIB17068 Scenarijaus rašymo pagrindai 3 15 - 15 2 48 E1
VVVKB17031 Marketingas 3 15 - 15 2 48 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
VVVKB17803 Pramogų ir renginių vadyba 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17182 Akademinė anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17183 Akademinė vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17184 Akademinė prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFSB17133 Logika 3 30 - 15 2 33 E1
KIFSB17134 Pramogos ir politika 3 30 - 15 2 33 E1
KIFSB17135 Gyvenimo būdo ir vartotojo studijos (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17065 Ryšiai su visuomene 6 30 - 30 4 96 E
KIPIB17080 Kino studijos 3 15 - 15 2 48 E
VVFRB16303 Apskaita 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17270 Pramogų verslo projektų vadyba 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIKOB17074 Socialinių tyrimų metodologija (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIPIB17053 Miesto pramogų kultūra 3 15 - 30 2 33 E1
KIPIB17070 Muzikos industrija 3 30 - 15 2 33 E1
KIPIB17073 Fotografija 6 30 - 30 4 96 E
VVVKB17034 Skaitmeninis marketingas 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17118 Meno istorija 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17141 Civilizacijų studijos 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFSB17153 Technologijos ir kultūra 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17076 Reklamos pagrindai (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 4 111 E
KILSB17031 Specialybės kalbos kultūra 3 30 - 15 2 33 E1
KIPIB17001 Sporto industrija 3 15 - 15 2 48 E1
KIPIB17018 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 15 - - 2 63 Į
KIPIB17052 Kompleksinis projektas 9 15 - 60 6 159 KS
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
8 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 10 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFSB17161 Profesinė praktika 15 - - 8 15 377 A
KIFSB17162 Kultūros politika 3 16 - 16 2 46 E1
KIPIB17019 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 8 - - 4 148 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIPIB17013 Įžymybių industrija 3 16 - 16 2 46 E1
KIPIB17021 Pramogų žiniasklaida 3 16 - 16 2 46 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17143 Medijų etika 3 30 - 15 2 33 E1
KIFSB17159 Socialinė atsakomybė 3 16 - 16 2 46 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIPIB17017 Edukacinės pramogos 3 24 - 12 2 42 E1
KIPIB17028 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - 6 234 BD
KIPIB17041 Renginių režisūra (su kursiniu darbu) 6 24 - 24 4 108 E
KIPIB17047 Sveikatingumo industrijos 3 24 - 12 2 42 E1
VVTVB17020 Žaidimų industrija 3 12 - 12 2 54 E1
VVTVB17021 Turizmo industrija 3 24 - 12 2 42 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKOB17101 Tarpkultūrinė komunikacija 3 12 - 24 2 42 E1
KIPIB17056 Rėmimo paieška 3 12 - 24 2 42 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.