Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pramogų industrijos

Pramogų industrijos

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Komunikacija
Fakultetas: Kūrybinių industrijų fakultetas
Programos kodas: 612P96002
2016 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 67
Valstybė finansuoja: 10
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 5,68
STOJIMO TVARKA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
socialinių mokslų bakalauras
                   Daugiau informacijos apie studijas
Kūrybinių industrijų fakultete
 
Kam skirta studijų programa?
Didėjant visuomenės susidomėjimui aktyvaus laisvalaikio formomis, atsiranda poreikis kurti naujus potyrius ir pramogas, organizuoti ir vesti renginius. Renginių mastas, koncepcija, techniniai sprendimai vis sudėtingėja, todėl šiam procesui suvaldyti reikalingi prodiuseriai, kurie turėtų gerus vadybos, komunikacijos įgūdžius ir gerai išmanytų kūrybinius procesus, suprastų rinkos poreikius, numatytų ateities perspektyvas ir kurtų paklausų produktą. Studijos skirtos parengti profesionalioms pramogų organizavimo veikloms, praplečia pramogos sampratą, formuoja šiuolaikinį požiūrį į edukaciją kaip į pramogą. Studentai mokosi per praktines veiklas ir baigę studijas (o kartais dar studijuodami) – siūlo rinkai naujas pramogų formas.
 
Ką gebėsiu?
Absolventai gebės praktikoje taikyti komunikacijos strategijas, vadybos, ekonomikos žinias atsižvelgdami į paslaugų specifiką, vykstančius pokyčius; gebės analizuoti pramogų industrijos plėtros galimybes; suprasti ir kryptingai pritaikyti platų įgytų žinių spektrą pramogų industrijų verslo ar viešojo sektoriaus organizacijose (fotografija, kino studijos, kultūros naratyvai, meno istorija, miesto pramogų kultūra, politika, sociologija, sportas ir kt.).
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę pramogų industrijų studijų programą turėsite galimybę įsidarbinti:
  • vadybininkais, projektų vadovais, kūrybinių projektų vadovais, pramogų kūrėjais, laisvai samdomais kūrybininkais;
  • prodiuseriais, pramogų rinkos analitikais, pramoginių laidų rengėjais;
  • renginių organizatoriais, meno gastrolių, sporto varžybų, mados pristatymų, pramogų sklaidos (platinimo), turizmo projektų kūrybinės dalies vadybininkais;
  • pridėtinės produkto vertės kūrėjais, gebančiais sukurti ir parodyti emocinę produkto vertę vartotojui;
  • šalies įvaizdžio tarptautinėse rinkose formavimo specialistais (tarptautinės parodos, eksporto mugės, verslo ir mokslo projektai, mokslo ir komunikacijos projektai), pramogų rinkodaros komunikacijos specialistais, skaitmeninių pramogų kūrėjais, potyrių rinkodaros specialistais.
Dalykas
Svertinis koeficientas
2017 m.
I
0,4
lietuvių kalba ir literatūra
II
0,2
informacinės technologijos
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
istorija
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– IV-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– taikomas minimalus konkursinis balas – 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 m. tvarkos apraše). 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFKB16102 Filosofija 3 30 - 15 2 33 E1
KIFKB16106 Studijų įvadas 3 15 - 15 2 48 E1
KIFKB16107 Pramogos psichologija 6 30 - 30 4 96 E
KIKVB16111 Dalykinė komunikacija 6 30 - 30 4 96 E
KIKVB16112 Sociologija 6 30 - 30 4 96 E
VVTEB16501 Autorinė teisė 3 15 - 15 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16186 Anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16187 Vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16188 Prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16205 Medijų gamyba 6 30 15 15 4 96 E
KIFKB16201 Pramogų istorija 3 15 - 15 2 48 E1
KIFKB16207 Estetika 3 15 - 15 2 48 E1
KIKVB16211 Medijų studijos (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIKVB16212 Masinės komunikacijos teorijos (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVFRB16614 Kūrybos ekonomika 3 15 - 15 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16286 Specialybės anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16287 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16288 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16611 Skaitmeninių vaizdų technologijos 6 15 30 15 4 96 E
KIFKB16301 Žodinė kūryba (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIKVB16314 Scenarijaus rašymo pagrindai 3 15 - 15 2 48 E1
VVEVB16305 Marketingas 3 15 - 15 2 48 E
VVSEB16555 Pramogų ir renginių vadyba 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16386 Akademinė anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16387 Akademinė vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16388 Akademinė prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFKB16401 Logika 3 30 - 15 2 33 E1
KIFKB16402 Pramogos ir politika 3 30 - 15 2 33 E1
KIFKB16403 Gyvenimo būdo ir vartotojo studijos (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIKVB16411 Kino studijos 3 15 - 15 2 48 E
KIKVB16413 Ryšiai su visuomene 6 30 - 30 4 96 E
VVFRB16303 Apskaita 3 30 - 15 2 33 E
VVFRB16304 Pramogų verslo projektų vadyba 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFKB16502 Miesto pramogų kultūra 3 15 - 30 2 33 E1
KIKVB16313 Muzikos industrija 3 30 - 15 2 33 E1
KIKVB16514 Fotografija 6 30 - 30 4 96 E
KIKVB16555 Socialinių tyrimų metodologija (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVEVB16502 Skaitmeninis marketingas 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFKB16202 Meno istorija 3 15 - 15 2 48 E1
KIFKB16501 Civilizacijų studijos 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFKB16601 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 15 - - 2 63 Į
KIFKB16602 Kompleksinis projektas 9 15 - 60 6 159 KS
KIFKB16603 Technologijos ir kultūra 6 30 - 30 4 96 E
KIFKB16604 Sporto industrija 3 15 - 15 2 48 E1
KIKVB16612 Reklamos pagrindai (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 4 111 E
KILKB16015 Specialybės kalbos kultūra 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
8 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 10 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFKB16702 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 8 - - 4 148 Į
KIFKB16703 Profesinė praktika 15 - - 8 15 377 A
KIFKB16706 Kultūros politika 3 16 - 16 2 46 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFKB16707 Pramogų žiniasklaida 3 16 - 16 2 46 E1
KIFKB16708 Įžymybių industrija 3 16 - 16 2 46 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFKB16503 Medijų etika 3 30 - 15 2 33 E1
KIFKB16701 Socialinė atsakomybė 3 16 - 16 2 46 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFKB16801 Sveikatingumo industrijos 3 24 - 12 2 42 E1
KIFKB16802 Renginių režisūra (su kursiniu darbu) 6 24 - 24 4 108 E
KIFKB16803 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - 6 234 BD
KIFKB16804 Edukacinės pramogos 3 24 - 12 2 42 E1
VVEVB16832 Žaidimų industrija 3 12 - 12 2 54 E1
VVEVB16833 Turizmo industrija 3 24 - 12 2 42 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFKB16805 Rėmimo paieška 3 12 - 24 2 42 E1
KIFKB16806 Tarpkultūrinė komunikacija 3 12 - 24 2 42 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.