Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Norintiems studijuoti Bakalauro ir vientisosios studijos Stojimo tvarka Bendrasis priėmimas į nuolatines, ištęstines ir ištęstines nuotolines studijas

Bendrasis priėmimas į nuolatines, ištęstines ir ištęstines nuotolines studijas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje
2017-06-01 – 2017-07-19
17 val.
Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija Sesija 2017-06-16 – 2017-07-07
Rezultatų paskelbimas iki 2017-07-10
Stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas Sesija 2017-06-19 – 2017-07-07
Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje) Sesija 201-07-10 – 2017-07-11
Rezultatų paskelbimas 2017-07-12
Papildomas stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas Sesija 2017-07-10 ir 2017-08-16
Pagrindinis priėmimas Pirmasis etapas Kvietimo studijuoti paskelbimas 2017-07-24 iki 12:00 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose 2017-07-25 – 2017-07-27, 17:00 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2017-07-28, 12:00 val.
Antrasis etapas Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas 2017-07-28, 12:00 val. –
2017-07-30, 17:00 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2017-08-01 iki 17:00 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose 2017-08-02 – 2017-08-03, 17:00 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2017-08-04 12:00 val.
Papildomas priėmimas
Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas**
 
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje
2017-08-10 – 2017-08-16, 17:00 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2017-08-21 iki 12:00 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose 2017-08-22 – 2017-08-23, 17:00 val.
Pastabos:
* Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.
** Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų ar studijų stipendijų.
Bendrąjį priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas vykdo ir organizuoja Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Bendrojo priėmimo prašymai teikiami ir koreguojami tik internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje. Šiuo metu bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas yra pasibaigęs. Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite www.lamabpo.lt.
  • Puslapio administratoriai:
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė