Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Kūrybinės industrijos

Kūrybinės industrijos

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Komunikacija
Fakultetas: Kūrybinių industrijų fakultetas
Programos kodas: 612P96001
2016 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 117
Valstybė finansuoja: 23
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 5,94
STOJIMO TVARKA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
socialinių mokslų bakalauras
                   Daugiau informacijos apie studijas
Kūrybinių industrijų fakultete
 
Kam skirta studijų programa?
Įmonės džiaugiasi kūrybinių industrijų absolventais, turinčiais įvairių sričių kompetencijų, galinčiais pasiūlyti netradicinius komunikacijos sprendimus ir taikyti įmonės rinkodaroje inovacijas, gebančiais ne tik parengti įmonės komunikacijos strategiją, bet ir ją įgyvendinti, kurti tekstinį, vaizdo ir interaktyvų turinį medijoms. Aukštą absolventų įsidarbinamumą (86 proc.) pagal įgytą specialybę tiek Lietuvoje, tiek užsienyje lemia gebėjimas analizuoti vartotojų poreikius, elgseną, naujų technologijų ir šiuolaikinių medijų išmanymas, gebėjimas pritaikyti kultūros ir meno projektus įvairioms auditorijoms. Mūsų absolventais pasitiki: „LRT“, „LIMA“, „Transcom“, „BoredPanda“, „Menų fabrikas Loftas“, „ad Fingers“, „Socialus marketingas“, „Legal Guns“, „Baltic Tours“, „LNK“, „Krasta Auto“, „15min.lt“, „Čiop Čiop“ ir kt.
 
Ką gebėsiu?
Absolventai gebės kritiškai analizuoti ir įvertinti šiuolaikinius komunikacijos procesus, parengti ir įgyvendinti integruotos komunikacijos kampanijas, pritaikyti kultūros ir meno medžiagą komunikacijos reikmėms ir įvairioms auditorijoms; kurti komunikacijos turinį tradicinėms ir naujosioms medijoms; pritaikyti informacinių technologijų ir medijų galimybes, kuriant komunikacijos produktus ir teikiant paslaugas; kurti skaitmeninį turinį.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę kūrybinių industrijų studijų programą turėsite galimybę įsidarbinti:
  • reklamos ir rinkodaros komunikacijų verslo specialistais, valdančiais informacinių technologijų priemones, išmanančiais internetinių puslapių dizainą, kompiuterinę grafiką, multimedijų technologijas ir pan.;
  • kūrybinių ir kultūros projektų vadybininkais laisvalaikio paslaugų sektoriuose – nuo miesto klubų iki turizmo paslaugas teikiančių verslo įmonių;
  • tarpdalykinių, inovacijas kuriančių grupių vadovais ir koordinatoriais, gebančiais analizuoti poreikių kaitos tendencijas;
  • viešųjų ryšių specialistais tiek privačiojo, tiek valstybinio sektoriaus įmonėse;
  • laisvalaikio renginių organizatoriais, gebančiais rengti įvairius kultūros, meno renginius – ne tik populiariosios kultūros, bet ir reprezentacinius valstybinės reikšmės ar profesionalaus meno renginius;
  • skaitmeninio turinio, rinkodaros specialistais.
Dalykas
Svertinis koeficientas
2017 m.
I
0,4
lietuvių kalba ir literatūra
II
0,2
informacinės technologijos
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
istorija
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– IV-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– taikomas minimalus konkursinis balas – 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 m. tvarkos apraše). 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFKB16102 Filosofija 3 30 - 15 2 33 E1
KIFKB16106 Studijų įvadas 3 15 - 15 2 48 E1
KIKVB16111 Dalykinė komunikacija 6 30 - 30 4 96 E
KIKVB16112 Sociologija 6 30 - 30 4 96 E
KIKVB16113 Kūrybinio verslo pagrindai 6 30 - 30 4 96 E
VVTEB16501 Autorinė teisė 3 15 - 15 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16186 Anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16187 Vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16188 Prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16205 Medijų gamyba 6 30 15 15 4 96 E
KIFKB16202 Meno istorija 3 15 - 15 2 48 E1
KIFKB16203 Kultūros studijos 3 30 - 15 2 33 E1
KIKVB16211 Medijų studijos (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIKVB16212 Masinės komunikacijos teorijos (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVFRB16202 Kūrybos ekonomika 3 30 - 30 2 18 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16286 Specialybės anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16287 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16288 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16611 Skaitmeninių vaizdų technologijos 6 15 30 15 4 96 E
KIKVB16311 Populiariosios kultūros gamyba (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 4 111 E
KIKVB16312 Kiekybiniai tyrimo metodai (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIKVB16313 Muzikos industrija 3 30 - 15 2 33 E1
VVEVB16305 Marketingas 3 15 - 15 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16386 Akademinė anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16387 Akademinė vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16388 Akademinė prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFKB16306 Žodinė kūryba 3 15 - 15 2 48 E1
KIKVB16314 Scenarijaus rašymo pagrindai 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16411 Multimedijos elementų dizainas 6 15 15 30 4 96 E
KIKVB16411 Kino studijos 3 15 - 15 2 48 E
KIKVB16412 Vizualinė komunikacija (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 4 111 E
KIKVB16413 Ryšiai su visuomene 6 30 - 30 4 96 E
KIKVB16414 Kokybiniai tyrimo metodai (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVFRB16303 Apskaita 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIKVB16511 Kūrybinių industrijų studijos (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIKVB16512 Žiniasklaidos pagrindai ir turinio strategija 6 30 - 30 4 96 E
VVEVB16502 Skaitmeninis marketingas 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKVB16513 Kino projektai 6 30 - 30 4 96 E
KIKVB16514 Fotografija 6 30 - 30 4 96 E
MEPMB16520 Spaudos projektai 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFKB16504 Medijos ir politika 3 15 - 15 2 48 E1
KIKVB16515 Miesto studijos 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFKB16607 Kultūros naratyvai 3 30 - 15 2 33 E1
KIKVB16611 Inovacijų valdymas 6 30 - 30 4 96 E
KIKVB16612 Reklamos pagrindai (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 4 111 E
KIKVB16613 Kompleksinis projektas 9 15 - 60 6 159 KS
KILKB16015 Specialybės kalbos kultūra 3 30 - 15 2 33 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
8 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 10 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFKB16701 Socialinė atsakomybė 3 16 - 16 2 46 E1
KIFKB16706 Kultūros politika 3 16 - 16 2 46 E1
KIKVB16711 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
KIKVB16712 Profesinė praktika 15 - - - 10 390 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELTLB16701 Informacinės ir ryšio technologijos 6 24 - 24 4 108 E
KIKVB16713 Teatro komunikacija 6 24 - 24 4 108 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDKB16806 Šiuolaikinio meno komunikacija (su kursiniu darbu) 6 24 - 24 4 108 E
KIKVB16811 Medijų projektai 6 24 - 24 4 108 E
KIKVB16812 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - - - 160 Į
KIKVB16813 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMGSB16810 Mobiliųjų prietaisų multimedija 3 12 - 24 2 42 E1
KIFKB16806 Tarpkultūrinė komunikacija 3 12 - 24 2 42 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.