Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Naujos studijų programos

DAIKTŲ INTERNETO INŽINERIJA
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – informatikos bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Daiktų internetas – tai elektronikos prietaisų tarpusavio sąveika per interneto tinklą. Netolimoje ateityje visi įrenginiai bus sujungti tarpusavyje – nuo transporto priemonių ar buities įrenginių iki išmanių laikrodžių ir kitos dėvimos elektronikos. Ir visa tai atsiranda jau dabar. Internetas pakeitė žmonijos požiūrį į bendravimą ir verslą, daiktų internetas keičia žmonių sąveiką su juos supančiu pasauliu.
Daiktų interneto inžinerija yra tarpdalykinė studijų programa, jungianti informatikos, elektronikos, kompiuterių ir telekomunikacijų inžinerijos šakas ir aukštąsias technologijas. Elektronikos žinios leidžia kurti įvairaus sudėtingumo elektroninius prietaisus bei sistemas. Kompiuterių inžinerija suteiks žinių apie įterptines ir kompiuterizuotas sistemas. Telekomunikacijų inžinerija leis perprasti sudėtingus šiuolaikinius duomenų perdavimo tinklus ir debesų technologijas. Visos šios žinios jums leis kurti, eksploatuoti, vystyti šiuolaikinėmis informacinėmis ir ryšio technologijomis pagrįstą elektroninę ir programinę įrangą, tai suformuos visuotinį daiktų interneto tinklą.
 
Ką gebėsiu?
Daiktų interneto inžinerijos studijų programą baigę absolventai įgys puikias informatikos, elektronikos, kompiuterizuotų sistemų, programavimo ir šiuolaikinių duomenų perdavimo technologijų žinias ir gebėjimus. Tai leis jauniems specialistams įsitraukti į veiklas, kuriose vykdomi tyrimai ir kuriami nauji produktai (R&D). Taip pat jūs turėsite pakankamai įgūdžių eksploatuojant, valdant ir projektuojant informacinių ir telekomunikacinių technologijų sprendimus. Jūs įgysite išskirtinių įgūdžių kurti telematikos sistemas, valdyti duomenų perdavimo tinklus, taikyti interneto, duomenų gavybos (angl. data mining) ir debesų kompiuterijos technologijas.
 
Kur galėsiu atlikti praktiką?
Profesinę praktiką galima atlikti įvairiose elektroninės įrangos tyrimų ir gamybos įmonėse, informacinių ir telekomunikacinių paslaugų tiekėjų įmonėse. Pavyzdžiui, telekomunikacinėse ir specializuotose ryšio įrangos kūrėjų ir gamintojų įmonėse: UAB „Teltonika“, UAB „Wilibox“, UAB „Ruptela“ ar pan.
Didžiausių šalies ryšio tinklų operatorių įmonėse (UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“, UAB „Bitė Lietuva“, AB Teo LT). Duomenų centruose (pavyzdžiui, UAB „Baltnetos komunikacijos“) ir kitose naujausias IT technologijas kuriančiose, diegiančiose ar naudojančiose valstybinėse arba privataus kapitalo įmonėse ar institucijų IT padaliniuose (LRTC, VRM, KAM, UAB „Hansab“, „Barclays Technology Centre Limited“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), UAB „Lietuvos Energija“ ir pan.).
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Didžiausios tarptautinės elektros ir elektronikos inžinerijos specialistų asociacijos (IEEE) analitikų nuomone, plėtojantis daiktų internetui, iki 2020 metų pasaulyje atsiras daugiau kaip milijonas naujų darbo vietų. Daiktų interneto inžinerijos studijų programa – tai į ateitį nukreiptos studijos, kuriose parengiami plataus profilio informatikos specialistai, turintys gilių, nuo šiuolaikinio technologijų pasaulio neatsiejamų kompiuterijos ir telekomunikacijų inžinerijos žinių bei gebėjimų. Daiktų interneto inžinerijos absolventai išmanys ir tarpusavyje derins elektronikos, įterptinių sistemų, ryšio sistemų, duomenų tinklų, debesų kompiuterijos, programavimo ir kitas žinias bei gebėjimus. Šios žinios ir gebėjimai yra vertinami naujos kartos išmaniąsias elektronines ir informacines sistemas kuriančių, diegiančių ir eksploatuojančių įmonių. Daiktų interneto inžinerijos studijų programoje įgytos žinios vertinamos ir klasikines veiklas vykdančiose įmonėse, pavyzdžiui: didelėse ir mažose telekomunikacines paslaugas teikiančiose įmonėse, technologijų centruose, IT infrastruktūrą diegiančiose ir prižiūrinčiose įmonėse, energetikos sektoriuje ir pan.
 
KONKURSINIO BALO SANDAROS LENTELĖ
 
DAIKTŲ INTERNETO INŽINERIJA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informatikos bakalauras
Studijų sritis: fiziniai mokslai
Studijų kryptis: informatika
Dalykas
Svertinis koeficientas
2016 m. ir 2017 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika arba informacinės technologijos
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir 2017 m., turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą, jeigu jie pretenduoja į bet kurios srities (išskyrus menų) studijų programas.
ELEKTROS ENERGETIKOS INŽINERIJA
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – elektronikos ir elektros inžinerijos bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Programa suteikia galimybę išmokti projektuoti, valdyti ir analizuoti elektronikos grandines, kurti ir taikyti inovatyvius inžinerinius sprendimus. Bendradarbiaudami su energetikos verslo sektoriaus atstovais siūlome modernią ir paklausią energetikos srities specializaciją, kuri apima visas elektros generavimo, kaupimo bei paskirstymo problemas. Tai nuolat besivystanti sritis, kurioje moderniausios technologijos yra raktas į efektyvios ir švariosios elektros energijos gamybos būdus. Studentui suteikiamas platus žinių spektras, pradedant nuo fundamentalių elektronikos žinių ir baigiant moderniosiomis energetikos technologijomis bei išmaniosiomis elektronikos valdymo sistemomis. Siūloma studijų programa yra puiki galimybė įgyti konkurencingą specialybę elektronikos ir elektros inžinerijos srityje, kuri yra vertinama ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse.
 
Ką gebėsiu?
Elektros energetikos inžinerijos studijų programos absolventai gebės projektuoti elektroninius įtaisus, projektuoti ir prižiūrėti energetikos sistemas, vykdyti energetikos sistemų diagnostiką, integruoti elektronikos ir elektros inžinerijos naujoves į esamas energetikos sistemas, vykdyti įvairaus sudėtingumo inžinerines užduotis skirtingais valdymo lygmenimis, vykdyti eksperimentus, derinti teorinius ir praktikos elementus, analizuoti ir spręsti elektros energetikos problemas, kurti išmaniąsias elektros ir elektronikos inžinerijos srities sistemas.
 
Kur galėsiu atlikti praktiką?
Elektros energetikos inžinerijos studijų programos praktiką galima atlikti Lietuvos ar užsienio įmonėse, užsiimančiose elektros energijos perdavimu, elektros tinklų eksploatavimu, dirbančiose elektros ir elektronikos inžinerijos srityse, pavyzdžiui, AB „Litgrid“, UAB „Baltpool“, UAB „Tetas“ ir UAB Tinklo priežiūros centras, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), AB „Vilniaus energija“, UAB „Elektros tinklo paslaugos“, UAB „Aedilis“, UAB „Neutralė“, AB „Vilniaus energetinė statyba“, UAB „Elektros energetika“, UAB „Elmonta“.
 
Kokios mano karjeros galimybės?
Elektros energetikos inžinerijos studijų programos absolventai dirbs Lietuvos ar užsienio įmonėse, projektuojančiose, gaminančiose bei eksploatuojančiose elektronikos ir elektros energetikos inžinerijos srities įrangą, arba toliau tęs studijas magistratūroje.
Darbo rinkos tyrimai rodo, jog elektronikos ir elektros energetikos inžinerijos srities specialistų poreikis Lietuvos ir užsienio darbo rinkose nuolat didėja.
Lietuvoje elektronikos ir elektros inžinerijos krypties specialistų nuolat ieško šios įmonės: AB „Litgrid“, UAB „Baltpool“, UAB „Tetas“ ir UAB Tinklo priežiūros centras, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), AB „Vilniaus energija“, UAB „Elektros tinklo paslaugos“, UAB „Aedilis“, UAB „Neutralė“, AB „Vilniaus energetinė statyba“, UAB „Elektros energetika“, UAB „Elmonta“, UAB „Rital“, UAB „Dogas“, UAB „Gaudrė“ ir kt.
KONKURSINIO BALO SANDAROS LENTELĖ
 
ELEKTROS ENERGETIKOS INŽINERIJA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: elektronikos ir elektros inžinerijos bakalauras
Studijų sritis: technologijos mokslai
Studijų kryptis: elektronikos ir elektros inžinerija
Dalykas
Svertinis koeficientas
2016 m. ir 2017 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir 2017 m., turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą, jeigu jie pretenduoja į bet kurios srities (išskyrus menų) studijų programas.
MODERNIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ MATEMATIKA
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – taikomosios matematikos bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Šiandieniniame pasaulyje ima dominuoti moderniųjų informacinių technologijų veikimu grįsti nauji produktai ir paslaugos. Šių naujovių atsiradimas glaudžiai siejasi su didelių informacijos srautų valdymu bei analize. Vis labiau paklausūs tampa specialistai, gebantys ne tik naudotis moderniosiomis technologijomis, bet ir kurti naujus įvairioms sritims reikalingus produktus, paremtus matematikos ir informatikos mokslų žinių taikymu, valdyti ir analizuoti duomenis, rūpintis jų sauga.
Žinodami, kad rytdienos pasaulis priklauso Jums, siūlome naują modernią studijų programą. Tai galimybė įvairiapusiškai realizuoti save ir prisidėti sprendžiant ateities iššūkius. Greičiausiai sutiksite, kad darbo rinkoje patrauklesni bus ne kurios nors vienos siauros srities specialistai, o tie, kurie geba veikti pasitelkdami kelių sričių įgūdžius ir informaciją, transformuoja įgytas žinias.
Studijų metu galėsite praplėsti savo žinias ir įgyti tarptautinės patirties išvykdami dalinių studijų į užsienio aukštąsias mokyklas, su kuriomis yra sudarytos studentų mainų sutartys. Mes taip pat sutinkame su šios programos socialinių partnerių nuomone, kad įvairių duomenų apdorojimas, analizė, vertinimas ir apsauga yra populiariausiųjų ateities veiklų sąraše. Jeigu Jūs siekiate tapti ne tik duomenų analizės ekspertu, bet ir planuojate rinkai siūlyti naujus technologinius sprendimus, tai ši programa skirta būtent Jums.
 
Ką gebėsiu?
Baigę moderniųjų technologijų matematikos pirmosios pakopos studijų programą bus pasirengę ne tik taikyti, bet ir kurti naujus moderniosiomis technologijomis pagrįstus produktus ir paslaugas, paremtas matematikos taikymu įvairiose gyvenimo srityse. Jūs ne tik žinosite bendruosius matematikos ir informatikos dėsnius, bet ir būsite išlavinę loginį mąstymą, gebėsite dirbti individualiai ir komandoje.
 
Kur galėsiu atlikti praktiką?
Studijų programoje numatyta profesinė praktika. Pirmojoje praktikos dalyje Jūs susipažinsite su įvairiomis įmonėmis, dirbančiomis informacinių technologijų, didelių duomenų apdorojimo ir analizės, moderniųjų technologijų kūrimo srityse. Antroji praktikos dalis – gamybinė. Šios praktikos metu kartu su paskirtu praktikos vadovu pasirinktoje įmonėje atliksite Jums pavestas užduotis ir studijų metu įgytas žinias taikysite praktinėje veikloje. Praktiką galima atlikti tiek Lietuvos, tiek užsienio įmonėse. Programos socialiniai partneriai pasirengę bendradarbiauti ir pasiūlyti vietų praktikai.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Moderniųjų technologijų matematikos studijose numatoma rengti aukšto lygio specialistus, kurie būtų ne tik klasikinės matematikos žinovai, bet gebantys veikti kelių sričių sandūroje, transformuojantys įgytas žinias ir suprantantys matematikos taikymo galimybes įvairiose gyvenimo srityse: finansų sektoriuje, draudimo kompanijų veikloje, elektronikoje, medicinoje, informacinių technologijų, paslaugų srityje ir pan. Įgytas išsilavinimas Jums, programos absolventams, atvers daug galimybių. Savarankiškos, naujovių nebijančios asmenybės yra pageidautinos įvairiose įmonėse ir įstaigose.
Manome, kad mūsų studijų programos absolventų privalumu darbo rinkoje būtų platus akiratis ir pažintis su labai skirtingais produktais. Gilios matematikos žinios ir loginis analitinis mąstymas leis įvairių sričių žinias transformuoti ieškant naujų technologinių sprendimų, kuriant naujas paslaugas, prognozuojant ir vertinant rinkos situaciją. Kadangi moderniųjų technologijų matematikos studijų programa rengiama aktyviai dalyvaujant socialiniams partneriams, tai planuojama, kad partnerių įmonės kasmet galėtų įdarbinti dalį studijų programos absolventų.
KONKURSINIO BALO SANDAROS LENTELĖ
 
MODERNIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ MATEMATIKA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: matematikos bakalauras
Studijų sritis: fiziniai mokslai
Studijų kryptis: matematika
Dalykas
Svertinis koeficientas
2016 m. ir 2017 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
informacinės technologijos / fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir 2017 m., turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą, jeigu jie pretenduoja į bet kurios srities (išskyrus menų) studijų programas.
SAUGOS SISTEMŲ INŽINERIJA
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – saugos inžinerijos bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Sauga yra svarbiausias veiksnys visose srityse. Programa suteiks bendrų technikos mokslų žinių bei išsamių saugos sistemų projektavimo, diegimo, plėtros žinių ir įgūdžių. Saugos sistemų inžinerijos absolventai gebės kritiškai vertinti, optimizuoti ir kurti saugos sistemas. Bus ugdomi rizikos analizės ir valdymo gebėjimai. Programoje numatyta praktikos ir taikomieji tyrimai. Studijų metu studentai išmoks savarankiškai identifikuoti grėsmes ir pavojus (stichinės nelaimės, technogeninės avarijos, žmogaus tyčiniai ir netyčiniai pavojingi veiksmai ir t. t.), analizuoti saugos veiksnius ir kurti kompleksines prevencines sistemas.
Studijos apims:
 • fizinę saugą, kurios tikslas – atgrasinti potencialius pasikėsinimus architektūrinėmis, statybinėmis, elektroninėmis, organizacinėmis priemonėmis, projektuojant, įrengiant, eksploatuojant ir optimizuojant saugos sistemas.
 • informacinę saugą, kurios tikslas – duomenų apsauga nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar veiklos sutrikdymo ir pan.
 • techninę ir darbo priežiūrą, kurios tikslas – technologinių procesų ir įrenginių bei darbo sąlygų administravimas.
Saugos sistemų inžinerijos studijose įgytas žinias ir gebėjimus bus galima pritaikyti visose ūkio ir administravimo bei valdymo srityse. Pasaulyje ši specialybė yra tarp populiariausių studijų programų. Lietuvoje tai pirma ir vienintelė tokio pobūdžio studijų programa.
 
Ką gebėsiu?
Baigę studijų programą gebėsite:
 • inžinerines technologijas pritaikyti saugos sistemoms projektuoti, prižiūrėti ir valdyti;
 • priimant technologinius ir valdymo sprendimus, derinti saugumą, naudą, kokybę, patikimumą ir poveikį aplinkai;
 • įvairiais saugos aspektais vertinti technologinius procesus ir žmogiškojo veiksnio įtaką jiems, technologinių sprendimų galimybes, siekiant mažinti nuostolius;
 • operatyviai veikti priimant tinkamus sprendimus ekstremalių situacijų metu;
 • moderniomis inžinerinėmis ir vadybos priemonėmis kompleksiškai spręsti saugos inžinerinių sistemų projektavimo, įrengimo, eksploatavimo ir priežiūros problemas;
 • vertinti inžinerinės įrangos įtaką saugos sistemos funkcionalumui ir saugumo būsenai;
 • rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus;
 • naudotis šiuolaikinėmis informacijos ir ryšio technologijomis, dirbti komandoje.
 
Kur galėsiu atlikti praktiką?
Praktiką bus galima atlikti įvairiose valstybinėse ir privačiose struktūrose, vykdančiose saugos administravimo ar (ir) saugos sistemų techninės priežiūros, projektavimo ir įrengimo funkcijas. Praktikos vietą gali pasirinkti ir pats studentas, suderinęs tai su praktikos vadovu. Geriausieji studentai profesinės veiklos praktiką gali atlikti užsienyje (daugelyje pasaulio šalių) tarpininkaujant socialiniams partneriams: UAB „G4S Lietuva“ (stambiausia Lietuvoje ir pasaulyje saugos paslaugas teikianti kompanija); UAB „Fima“ (intelektualių inžinerinių sistemų Baltijos šalių regione lyderė).
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Studijų programa suteikia pakankamai žinių ir gebėjimų siekti profesinės karjeros privačiose ir biudžetinėse įmonėse bei statutinėse tarnybose atliekant įvairius saugos, techniniųir organizacinių sprendimų reikalaujančius darbus. Baigę šią studijų programą taip pat gali įgyvendinti saugos užtikrinimo projektus ir vykdyti administracines funkcijas. Absolventų veiklos sritys yra labai plačios – nuo saugos sistemų projektavimo, komplektavimo, įrengimo, priežiūros bei plėtros realizavimo iki saugos valdymo, analitikos ar ekspertinio vertinimo. Šios specialybės absolventai galės įsidarbinti struktūrose (įmonėse, padaliniuose, įstaigose, tarnybose), atliekančiose saugos funkcijas. Saugos funkcijos yra privalomos įmonėse, atitinkančiose strateginių įmonių kriterijų. Tokios įmonės yra: Ignalinos atominė elektrinė; oro uostai ir juos prižiūrinčios įmonės; jūrų uostai; pašto tarnybos; naftos produktų įmonės; kelių įmonės; geležinkelių įmonės; bankai; dujų tiekimo įmonės; radijas ir televizija; energetikos įmonės ir objektai; telekomunikacijų įmonės; vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įmonės; chemijos pramonės įmonės ir t. t.
KONKURSINIO BALO SANDAROS LENTELĖ
 
SAUGOS SISTEMŲ INŽINERIJA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: saugos inžinerijos bakalauras
Studijų sritis: technologijos mokslai
Studijų kryptis: bendroji inžinerija
Dalykas
Svertinis koeficientas
2016 m. ir 2017 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
chemija / fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir 2017 m., turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą, jeigu jie pretenduoja į bet kurios srities (išskyrus menų) studijų programas.
TRANSPORTO SAUGAUS EISMO INŽINERIJA
 
Studijų programa įregistruota, priėmimas vyks.
 
Specializacijos – automobilių transporto eismo sauga, bėginio transporto eismo sauga ir valdymas
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – saugaus eismo inžinerijos bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Saugus eismas yra būtinas darnios transporto sistemos veiksnys, siekiant mažinti transporto keliamą pavojų ir užtikrinti tvarų pėsčiųjų, keleivių ir krovinių judrumą. Transporto eismo saugos sistema užtikrina saugų susisiekimą, kai joje patikimai funkcionuoja šiuolaikiškos priemonės, diegiamos, valdomos ir prižiūrimos kvalifikuotų specialistų.
Eismo dalyvių kultūra daro didelę įtaką avaringumo lygiui. Vairuotojų, mašinistų, pėsčiųjų, dviratininkų ir kitų eismo dalyvių atsakingumas – vienas iš mažą avaringumą Vakarų Europos valstybėse užtikrinančių veiksnių. Visų eismo dalyvių atsakingumas, solidarumas ir paslaugumas kartu su saugaus eismo specialistų darbu padėtų dar labiau sumažinti aukų keliuose skaičių.
Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius taikyti išmaniąsias technologijas organizuojant ir valdant sausumos transporto eismą, diegti pažangias eismo įvykių prevencijos priemones ir nuolatos sekti (kontroliuoti) jų veiksmingumą.
Automobilių transporto eismo saugos specializacijos studijose susipažįstama su sausumos transporto priemonių konstrukcijomis, transporto priemonių saugiu eksploatavimu, kelių infrastruktūros projektavimu, saugaus eismo organizavimu, eismo dalyvių psichofiziologija, eismo įvykių analize, tyrimais ir modeliavimu bei saugaus eismo teisiniu reglamentavimu.
Bėginio transporto eismo saugos ir valdymo specializacijos studijose numatoma supažindinti su bėginio transporto saugos problematika, o tai yra bendrieji saugos tikslai, metodai ir kriterijai, geležinkelių techninė sąveika; saugos sertifikavimas; krovinių tvirtinimas, geležinkelio riedmenų, infrastruktūros statinių ir krovos matmenys; žmogiškųjų klaidų eliminavimas; sauga pervažose.
 
Ką gebėsiu?
Saugaus eismo inžinerijos bakalaurai turės žinių apie eismo dalyvių (vairuotojų, mašinistų, kitų transporto darbuotojų keleivių ir pėsčiųjų) psichofiziologiją, gebės įvertinti žmogiškojo faktoriaus įtaką eismo saugumui ir išmanys pagrindinius sausumos transporto saugaus eismo organizavimo principus.
Absolventai gebės taikyti programinę įrangą inžinerinėms saugaus eismo problemoms spręsti ir integruoti technologijos mokslų pasiekimus užtikrinant darnią šalies transporto sektoriaus veiklą.
Būsimi specialistai, turėdami specifines tarpdalykines žinias ir gebėjimus, užims nišą tarp transporto, civilinės ir elektronikos inžinerijos specialistų.
 
Kur galėsiu atlikti praktiką?
Praktiką galima atlikti savivaldybių eismo organizavimo skyriuose, valstybinėje kelių transporto inspekcijoje, Lietuvos automobilių kelių direkcijos kuruojamose organizacijose, valstybinėje geležinkelių inspekcijoje, AB „Lietuvos geležinkeliai“, eismo priežiūros organizacijose, Lietuvos kelių policijos tarnyboje, viešojo transporto įmonėse, draudimo bendrovių transporto žalų sureguliavimo padaliniuose, keleivių ir krovinių vežimo įmonėse, įvairiose kitose su sausumos transporto priemonėmis ir jo priežiūra susijusiose įmonėse.
Numatytos galimybės atlikti praktiką užsienyje (pagal ERASMUS+, BALTECH, DAAD, Lietuvos ir užsienio šalies dvišalius akademinės bendruomenės mainus).
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Specialistai galės sėkmingai dirbti Lietuvos automobilių kelių direkcijos kuruojamose organizacijose, valstybinėje geležinkelių inspekcijoje, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos kelių policijos tarnyboje, viešojo transporto įmonėse, draudimo bendrovių transporto žalų sureguliavimo padaliniuose, keleivių ir krovinių vežimo įmonėse ir įvairiose kitose sausumos transporto priemones eksploatuojančiose įmonėse. Darbas – ne vien transporto, bet ir kitose ūkio srityse.
KONKURSINIO BALO SANDAROS LENTELĖ
 
TRANSPORTO SAUGAUS EISMO INŽINERIJA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: saugaus eismo inžinerijos bakalauras
Studijų sritis: technologijos mokslai
Studijų kryptis: sausumos transporto inžinerija
Dalykas
Svertinis koeficientas
2016 m. ir 2017 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir 2017 m., turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą, jeigu jie pretenduoja į bet kurios srities (išskyrus menų) studijų programas.
  • Puslapio administratoriai:
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė