Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pramogų industrijos

Pramogų industrijos

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Komunikacija
Fakultetas: Kūrybinių industrijų fakultetas
Programos kodas: 612P96002
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 1268 EUR
2016 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 67
Valstybė finansuoja: 10
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 5,68
STOJIMO TVARKA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.:
komunikacijos bakalauras
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.:
socialinių mokslų bakalauras
                   Daugiau informacijos apie studijas
Kūrybinių industrijų fakultete
 
Kam skirta studijų programa?
Didėjant visuomenės susidomėjimui aktyvaus laisvalaikio formomis, atsiranda poreikis kurti naujus potyrius ir pramogas, organizuoti ir vesti renginius. Renginių mastas, koncepcija, techniniai sprendimai vis sudėtingėja, todėl šiam procesui suvaldyti reikalingi prodiuseriai, kurie turėtų gerus vadybos, komunikacijos įgūdžius ir gerai išmanytų kūrybinius procesus, suprastų rinkos poreikius, numatytų ateities perspektyvas ir kurtų paklausų produktą. Studijos skirtos parengti profesionalioms pramogų organizavimo veikloms, praplečia pramogos sampratą, formuoja šiuolaikinį požiūrį į edukaciją kaip į pramogą. Studentai mokosi per praktines veiklas ir baigę studijas (o kartais dar studijuodami) – siūlo rinkai naujas pramogų formas.
 
Ką gebėsiu?
Absolventai gebės praktikoje taikyti komunikacijos strategijas, vadybos, ekonomikos žinias atsižvelgdami į paslaugų specifiką, vykstančius pokyčius; gebės analizuoti pramogų industrijos plėtros galimybes; suprasti ir kryptingai pritaikyti platų įgytų žinių spektrą pramogų industrijų verslo ar viešojo sektoriaus organizacijose (fotografija, kino studijos, kultūros naratyvai, meno istorija, miesto pramogų kultūra, politika, sociologija, sportas ir kt.).
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijų programą „pramogų industrijos“ turėsite galimybę įsidarbinti:
  • vadybininkais, projektų vadovais, kūrybinių projektų vadovais, pramogų kūrėjais, laisvai samdomais kūrybininkais;
  • prodiuseriais, pramogų rinkos analitikais, pramoginių laidų rengėjais;
  • renginių organizatoriais, meno gastrolių, sporto varžybų, mados pristatymų, pramogų sklaidos (platinimo), turizmo projektų kūrybinės dalies vadybininkais;
  • pridėtinės produkto vertės kūrėjais, gebančiais sukurti ir parodyti emocinę produkto vertę vartotojui;
  • šalies įvaizdžio tarptautinėse rinkose formavimo specialistais (tarptautinės parodos, eksporto mugės, verslo ir mokslo projektai, mokslo ir komunikacijos projektai), pramogų rinkodaros komunikacijos specialistais, skaitmeninių pramogų kūrėjais, potyrių rinkodaros specialistais.
Dalykas
Svertinis koeficientas
2017 m.
I
0,4
lietuvių kalba ir literatūra
II
0,2
informacinės technologijos
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
istorija
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– IV-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– taikomas minimalus konkursinis balas – 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 m. tvarkos apraše). 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTEB16501 Autorinė teisė 3 15 - 15 2 48 E
KIFSB17107 Filosofija 3 30 - 15 2 33 E1
KIFSB17110 Studijų įvadas 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17111 Pramogos psichologija 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17050 Dalykinė komunikacija 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17210 Sociologija 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17107 Anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17108 Vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17109 Prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16205 Medijų gamyba 6 30 15 15 4 96 E
VVFRB16614 Kūrybos ekonomika 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17117 Pramogų istorija 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17123 Estetika 3 15 - 15 2 48 E1
KIKOB17054 Medijų studijos (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17055 Masinės komunikacijos teorijos (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17158 Specialybės anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17159 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17160 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16611 Skaitmeninių vaizdų technologijos 6 15 30 15 4 96 E
VVEVB16305 Marketingas 3 15 - 15 2 48 E
VVSEB16555 Pramogų ir renginių vadyba 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
KIFSB17124 Žodinė kūryba (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17060 Scenarijaus rašymo pagrindai 3 15 - 15 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17182 Akademinė anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17183 Akademinė vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17184 Akademinė prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRB16303 Apskaita 3 30 - 15 2 33 E
VVFRB16304 Pramogų verslo projektų vadyba 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17133 Logika 3 30 - 15 2 33 E1
KIFSB17134 Pramogos ir politika 3 30 - 15 2 33 E1
KIFSB17135 Gyvenimo būdo ir vartotojo studijos (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17063 Kino studijos 3 15 - 15 2 48 E
KIKOB17065 Ryšiai su visuomene 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEVB16502 Skaitmeninis marketingas 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
KIKOB17059 Muzikos industrija 3 30 - 15 2 33 E1
KIKOB17072 Fotografija 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17074 Socialinių tyrimų metodologija (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIPIB17053 Miesto pramogų kultūra 3 15 - 30 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17118 Meno istorija 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17141 Civilizacijų studijos 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFSB17153 Technologijos ir kultūra 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17076 Reklamos pagrindai (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 4 111 E
KILSB17031 Specialybės kalbos kultūra 3 30 - 15 2 33 E1
KIPIB17001 Sporto industrija 3 15 - 15 2 48 E1
KIPIB17018 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 15 - - 2 63 Į
KIPIB17052 Kompleksinis projektas 9 15 - 60 6 159 KS
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
8 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 10 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFSB17161 Profesinė praktika 15 - - 8 15 377 A
KIFSB17162 Kultūros politika 3 16 - 16 2 46 E1
KIPIB17019 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 8 - - 4 148 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIPIB17013 Įžymybių industrija 3 16 - 16 2 46 E1
KIPIB17021 Pramogų žiniasklaida 3 16 - 16 2 46 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17143 Medijų etika 3 30 - 15 2 33 E1
KIFSB17159 Socialinė atsakomybė 3 16 - 16 2 46 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEVB16832 Žaidimų industrija 3 12 - 12 2 54 E1
VVEVB16833 Turizmo industrija 3 24 - 12 2 42 E
KIPIB17017 Edukacinės pramogos 3 24 - 12 2 42 E1
KIPIB17028 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - 6 234 BD
KIPIB17041 Renginių režisūra (su kursiniu darbu) 6 24 - 24 4 108 E
KIPIB17047 Sveikatingumo industrijos 3 24 - 12 2 42 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17175 Tarpkultūrinė komunikacija 3 12 - 24 2 42 E1
KIPIB17056 Rėmimo paieška 3 12 - 24 2 42 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.