Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Publikacijos

Straipsnių skaičius 2012–2016 m. Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose žurnaluose su citavimo indeksu
 
2016 m. paskelbti straipsniai, įvertinus VGTU autorių indėlį, periodiniuose leidiniuose, įrašytuose į Thomson Reuters Web of Science duomenų bazes pagal fakultetus