Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Kolegijų absolventų priėmimo į išlyginamąsias ir papildomąsias studijas eiga (etapai)

Kolegijų absolventai gali pretenduoti į VGTU išlyginamųjų ir papildomųjų studijų valstybės nefinansuojamas vietas. 
PAPILDOMO PRIĖMIMO EIGA (priimama į likusias valstybės nefinansuojamas vietas)
 
Papildomas priėmimas į likusias laisvas vietas.
 
Prašymų stoti į likusias laisvas išlyginamųjų ir papildomųjų studijų vietas registravimas vyksta Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centre (Saulėtekio al. 11), 204a kab.
 
Atvykstant registruoti prašymą reikalingi apačioje išvardinti dokumentai (Žr. lentelėje apačioje - dokumentai, reikalingi pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus bei dokumentai, reikalingi  įforminant priėmimą).
REIKALINGI DOKUMENTAI:
 
 • kolegijos diplomas ir jo priedėlis (originalai) arba notaro patvirtinti jų nuorašai (parodyti);
 • galiojantis pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodyti) ir kopijos (įteikti);
 • registracijos įmokos (40 Eur) kvitas (parodyti) ir jo kopija (įteikti).
 
Dokumentų registracijos įmoka:
 
Dokmentų registracijos įmoka (40 Eur) mokama įforminant priėmimą (kiekvieną kartą, kai stojimo metu yra sudaroma nauja studijų sutartis, nesvarbu ar keičiasi tik studijų forma, ar finansavimo pobūdis ir pan.). 
 
Dokumentų registracijos įmoką nustato ir tvirtina Vilniaus Gedimino technikos universiteto taryba.
 
Asmenys, turintys 55% ar mažesnį darbingumo lygį (I ir II grupės neįgalieji) nuo dokumentų registracijos įmokos atleidžiami. Jie įformindami priėmimą turi pateikti dokumentus, rodančius teisę į lengvatą.
  • Puslapio administratoriai:
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė