Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Studijų sutarties pasirašymas

Studijų sutartys su pakviestaisiais pasirašomos bendrojo priėmimo tvarkoje numatytomis datomis asmeniškai – atvykstant į Vilniaus Gedimino technikos universitetą arba elektroniniu būdu (https://priemimas.vgtu.lt/).
 
Pasirašant studijų sutartį elektroniniu būdu, dokumentai turi būti pateikti fakulteto dekanate rugsėjo 1 – 15 d.
Elektroninės studijų sutarties pasirašymo instrukcija
Pasirašant studijų sutartį asmeniškai, pakviestieji privalo atvykti į Vilniaus Gedimino technikos universitetą (Saulėtekio al. 11).
 
Įforminant priėmimą asmeniškai reikalingi dokumentai:
Reikia pateikti:
 • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kito (-ų) vidurinį išsilavinimą liudijančio (-ių) dokumento (-ų) notaro arba VGTU rektoriaus įgaliotų asmenų patvirtintus nuorašus;
 • Suaugusiųjų mokymo centro pažymą apie metinius dalykų pažymius (jei jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti);
 • pažymas apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus bei metinius pažymius;
 • Nacionalinio egzaminų centro pažymą (originalą) apie 1999 m. laikytus valstybinius brandos egzaminus šimtabale vertinimo sistema;
 • registracijos (studijoms) įmokos (40 Eur) kvito kopiją.
Reikia parodyti:
 • galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • diplomą ir jo priedą (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla) arba notaro patvirtintus nuorašus;
 • dokumentą, patvirtinantį pavardės keitimą;
 • registracijos įmokos (40 Eur) kvito originalą.
  • Puslapio administratoriai:
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė