Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Konkursinio balo sandara

Minimalūs reikalavimai stojant į VGTU valstybės finansuojamas vietas:
 • asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
 • ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbos metmenis išlaikytas užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinis brandos egzaminas arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas, jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą įgijo 2015 m. ar vėliau;
 • asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
Asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą 2019 m. ir pretenduojančių į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai:
 • išlaikytų valstybinių brandos egzaminų (lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ir matematikos (išskyrus menų studijų krypčių grupės programas) įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40;
 • penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7.
 
Minimalūs reikalavimai stojant į VGTU valstybės nefinansuojamas studijų vietas:
 1. Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 - 2018 metais, privalo turėti bent vieno bet kurio dalyko valstybinio egzamino įvertinimą.
 2. Asmenims, iki 2015 m. įskaitytinai, įgijusiems vidurinį išsilavinimą minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas. 
 3. 2018 m. taikomas minimalus konkursinis balas - 3,6 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše).  Stojant į architektūros ir bioinžinerijos studijų programas, konkursinis balas turi būti ne žemesnis nei 4.

Konkursinio balo sandara

Konkursinių balų sandaros lankstukas

2018 m. (skaityti dokumentą PDF formatu)
  • Puslapio administratoriai:
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė