Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Norintiems studijuoti Bakalauro ir vientisosios studijos Stojimo tvarka Papildomas priėmimas į nuolatines, ištęstines ir ištęstines nuotolines studijas

Papildomas priėmimas į nuolatines, ištęstines ir ištęstines nuotolines studijas

PRIĖMIMO EIGA (priimama į valstybės nefinansuojamas vietas, likusias po bendrojo priėmimo papildomo priėmimo):
 
Iki 2017-08-30
Prašymų stoti į valstybės nefinansuojamas vietas pateikimas ir dokumentų registravimas VGTU Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centre asmeniškai.
REIKALINGI DOKUMENTAI:
 
Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus: Įforminant priėmimą:
Reikia pateikti:
 • prašymą;
 • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kito (-ų) vidurinį išsilavinimą liudijančio (-ių) dokumento (-ų) notaro arba aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centre patvirtintus nuorašus;
 • visų išsilavinimą liudijančių dokumentų ir papildomų dokumentų kopijas;
 • galiojančio paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi dokumentai yra ta pačia pavarde, notaro arba aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centre patvirtintą nuorašą.
Reikia parodyti:
 • galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • brandos atestatą ir jo priedą arba kitą vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą arba notaro patvirtintus jų nuorašus;
 • jeigu reikia, kitus dokumentus:
 • Suaugusiųjų mokymo centro pažymą apie metinius dalykų pažymius (jei jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti) arba notaro patvirtintą šio dokumento nuorašą;
 • pažymas apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus arba notaro patvirtintus šių dokumentų nuorašus;
 • diplomą ir jo priedą (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla) arba notaro patvirtintus šių dokumentų nuorašus;
 • papildomų dokumentų, suteikiančių stojančiajam teisę į lengvatas arba papildomus balus, originalus arba notaro patvirtintus nuorašus;
 • Nacionalinio egzaminų centro pažymą apie 1999 m. laikytus valstybinius brandos egzaminus šimtabale vertinimo sistema arba notaro patvirtintą jos nuorašą (centro adresas: M. Katkaus g. 44, LT-09217 Vilnius; tel. (8 5)  275 6180).
Reikia pateikti:
 • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kito (-ų) vidurinį išsilavinimą liudijančio (-ių) dokumento (-ų) notaro arba VGTU rektoriaus įgaliotų asmenų patvirtintus nuorašus;
 • Suaugusiųjų mokymo centro pažymą apie metinius dalykų pažymius (jei jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti);
 • pažymas apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus bei metinius pažymius;
 • Nacionalinio egzaminų centro pažymą (originalą) apie 1999 m. laikytus valstybinius brandos egzaminus šimtabale vertinimo sistema;
 • registracijos (studijoms) įmokos (40 Eur) kvito kopiją.
Reikia parodyti:
 • galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • diplomą ir jo priedą (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla) arba notaro patvirtintus nuorašus;
 • dokumentą, patvirtinantį pavardės keitimą;
 • registracijos įmokos (40 Eur) kvito originalą.
 
 
 
 

 
  • Puslapio administratoriai:
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė