Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Papildomi balai

Stojant į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) vietas, papildomi balai prie konkursinio balo skiriami už laimėjimus ir profesinę patirtį, nurodytus Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše, visoms studijų sritims (išskyrus menų studijų sritį).
PAPILDOMI BALAI Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS IR VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMAS VIETAS:

Stojant į VGTU studijų programas papildomi balai suteikiami:

tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinių vietų laimėtojams:
 • I vieta – 2,5 balo;
 • II vieta – 1,5 balo;
 • III vieta – 1 balas.
šalies olimpiadų ir konkursų prizinių vietų laimėtojams:
 • I vieta – 1,5 balo;
 • II vieta – 1 balas;
 • III vieta – 0,5 balo.
Vertinami tik 11–12 (gimnazijų IIIIV) klasių olimpiadų pasiekimai.

Už to paties tipo olimpiadą papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą, už skirtingų tipų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami, tačiau tik vieną kartą.
 
Papildomi balai suteikiami už šias tarptautines bei šalies olimpiadas:
Tarptautinės olimpiados ir konkursai:
 • Tarptautinė biologijos olimpiada
 • Tarptautinė chemijos olimpiada
 • Tarptautinė fizikos olimpiada
 • Tarptautinė astronomijos olimpiada
 • Tarptautinė astronomijos ir astrofizikos olimpiada
 • Tarptautinė matematikos olimpiada
 • Tarptautinė lenkų kalbos olimpiada
 • Tarptautinė rusų kalbos olimpiada
 • Tarptautinė filosofijos olimpiada
 • Tarptautinė vokiečių kalbos olimpiada
 • Tarptautinė informatikos olimpiada
 • Tarptautinė geografijos olimpiada
 • Baltijos šalių chemijos olimpiada
 • Baltijos šalių informatikos olimpiada
 • Baltijos šalių vokiečių kalbos olimpiada
 • Vidurio Europos geografijos olimpiada
 • Vidurio Europos matematikos olimpiada
 • ES jaunųjų mokslininkų konkursas
 • Pasaulio individualių debatų ir oratorinio meno čempionatas
 • Tarptautinis viešo kalbėjimo anglų kalba konkursas
 • Tarptautiniai jaunimo debatai (vokiečių kalba)
 • Tarptautinė muzikos olimpiada
 • Tarptautinis konkursas EuroSkills
Šalies olimpiados ir konkursai:
 • ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas
 • Lietuvos mokinių biologijos olimpiada
 • Lietuvos mokinių lenkų kalbos olimpiada
 • Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiada
 • Lietuvos mokinių fizikos olimpiada
 • Lietuvos mokinių chemijos olimpiada
 • Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada
 • Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams
 • Lietuvos mokinių technologijų olimpiada
 • Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada
 • Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada
 • Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada
 • Lietuvos mokinių matematikos olimpiada
 • Lietuvos mokinių informatikos olimpiada
 • Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada
 • Lietuvos mokinių istorijos olimpiada
 • Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada
 • Lietuvos mokinių geografijos olimpiada
 • Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas
 • Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada
 • Šalies debatų turnyras anglų kalba
 • Nacionalinis viešo kalbėjimo anglų kalba konkursas
 • Lietuvos mokinių technologijų olimpiada
 • Lietuvos mokinių muzikos olimpiada
 • Lietuvos mokinių dailės olimpiada
 • Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas
Stojant į VGTU architektūros studijų programą papildomi balai suteikiami už šias tarptautines ir šalies olimpiadas:
 
tarptautinės olimpiados ir konkursai:                           
 • Tarptautinė dailės olimpiada
šalies olimpiados ir konkursai:
 • Respublikinė dailės olimpiada
 • Respublikinis vizualiųjų menų konkursas „Čiurlionio takais“
Papildomi 0,5 balo suteikiami asmenims, atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusiems bazinius karinius mokymus.
PAPILDOMI BALAI Į VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMAS VIETAS:
 
Stojant į VGTU studijų programų VNF vietas taip pat papildomi balai suteikiami:
 • stojantiesiems, pateikusiems VGTU Jaunojo inžinieriaus sertifikatą (pridedamas 1 balas);
 • stojantiesiems, pateikusiems VGTU pažymėjimą apie dalyvavimą VGTU klasių užsiėmimuose (pridedamas 1 balas);
 • stojantiesiems, pateikusiems dokumentą, liudijantį Jaunųjų architektų ir dizainerių mokyklos baigimą (pridedamas 1 balas);
 • stojantiesiems, pateikusiems dokumentą, liudijantį parengiamųjų mokomųjų dalykų kursų "Parengiamieji VGTU kursai - norintiems studijuoti" baigimą (pridedamas 1 balas);
 • stojantiesiems, baigusiems Lietuvos Junior Achievement programas, Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ir respublikinio mokinių bendrovių konkursų laimėtojams ir dalyviams, Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ir respublikinio kompiuterinio modeliavimo konkursų laimėtojams ir dalyviams, Lietuvos Junior Achievement kūrybinių industrijų verslo idėjos konkurso laimėtojams ir dalyviams (pridedamas 1 balas konkursų laimėtojams ir 0,5 balo – konkursų dalyviams ir baigusiems Lietuvos Junior Achievement programas);
 • VGTU partnerinių gimnazijų ir vidurinių mokyklų absolventams (pridedama 0,5 balo).
Dėl papildomų balų skyrimo VNF vietoms, stojant į VGTU tos pačios programos valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas, konkursinis balas gali skirtis.
Asmuo, norėdamas gauti papildomus balus stojant į VGTU studijų programų valstybės nefinansuojamas vietas, turi pažymėti LAMA BPO duomenų bazėje apie pretendavimą į papildomus balus VNF vietose, kuriuos gali patvirtinti dokumentais.
  • Puslapio administratoriai:
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė