Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Informacinės sistemos

Informacinės sistemos

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informacijos sistemos
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 612I20003, 6121BX022 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 40
Valstybė finansuoja: 31
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 4,26
STOJIMO TVARKA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – informatikos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programos tikslas – rengti kvalifkuotus informacinių sistemų specialistus, kurie turėtų ne vien tik gilias informatikos srities žinias, bet ir stiprius vadybos, ekonomikos, finansų pagrindus, mokėtų kurti, diegti ir tobulinti informacines sistemas bei jų komponentus. Tai šiuolaikinė studijų programa, sukurta remiantis pasaulio universitetų patirtimi, tarptautinių organizacijų ACM (angl. Association of Computing Machinery), AIS (angl. Association of Information Systems) ir Lietuvos verslo įmonių rekomendacijomis. Studijų programa skirta tiems, kurie savo ateitį ketina sieti su moderniomis informacinėmis sistemomis ir duomenų bazėmis, jų projektavimu, programavimu, diegimu, taip pat tiems, kurie domisi duomenų apdorojimu ir analize.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
  • profesionaliai analizuoti verslo poreikius ir juos specifikuoti;
  • analizuoti verslo sistemas ir modeliuoti verslo procesus;
  • projektuoti informacines sistemas, taikydami įvairias metodikas;
  • projektuoti ir programuoti duomenų bazes;
  • taikyti duomenų gavybos metodus verslo procesų analizei atlikti;
  • kurti duomenų saugyklas-sandėlius ir atlikti duomenų analizę;
  • atlikti informacinių sistemų auditą;
  • suprasti ir taikyti informacinių sistemų saugos principus.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigusieji šią studijų programą gali dirbti informacinių technologijų, verslo ir biudžetinėse įmonėse sistemų analitikais, IT projektų vadovais, informacinių sistemų ir duomenų bazių architektais, programuotojais, sistemų integravimo specialistais, informacinių sistemų ir duomenų bazių administratoriais.
 
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
informacinės technologijos / fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2017 m. taikomas minimalus konkursinis balas buvo 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 

 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16102 Programų kūrimo įvadas 3 30 15 - 2 33 E
FMISB16105 Informacinių technologijų ir programavimo įvadas 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16101 Operacinės sistemos 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16102 Diskrečioji matematika 1 3 30 - 15 2 33 E
FMSAB16121 Matematinės analizės pagrindai 9 60 - 45 6 129 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17102 Anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17104 Vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17106 Prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16203 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
FMISB16204 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16208 Procedūrinis programavimas 6 45 30 - 4 81 E
FMMMB16202 Diskrečioji matematika 2 6 45 - 30 4 81 E
KIFSB17109 Filosofija 3 15 - 15 2 48 E1
VVVKB17159 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17153 Specialybės anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17155 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17157 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGB16304 Kompiuterinė grafika 6 30 30 - 4 96 E
FMISB16300 Kompiuterių architektūra ir tinklai 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16307 Objektinis programavimas (su kursiniu darbu) 6 30 30 15 4 81 E
FMSAB16325 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
VVEIB17188 Ekonomika 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17127 Logika 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17128 Etika 3 15 - 15 2 48 E1
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16408 Informacinių sistemų įvadas 3 24 - 24 2 30 E1
FMITB16409 Debesų kompiuterija 3 24 24 - 2 30 E
FMSAB16424 Skaitiniai metodai ir algoritmai 6 24 24 12 4 96 E
VVFRB16413 Finansinė apskaita 3 12 - 24 2 42 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISB16403 Integruotos programavimo aplinkos (su kursiniu darbu) 6 24 24 12 4 96 E
FMITB16429 Programavimo technologijos (su kursiniu projektu) 6 24 24 12 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISB16401 Gamybinė praktika1 6 - - - - 160 A
FMISB16402 Demola praktika 1 6 - - - - 160 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16508 Žmogaus ir kompiuterio sąveika 6 15 30 15 4 96 E
FMISB16500 Informacinių sistemų programų inžinerijos pagrindai 6 30 30 - 4 96 E
FMISB16501 Duomenų bazės (su kursiniu darbu) 6 45 30 - 4 81 E
FMISB16502 Interneto technologijos 3 30 15 - 2 33 E
FMITB16502 Projektų valdymo principai 3 30 15 - 2 33 E
VVFRB16508 Verslo finansai 3 30 - 15 2 33 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16600 Programų sistemų inžinerija 3 24 12 - 2 42 E
FMISB16601 Duomenų bazių valdymas (su kursiniu darbu) 6 24 24 - 4 108 E
FMISB16602 Dirbtinis intelektas ir žinių sistemos 3 24 24 - 2 30 E
FMISB16603 Sistemų teorija 3 24 - 12 2 42 E
FMITB16605 Veiklos procesų valdymo pagrindai 6 24 24 - 4 108 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVTVB17070 Įmonių organizavimas ir valdymas 3 24 - 12 2 42 E1
VVTVB17171 Logistika 3 24 - 12 2 42 E1
VVVKB17035 Marketingas 3 24 - 12 2 42 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISB16605 Demola praktika 2 6 - - - - 160 A
FMISB16606 Gamybinė praktika 2 6 - - - - 160 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16700 Informacinių sistemų analizė ir projektavimas 6 30 15 15 4 96 E
FMISB16701 Verslo informacinių sistemų projektavimas 6 - - 45 4 111 KS
FMISB16702 Duomenų bazių administravimas 6 30 30 - 4 96 E
FMISB16703 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 15 2 63 Į
FMISB17701 Sprendimų rengimas ir agentinės technologijos 3 30 15 - 2 33 E
KILSB17027 Specialybės kalbos kultūra 3 15 - 15 2 48 E1
VVTEB16702 Informatikos teisė 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16801 Duomenų gavybos pagrindai (su kursiniu darbu) 6 24 24 - 4 108 E
FMISB16802 Organizacijų informacinės sistemos 6 24 24 - 2 110 E1
FMISB16803 Bakalauro baigiamasis darbas 2 3 - - 12 - 68 Į
FMISB16804 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
FMISB16811 Informacinių sistemų auditas 3 24 12 - 2 42 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISB16000 Informacinės saugos pagrindai 3 24 12 - 2 42 E
FMISB17801 Paslaugų architektūra grindžiamos informacinės sistemos 3 24 12 - 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.