Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Mokslas ir inovacijos Prioritetinės mokslinių tyrimų kryptys ir tematikos
 
Darnioji statyba:
 • Pažangios statybinės medžiagos, statinių konstrukcijos ir technologijos;
 • Energiją tausojančios termoizoliacinės medžiagos ir konstrukcijos;
 • Architektūra, urbanistika, kraštovaizdžio architektūra, teritorijų planavimas;
 • Tvarus statinių gyvavimo ciklas.
Aplinkos ir energijos technologijos:
 • Efektyvios išteklių ir energijos naudojimo sistemos bei technologijos;
 • Aplinkos sistemos ir aplinkos apsaugos technologijos;
 • Pastatų aprūpinimas energija, jos vartojimo būdai, sistemos ir procesai;
 • Saugi antropogeninė aplinka.
Darnusis transportas:
 • Energiją ir aplinką tausojančios transporto priemonės;
 • Transporto sistemų ir eismo modeliavimas, optimizavimas, sauga ir valdymas;
 • Transporto ir logistikos technologijos, transporto rūšių sąveika;
 • Naujos judėjimo technologijos, intelektinės transporto sistemos.
Mechatronika:
 • Išmaniosios įterptinės sistemos;
 • Mechaniniai ir mechatroniniai įtaisai ir procesai;
 • Pažangios konstrukcinės ir daugiafunkcinės medžiagos, nanodariniai;
 • Biomechatroninės sistemos;
 • Elektros ir elektroniniai įrenginiai bei sistemos.
Informacinės ir komunikacijos technologijos:
 • Informacinės technologijos, ontologinės ir telematikos sistemos;
 • Išmaniosios komunikacijų technologijos;
 • Skaitmeninės signalų apdorojimo technologijos;
 • Geoinformacinių sistemų technologijos ir jų taikymas.
Technologijų vadyba ir ekonomika:
 • Socioekonominių sistemų universalaus tvarumo tyrimai;
 • Aukštos pridėtinės vertės ekonomika;
 • Integruotos komunikacijos strategijos ir koncepcijos;
 • Kūrybinės industrijos, skaitmeninės visuomenės plėtra;
 • Inovacijų vadyba.
Fundamentiniai medžiagų ir procesų tyrimai:
 • Fizinių, technologinių ir ekonominių procesų matematiniai modeliai ir metodai;
 • Biokatalitinių procesų modeliavimas;
 • Energijos šaltinių medžiagos ir technologijos.
  • Puslapio administratoriai:
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Daiva Versekėnienė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė