Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Kūrybinės industrijos

Kūrybinės industrijos

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Komunikacija
Fakultetas: Kūrybinių industrijų fakultetas
Programos kodas: 612P96001, 6121JX052 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 78
Valstybė finansuoja: 18
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 5,98
STOJIMO TVARKA
 
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis –
socialinių mokslų bakalauras
 
Studijų forma ir trukmė –
nuolatinės studijos (4 metai)
Daugiau informacijos apie studijas
Kūrybinių industrijų fakultete
 
Kam skirta studijų programa?
Įmonės džiaugiasi kūrybinių industrijų absolventais, turinčiais įvairių sričių kompetencijų, galinčiais pasiūlyti netradicinius komunikacijos sprendimus ir taikyti įmonės rinkodaroje inovacijas, gebančiais ne tik parengti įmonės komunikacijos strategiją, bet ir ją įgyvendinti, kurti tekstinį, vaizdo ir interaktyvų turinį medijoms. Aukštą absolventų įsidarbinimo pagal įgytą specialybę rodiklį (86 proc.) tiek Lietuvoje, tiek užsienyje lemia gebėjimas analizuoti vartotojų poreikius, elgseną, naujų technologijų ir šiuolaikinių medijų išmanymas, gebėjimas pritaikyti kultūros ir meno projektus įvairioms auditorijoms. Mūsų absolventais pasitiki: „LRT“, „LIMA“, „Transcom“, „BoredPanda“, „Menų fabrikas Loftas“, „ad Fingers“, „Socialus marketingas“, „Legal Guns“, „Baltic Tours“, „LNK“, „Krasta Auto“, „15min.lt“, „Čiop Čiop“ ir kt.
 
Ką gebėsiu?
Gebėsite kritiškai analizuoti ir įvertinti šiuolaikinius komunikacijos procesus, parengti ir įgyvendinti integruotos komunikacijos kampanijas, pritaikyti kultūros ir meno medžiagą komunikacijos reikmėms ir įvairioms auditorijoms; kurti komunikacijos turinį tradicinėms ir naujosioms medijoms; pritaikyti informacinių technologijų ir medijų galimybes, kuriant komunikacijos produktus ir teikiant paslaugas; kurti skaitmeninį turinį.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijų programą „kūrybinės industrijos“ turėsite galimybę įsidarbinti:
  • reklamos ir rinkodaros komunikacijų verslo specialistais, valdančiais informacinių technologijų priemones, išmanančiais internetinių puslapių dizainą, kompiuterinę grafiką, multimedijų technologijas ir pan.;
  • kūrybinių ir kultūros projektų vadybininkais laisvalaikio paslaugų sektoriuose – nuo miesto klubų iki turizmo paslaugas teikiančių verslo įmonių;
  • tarpdalykinių, inovacijas kuriančių grupių vadovais ir koordinatoriais, gebančiais analizuoti poreikių kaitos tendencijas;
  • viešųjų ryšių specialistais tiek privačiojo, tiek valstybinio sektoriaus įmonėse;
  • laisvalaikio renginių organizatoriais, gebančiais rengti įvairius kultūros, meno renginius – ne tik populiariosios kultūros, bet ir reprezentacinius valstybinės reikšmės ar profesionalaus meno renginius;
  • skaitmeninio turinio, rinkodaros specialistais.
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
lietuvių kalba ir literatūra
II
0,2
informacinės technologijos
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
istorija
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2018 m. taikomas minimalus konkursinis balas - 3,6 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 

 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFSB17107 Filosofija 3 30 - 15 2 33 E1
KIFSB17210 Sociologija 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17050 Dalykinė komunikacija 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17052 Kūrybinio verslo pagrindai 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17103 Studijų įvadas 3 15 - 15 2 48 E1
VVTEB16501 Autorinė teisė 3 15 - 15 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17107 Anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17108 Vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17109 Prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16205 Medijų gamyba 6 30 15 15 4 96 E
KIFSB17118 Meno istorija 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17119 Kultūros studijos 3 30 - 15 2 33 E1
KIKOB17054 Medijų studijos (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17055 Masinės komunikacijos teorijos (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVEIB17338 Kūrybos ekonomika 3 30 - 30 2 18 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17158 Specialybės anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17159 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17160 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16611 Skaitmeninių vaizdų technologijos 6 15 30 15 4 96 E
KIKOB17057 Populiariosios kultūros gamyba (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 4 111 E
KIKOB17058 Kiekybiniai tyrimo metodai (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIPIB17070 Muzikos industrija 3 30 - 15 2 33 E1
VVVKB17031 Marketingas 3 15 - 15 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17182 Akademinė anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17183 Akademinė vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17184 Akademinė prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17129 Žodinė kūryba 3 15 - 15 2 48 E1
KIPIB17068 Scenarijaus rašymo pagrindai 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16411 Multimedijos elementų dizainas 6 15 15 30 4 96 E
KIKOB17064 Vizualinė komunikacija (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 4 111 E
KIKOB17065 Ryšiai su visuomene 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17066 Kokybiniai tyrimo metodai (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIPIB17080 Kino studijos 3 15 - 15 2 48 E
VVFRB16303 Apskaita 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIKOB17069 Kūrybinių industrijų studijos (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17070 Žiniasklaidos pagrindai ir turinio strategija 6 30 - 30 4 96 E
VVVKB17034 Skaitmeninis marketingas 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIPIB17067 Kino projektai 6 30 - 30 4 96 E
KIPIB17073 Fotografija 6 30 - 30 4 96 E
MERSB17063 Spaudos projektai 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17144 Medijos ir politika 3 15 - 15 2 48 E1
KIPIB17076 Miesto studijos 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFSB17157 Kultūros naratyvai 3 30 - 15 2 33 E1
KIKOB17075 Inovacijų valdymas 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17076 Reklamos pagrindai (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 4 111 E
KIKOB17077 Kompleksinis projektas 9 15 - 60 6 159 KS
KILSB17031 Specialybės kalbos kultūra 3 30 - 15 2 33 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
8 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 10 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFSB17159 Socialinė atsakomybė 3 16 - 16 2 46 E1
KIFSB17162 Kultūros politika 3 16 - 16 2 46 E1
KIKOB17078 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
KIKOB17079 Profesinė praktika 15 - - - 10 390 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELKRB16701 Informacinės ir ryšio technologijos 6 24 - 24 4 108 E
KIPIB17077 Teatro komunikacija 6 24 - 24 4 108 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARPGB17008 Šiuolaikinio meno komunikacija (su kursiniu darbu) 6 24 - 24 4 108 E
KIKOB17082 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - - - 160 Į
KIKOB17083 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
KIPIB17081 Medijų projektai 6 24 - 24 4 108 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMGSB16810 Mobiliųjų prietaisų multimedija 3 12 - 24 2 42 E1
KIKOB17101 Tarpkultūrinė komunikacija 3 12 - 24 2 42 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.