Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Konkursinio balo sandara

Minimalūs reikalavimai stojant į VGTU valstybės finansuojamas vietas:
 1. Asmenys, 2016 m. ir 2017 m. Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:
 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių universitetines studijų programas;
 • matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.
 1. Asmenims, iki 2014 m. įskaitytinai, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ir asmenims, turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas. 
 2. Asmenys, įgysiantys vidurinį išsilavinimą Lietuvoje 2018 m., turi būti išlaikę:
 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių universitetines studijų programas;
 • matematikos valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.
Minimalūs reikalavimai stojant į VGTU valstybės nefinansuojamas studijų vietas:
 1. Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir 2017 m., privalo turėti bent vieno bet kurio dalyko valstybinio egzamino įvertinimą.
 2. Priimami tik tie asmenys, kurių konkursinis balas ne mažesnis kaip 3 (be papildomųjų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos apraše, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu (2015-08-17, Nr. V-900). Stojant į architektūros ir bioinžinerijos studijų programas, konkursinis balas turi būti ne žemesnis nei 4.
 3. Asmenims, iki 2015 m. įskaitytinai, įgijusiems vidurinį išsilavinimą minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas. 

Konkursinio balo sandara

  • Puslapio administratoriai:
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė