Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Kolegijų absolventų priėmimo į išlyginamąsias ir papildomąsias studijas eiga (etapai)

Kolegijų absolventai gali pretenduoti į VGTU išlyginamųjų ir papildomųjų studijų valstybės nefinansuojamas vietas. 
I-ojo ETAPO PRIĖMIMO EIGA (priimama į valstybės nefinansuojamas vietas):
 
2018-03-20 – 2018-07-15
Prašymų stoti į išlyginamąsias ir papildomąsias studijas registravimas: pildomi ir koreguojami prašymai bei registruojami dokumentai internetinėje prašymų registravimo sistemoje.
Dokumentus galima registruoti ir VGTU Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centre asmeniškai.
 
2018-07-17, 12:00 val.
Konkursinių balų skelbimas.
 
2018-07-17, 12:00–16:00 val.
Apeliacijų dėl konkursinių balų priėmimas ir nagrinėjimas.
 
2018-07-18, 16:00 val.
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas.
 
2018-07-19 – 2018-07-21
Pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas ir studijų sutarčių pasirašymas. Studijų sutartys gali būti pasirašomos asmeniškai ar notaro  įgaliotam asmeniui - atvykstant į Vilniaus Gedimino technikos universitetą arba elektroniniu būdu.
 
REIKALINGI DOKUMENTAI:
 
Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus:                         Įforminant priėmimą:                
 • prašymas (užpildytas internetinėje prašymų registravimo sistemoje arba Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centre);
 • galiojantis pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodyti) ir kopijos (įteikti);
 • kolegijos, aukštesniosios mokyklos, technikumo diplomas ir jo priedėlis (originalai) (parodyti) ir šių dokumentų notaro arba aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centre patvirtinti nuorašai (įteikti);
 • dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi dokumentai yra ta pačia pavarde, notaro arba aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centre patvirtintas nuorašas.
 • kolegijos diplomas ir jo priedėlis (originalai) arba notaro patvirtinti jų nuorašai (parodyti);
 • registracijos įmokos (40 Eur) kvitas (parodyti) ir jo kopija (įteikti).
 
Pasirašant studijų sutartį elektroniniu būdu, aukščiau minėti dokumentai turi būti pateikti fakulteto dekanate rugsėjo 3 – 21 d.
                                              
 
 
Dokumentų registracijos įmoka: 
 
Dokmentų registracijos įmoka (40 Eur) mokama įforminant priėmimą (kiekvieną kartą, kai stojimo metu yra sudaroma nauja studijų sutartis, nesvarbu ar keičiasi tik studijų forma, ar finansavimo pobūdis ir pan.). 

Dokumentų registracijos įmoką nustato ir tvirtina Vilniaus Gedimino technikos universiteto taryba.

Asmenys, turintys 55% ar mažesnį darbingumo lygį (I ir II grupės neįgalieji) nuo dokumentų registracijos įmokos atleidžiami. Jie įformindami priėmimą turi pateikti dokumentus, rodančius teisę į lengvatą.        
PAPILDOMAS PRIĖMIMAS (priimama į likusias valstybės nefinansuojamas vietas) - 2018-07-24 – 2018-08-30
 
Papildomas priėmimas į likusias laisvas vietas.
 
Prašymų stoti į likusias laisvas išlyginamųjų ir papildomųjų studijų vietas registravimas vyksta Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centre (Saulėtekio al. 11), 204a kab.
 
Atvykstant registruoti prašymą reikalingi apačioje išvardinti dokumentai (Žr. lentelėje apačioje - dokumentai, reikalingi pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus bei dokumentai, reikalingi  įforminant priėmimą).
REIKALINGI DOKUMENTAI:
 
 • kolegijos diplomas ir jo priedėlis (originalai) arba notaro patvirtinti jų nuorašai (parodyti);
 • galiojantis pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodyti) ir kopijos (įteikti);
 • registracijos įmokos (40 Eur) kvitas (parodyti) ir jo kopija (įteikti).
 
Dokumentų registracijos įmoka:
 
Dokmentų registracijos įmoka (40 Eur) mokama įforminant priėmimą (kiekvieną kartą, kai stojimo metu yra sudaroma nauja studijų sutartis, nesvarbu ar keičiasi tik studijų forma, ar finansavimo pobūdis ir pan.). 
 
Dokumentų registracijos įmoką nustato ir tvirtina Vilniaus Gedimino technikos universiteto taryba.
 
Asmenys, turintys 55% ar mažesnį darbingumo lygį (I ir II grupės neįgalieji) nuo dokumentų registracijos įmokos atleidžiami. Jie įformindami priėmimą turi pateikti dokumentus, rodančius teisę į lengvatą.
  • Puslapio administratoriai:
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė