Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Vykdomi projektai

Įvykdyti projektai

Vykdomi
Galioja nuo Galioja iki Tipas Pavadinimas
2017-10-01 2020-09-30 LMT Mažo biorektoriaus su trijų fazių sistema biodujoms gaminti ir jų valymo tyrimai bei kūrimas
2017-10-02 2020-09-30 LMT Daugiafazio sluoksnio su sniego-ledo dalelėmis tribologinių mikro-makro procesų ir jų poveikio padanga-sluoksnis-paviršius sistemai tyrimas
2017-10-02 2019-09-30 LMT Elementų singenetiškumo lignoceliuliozinėje žaliavoje įtaka adsorbcinėms bioanglies savybėms
2017-09-01 2019-08-31 LMT Dispersiškai armuoto betono bei pluoštais armuoto polimero kompozito kūrimas ir taikymas efektyvioms kabamosioms konstrukcinėms sistemoms
2015-09-01 2018-12-31 Mokslo Minkštųjų audinių inžinerija: nuo ląstelės iki dirbtinio audinio
2016-10-01 2018-09-30 Mokslo Sunkiai aptinkamo radijo ryšio technologijos sukūrimas ir radijo stotelės prototipo gamyba
2015-06-01 2018-05-31 Mokslo Vidutinės klasės elektrinių automobilių integruotų komponentų sąveikos valdymas
2015-04-01 2018-03-31 LMT Prognostinis naujumo atradimas realiojo laiko stereoskopinių vaizdų analizei ir sprendimų paramai
2015-04-01 2018-03-31 LMT Naujos straublio tipo robotų klasės sukūrimas, teorija ir tyrimai
2016-04-01 2018-03-15 Mokslo Mikrogravitacijos sąlygose suaktyvėjančių ir odos infekcijas sukeliančių mikroorganizmų biokontrolė naudojant elektro-magnetoporaciją
2015-04-01 2017-12-31 LMT Armuoto savaime sutankėjančio lengvojo betono elementų fizikinių modelių kūrimas ir taikymas
2015-01-12 2017-12-31 Mokslo Svetimžodžių funkcionavimo profesinėje kalboje tyrimas
-
Galioja nuo Galioja iki Tipas Pavadinimas
2017-10-01 2020-09-30 LMT Mažo biorektoriaus su trijų fazių sistema biodujoms gaminti ir jų valymo tyrimai bei kūrimas
2017-10-02 2020-09-30 LMT Daugiafazio sluoksnio su sniego-ledo dalelėmis tribologinių mikro-makro procesų ir jų poveikio padanga-sluoksnis-paviršius sistemai tyrimas
2017-10-02 2019-09-30 LMT Elementų singenetiškumo lignoceliuliozinėje žaliavoje įtaka adsorbcinėms bioanglies savybėms
2017-09-01 2019-08-31 LMT Dispersiškai armuoto betono bei pluoštais armuoto polimero kompozito kūrimas ir taikymas efektyvioms kabamosioms konstrukcinėms sistemoms
2015-09-01 2018-12-31 Mokslo Minkštųjų audinių inžinerija: nuo ląstelės iki dirbtinio audinio
2016-10-01 2018-09-30 Mokslo Sunkiai aptinkamo radijo ryšio technologijos sukūrimas ir radijo stotelės prototipo gamyba
2015-06-01 2018-05-31 Mokslo Vidutinės klasės elektrinių automobilių integruotų komponentų sąveikos valdymas
2015-04-01 2018-03-31 LMT Prognostinis naujumo atradimas realiojo laiko stereoskopinių vaizdų analizei ir sprendimų paramai
2015-04-01 2018-03-31 LMT Naujos straublio tipo robotų klasės sukūrimas, teorija ir tyrimai
2016-04-01 2018-03-15 Mokslo Mikrogravitacijos sąlygose suaktyvėjančių ir odos infekcijas sukeliančių mikroorganizmų biokontrolė naudojant elektro-magnetoporaciją
2015-04-01 2017-12-31 LMT Armuoto savaime sutankėjančio lengvojo betono elementų fizikinių modelių kūrimas ir taikymas
2015-01-12 2017-12-31 Mokslo Svetimžodžių funkcionavimo profesinėje kalboje tyrimas
2015-06-01 2017-09-30 LMT Oro paruošimo įrenginio termodinaminio sezoninio efektyvumo vertinimas
2016-09-01 2017-08-31 Mokslo Technologinių sprendimų parinkimas, projektavimas ir prototipo kūrimas
2014-04-01 2017-03-31 Mokslo Daugiausiai energijos sutaupantys studentai
2015-05-01 2017-03-31 LMT Nestandartinių netiesinių Šredingerio tipo uždavinių skaitinis modeliavimas
2014-07-12 2017-01-12 Mokslo Lietuvos statybos sektoriaus specialistų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo iniciatyva, siekiant nacionaliniu lygmeniu didinti pastatų ir statinių energetinį efektyvumą (2-as etapas)
2014-03-01 2016-12-31 LMT Kraujo tėkmės pro aortos vožtuvą modeliavimas individualiam pacientui
2014-03-01 2016-12-31 LMT Efektyvus armavimas betoninių konstrukcijų standumui ir atsparumo pleišėjimui padidinti
2014-03-01 2016-12-31 LMT Didelės skyros piezoelektrinės lazerio spindulio valdymo erdvėje sistemos sukūrimas ir tyrimas
2015-01-05 2016-12-31 LMT SLS sukepintų geležies pagrindo miltelių paviršiaus lazerinio modifikavimo tyrimai
2015-01-02 2016-12-31 LMT Laidžios aliuminatinės keramikos, skirtos dispersinių hidrosistemų mikro- ir ultrafiltracijai, mikrostruktūros ir formavimo procesų tyrimai
2015-08-27 2016-12-31 Mokslo Mažų objektų erdvėje orientacijos metodų tyrimas
2013-10-01 2016-09-30 Akademinė Ateities mokslas ir studijos informatikoje: kaip užtikrinti mokymąsi bet kur ir bet kada
2012-07-15 2016-07-14 Akademinė Mobilumas iš Juodosios ir Kaspijos jūros
2016-03-15 2016-06-30 Mokslo Iš technologinių atliekų sukurti nekenksmingi aplinkai cementiniai kompozitai ir jų gamybos technologija
2010-01-01 2016-01-31 Mokslo Gyvenimo kokybės gerinimas ES vystant darnių CO2 neutralių EKO miestų plėtrą
2012-01-01 2016-01-01 Mokslo Gerosios praktikos erdvė kroviniam transportui
2014-03-01 2015-12-31 Mokslo Bakteriocinų kaip biokonservantų mikrokapsuliavimo tyrimai
2015-03-02 2015-12-31 Mokslo Mažosios Lietuvos asmenvardžiai (XVIII-XIX a.)
2015-03-12 2015-12-31 Mokslo Iš technologinių atliekų sukurti nekenksmingi aplinkai cementiniai kompozitai ir jų gamybos technologija
2014-09-22 2015-12-01 Mokslo Tvarus žmogiškųjų išteklių vystymas Viduržemio jūros šalyse
2010-12-01 2015-11-30 Mokslo Aviacijos triukšmo tyrimų tinklas ir koordinavimas
2012-10-15 2015-10-14 Akademinė Nepriklausomas studijų programų Rusijoje kokybės užtikrinimo modelis
2013-10-01 2015-09-30 Akademinė Bendradarbiavimas atnaujinant atsparumo nelaimėms srities studijų programas, jose panaudojant atviro kodo intelektines sistemas ir papildytą realybę
2013-05-02 2015-09-30 LMT Akustinio poveikio aerozolio dalelių sistemoje modeliavimas diskrečiųjų elementų metodu
2013-10-01 2015-09-30 Akademinė Baltijos jūros regiono kraštovaizdžio architektų nuolatinio profesinio augimo programos perkėlimas
2014-06-01 2015-09-30 Akademinė Patirties partneriai
2013-10-23 2015-09-30 Mokslo Rytų ir Vakarų Sujungimas Tyrimams Aeronautikos ir Kosmoso Srityse
2013-08-04 2015-08-24 Akademinė Aktyvūs žaidimai
2013-04-01 2015-04-01 Mokslo Galios kabelių matematinis modeliavimas ir optimizavimas jų projektavimo metodikoms tobulinti
2013-10-01 2015-03-31 Mokslo Bendri veiksmai socialinių uždavinių sprendimui per sąmoningumą, sklaidą ir švietimą
2012-01-31 2015-01-31 Mokslo Inovatyvių medžiagų sprendimai transportui, energetikai ir biomedicinai, sustiprinant Europos virtualaus žiniomis grįstų multifunkcinių medžiagų instituto integraciją ir didinant tyrimų dinamiką
2012-01-01 2015-01-01 Mokslo E-jūrų transporto strategijos gairės ir simuliacija grindžiamas įgalinimas
2012-03-08 2014-12-31 LMT Masteliuojamų nanometrų skyros pjezorobotų modeliavimas ir trajektorijų valdymas
2012-05-10 2014-12-31 Mokslo Pastato ir atsinaujinančios energijos vartojimo tvarumo modelis
2012-09-03 2014-12-31 Mokslo Inovatyvūs architektūros paveldo regeneravimo metodai: Panemunės pilys
2012-07-05 2014-12-31 LMT Žemės stebėjimo sistemos bepiločių orlaivių pagalba kūrimas
2012-05-22 2014-12-31 LMT Armuoto betono diskretaus pleišėjimo daugiaparametrinio fizinio modelio kūrimas
2013-01-01 2014-12-31 LMT Ugniai atsparių medžiagų su mikro ir nano priedais, skirtų eksploatuoti ekstremaliomis sąlygomis, struktūros formavimosi tyrimai
2013-07-01 2014-12-31 LMT Ištirti nano ir smulkiadispersinių priedų poveikį lengvų poringų kompozitų savybėms, siekiant sukurti išteklius tausojančių konkurencingų statybinių medžiagų gamybos technologijas
2012-05-07 2014-12-31 Mokslo Energiją tausojančių medžiagų kūrimas, tyrimai ir taikymas pastatų atitvarose
2013-07-01 2014-12-31 Mokslo Platus plieninių konstrukcijų tvermės norminimas
2012-07-16 2014-12-24 LMT Spiralinio oro valymo įrenginio su kreivalinijiniais kanalais diskretinei fazei šalinti kūrimas
2014-01-01 2014-12-14 Mokslo Europos teritorinės plėtros ir sanglaudos stebėjimo tinklo rezultatų taikymas
2011-10-15 2014-10-14 Akademinė Dviejų pakopų e. komercijos programa, skirta informacijos visuomenei Rusijoje, Ukrainoje ir Izraelyje
2011-10-15 2014-10-14 Akademinė DIAUSS - Automobilių pramonės ir miestų inžinerijos studijų plėtra ir tobulinimas Serbijoje
2014-03-11 2014-10-11 Akademinė Būk mūsų pasaulio dalimi
2011-10-01 2014-09-30 Akademinė ANDROID - Atstatymo po katastrofų akademinis tinklas, skirtas optimizuoti aukštojo mokslo vystymą
2013-03-18 2014-09-30 Mokslo Parengto Lietuvos Longlife projekto įgyvendinimas statant bendrabutį Klaipėdos universitetui
2012-09-13 2014-09-12 Mokslo BSR TransGovernance - MLG parama įgyvendinant PA 11 (PA transportas)
2012-09-03 2014-08-31 LMT Atlikti šalies ekonominio aktyvumo ir integracijos į ES bei tvarios plėtros galimybių ir pasekmių modeliavimą atsižvelgiant į inovacijų akumuliavimo galimybes ugdyti šalies konkurencinį potencialą
2012-09-03 2014-08-31 LMT Parengti verslo ir viešojo sektoriaus veiklų valdymo poveikio bei ekonominio veiksmingumo vertinimo matavimo metodiką
2012-07-09 2014-07-08 LMT Neįgaliesiems skirto valdymo lietuviška šneka įrenginio maketo kūrimas ir patikra (mokslininkų grupių projektai)
2012-02-08 2014-06-30 Mokslo ESPON raiška Šiaurės Europos šalių kontekste
2010-03-01 2014-05-06 Mokslo Sumanios radijo sistemos ir Perprogramuojamos radijo sistemos: techninis-ekonominis reguliavimas ir radijo spektro valdymas
2011-01-01 2013-12-31 Akademinė Atsinaujinanti energija darbo ir gyvenimo vietai
2011-01-01 2013-12-31 Akademinė Smart Devices and Product Development
2013-03-05 2013-12-31 MITA Magnetinio lauko matuoklio elektros energetikos sistemoms sukūrimas. MAGEPS
2013-03-07 2013-12-31 MITA Specializuoto dažnio keitiklio sukūrimas serijinei gamybai. KEITIKLIS
2013-03-05 2013-12-31 MITA Daugialypės praėjimo kontrolės paslaugų sistemos sukūrimas
2010-09-17 2013-12-16 Mokslo Klimato pasikeitimai, kultūros paveldas ir efektyvus energijos naudojimas paveldiniuose objektuose
2010-09-11 2013-12-10 Mokslo Plėtros koridorius Rail Baltica
2012-06-05 2013-12-05 Mokslo Lietuvos statybos sektoriaus specialistų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo iniciatyva, siekiant nacionaliniu lygmeniu didinti pastatų ir statinių energetinį efektyvumą
2011-12-01 2013-11-30 Akademinė LARGE - Papildytos realybės globalios aplinkos mokymasis
2011-06-01 2013-11-30 Mokslo Krovininio transporto anglies pėdsakas
2011-10-01 2013-09-30 Akademinė LEAN CC - Europos, Azijos ir Afrikos akademinių tinklų sujungimas klimato kaitos klausimu
2010-11-15 2013-08-31 Mokslo Tarptautinio ESPON mokymo programos sukūrimas skatinant domėjimąsi ESPON 2013 žiniomis
2010-09-01 2013-08-31 Akademinė Darnioji Statyba
2012-11-02 2013-07-31 LMT Azotą turinčių heterociklinių junginių kaip potencialių baltymų agregacijos slopiklių tyrimai
2012-11-02 2013-07-31 LMT Asimetriškai susiaurintų YBaCuO superlaidžiųjų jutiklių tyrimas aukštų dažnių signalų ruože
2010-06-01 2013-05-31 Mokslo Magistrantūros ir podiplominės studijos ir mokymas tarpdisciplininėse grupėse įgyvendinant EPBD ir vėliau
2013-03-03 2013-03-14 Akademinė Tarpdisciplininis tyrimas tarpkultūrinėje aplinkoje
2011-03-01 2013-02-28 Mokslo Europos žaliųjų pastatų mainai
2010-01-01 2012-12-31 Mokslo Ilgo ir trumpo nuotolio tinklų sujungimas efektyviam transportui
2011-07-01 2012-12-31 Mokslo Membraninis poveikis skaičiuojant kompozitinių plokščių su vientisomis ir perforuotomis plieninėmis sijomis elgseną ugnyje - norminimas
2012-03-28 2012-12-31 MITA Specializuoto dažnio keitiklio sukūrimas serijinei gamybai. KEITIKLIS
2012-02-14 2012-12-31 MITA Daugialypės praėjimo kontrolės paslaugų sistemos sukūrimas
2012-02-27 2012-12-31 LMT Ištirti, paruošti ir įdiegti pastatų šildymo šiluminiais siurbliais sistemą, naudojančią šiluminę energiją iš gelžbetoninių pamatų polių ("terminių" polių) bei paruošti tokių sistemų projektavimo ir naudojimo rekomendacijas
2011-06-01 2012-12-31 LMT Gaisrų poveikis Lietuvos dirvožemiams ir ekosistemoms
2011-06-01 2012-12-31 LMT Dantenų fibroblastų adhezijos ypatumų ir jų panaudojimo minkštųjų audinių regeneracijai tyrimas
2012-04-02 2012-12-31 Mokslo Sumanios radijo sistemos ir Perprogramuojamos radijo sistemos: techninis-ekonominis reguliavimas ir radijo spektro valdymas
2012-02-14 2012-12-30 MITA Magnetinio lauko matuoklio elektros energetikos sistemoms sukūrimas
2009-12-16 2012-12-16 Mokslo Aplinkosauginių plazminių technologijų inovacijų skatinimas ir plėtra Baltijos jūros regione
2009-12-17 2012-12-16 Mokslo Kvalifikacija, inovacijos, kooperacija ir verslas smulkioms ir vidutinėms Baltijos jūros regiono įmonėms
2011-01-02 2012-12-10 Mokslo Kelių infrastruktūros saugumo gerinimas Baltijos jūros regione
2010-06-22 2012-11-30 Mokslo Biometrija, identifikavimas ir technologinis saugumas elektroninių paslaugų versle
2009-10-09 2012-10-09 Mokslo Ryšių tarp institucijų stiprinimas sunkių krovinių pervežimo Baltijos jūros regione saugumui
2009-10-01 2012-09-30 Mokslo TransBaltic- link integruotos transporto sistemos Baltijos šalių regione
2009-06-21 2012-09-09 Mokslo Rytų Vakarų Transporto koridorius II - žaliojo koridoriaus koncepcija Šaurės Transporto Ašies traktuotėje
2010-07-30 2012-08-18 Akademinė Embedded Digital Signal Processing Intensive Program - eDSP
2008-10-20 2012-08-02 Mokslo Mažų gabaritų bioreaktorius
2009-06-01 2012-05-31 Mokslo Labai mažai energijos naudojančių namų koncepcijos skatinimas Šiaurės Europos statybos rinkoje
2009-04-01 2012-03-01 Mokslo Subalansuoti, energetiniu požiūriu efektyvūs daugiabučiai gyvenamieji namai, įvertinant unifikuotas procedūras ir naujas adaptuotas technologijas
2009-06-01 2012-01-31 Mokslo Universitetai ir studentai energijos efektyvumo gerinimui
2008-07-10 2012-01-01 Mokslo Sukurti kaitrai atsparųjį akytąjį betoną ir jo gamybos technologijas
2010-02-03 2011-12-31 Mokslo Pastatų vidaus aplinkos komforto, saugos ir sveikatos sąlygų vertinimo indikatoriai
2010-01-01 2011-12-31 Mokslo Parama realizuojant naujų narių ir asocijuotų šalių transporto tyrimų potencialą
2011-08-24 2011-12-31 MITA Daugialypės praėjimo kontrolės paslaugų sistemos sukūrimas
2011-01-15 2011-12-31 LMT Ištirti, paruošti ir įdiegti pastatų šildymo šiluminiais siurbliais sistemą, naudojančią šiluminę energiją iš gelžbetoninių pamatų polių ("terminių" polių) bei paruošti tokių sistemų projektavimo ir naudojimo rekomendacijas
2010-08-25 2011-12-31 Mokslo Dešiniojo širdies skilvelio funkcijos tyrimai ir analizė
2010-07-26 2011-12-31 LMT Armatūros ir betono sąveikos zonos modeliavimo vieningos koncepcijos kūrimas
2010-07-26 2011-12-31 LMT Mechatroninių nanometrų skyros daugiamačių robotizuotų įtaisų modeliavimas ir valdymas
2011-03-14 2011-12-31 Mokslo Sumanios radijo sistemos ir Perprogramuojamos radijo sistemos: techninis-ekonominis reguliavimas ir radijo spektro valdymas
2011-07-29 2011-12-11 MITA Magnetinio lauko matuoklio elektros energetikos sistemoms sukūrimas
2011-05-25 2011-12-01 MITA Didelės vidutinės galios daugiapluosčio kaupinimo femtosekundinis parametrinis šviesos stiprintuvas (INTEGRA)
2011-06-01 2011-10-31 Mokslo Tyrėjų naktis 2011
2008-10-01 2011-10-01 Mokslo Būsto ateities vizijos: būsto pasikeitimai 2008-2011
2009-09-01 2011-09-01 Mokslo Bendradarbiavimo tinklas nuo Baltijjos iki Balkamų logistikos kompetencijos stiprinimui
2008-06-01 2011-06-01 Mokslo Latvijos valstybinio medienos chemijos instituto tyrimų potencialo vystymas Europos tyrimų erdvėje
2008-09-01 2011-02-28 Mokslo Logistikos ir komodalumo analizė
2011-01-26 2011-01-26 Mokslo Efektyvus saulės energijos diegimo mechanizmas, skirtas Klaipėdos ir Kurzmės regionams
2010-01-01 2010-12-31 Mokslo Tarptautinio klasterio aktyviam gyvenimui iniciacija Baltijos jūros regione
2006-06-01 2010-05-31 Mokslo Orlaivių išorės triukšmo tyrimų tinklas ir koordinavimas
2008-05-01 2010-04-30 Mokslo Baltic Grid antrasis etapas
2007-04-03 2009-05-31 Mokslo Technologijos darniam ir konkurencingam statybų sektoriui
2007-07-01 2008-12-31 Mokslo Konstrukcijų gaisrinės saugos inžinerinių žinių skleidimas Europoje
2007-07-30 2008-12-30 Mokslo Lietuvos Respublikos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo programa "Sudėtingų biokatalitinių ir bioelektroanalitinių procesų skaitinis modeliavimas"
2008-03-20 2008-12-20 Mokslo Funkcionuojančių ekstremaliomis sąlygomis nano ir mikroelektroninių įtaisų defektų tyrimas
2006-09-01 2008-08-31 Mokslo Geriausi miestų krovininio transporto sprendimai
2008-01-01 2008-06-30 Mokslo Vienos modos centrų skatinimo Europoje transformavimas į platesnę intermodalinio transporto skatinimo koncepciją - demonstracinė fazė
2006-01-12 2007-12-31 Mokslo Europos geležinkelių tyrimas
Įvykdyti
Galioja nuo Galioja iki Tipas Pavadinimas
2015-06-01 2017-09-30 LMT Oro paruošimo įrenginio termodinaminio sezoninio efektyvumo vertinimas
2016-09-01 2017-08-31 Mokslo Technologinių sprendimų parinkimas, projektavimas ir prototipo kūrimas
2014-04-01 2017-03-31 Mokslo Daugiausiai energijos sutaupantys studentai
2015-05-01 2017-03-31 LMT Nestandartinių netiesinių Šredingerio tipo uždavinių skaitinis modeliavimas
2014-07-12 2017-01-12 Mokslo Lietuvos statybos sektoriaus specialistų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo iniciatyva, siekiant nacionaliniu lygmeniu didinti pastatų ir statinių energetinį efektyvumą (2-as etapas)
2014-03-01 2016-12-31 LMT Kraujo tėkmės pro aortos vožtuvą modeliavimas individualiam pacientui
2014-03-01 2016-12-31 LMT Efektyvus armavimas betoninių konstrukcijų standumui ir atsparumo pleišėjimui padidinti
2014-03-01 2016-12-31 LMT Didelės skyros piezoelektrinės lazerio spindulio valdymo erdvėje sistemos sukūrimas ir tyrimas
2015-01-05 2016-12-31 LMT SLS sukepintų geležies pagrindo miltelių paviršiaus lazerinio modifikavimo tyrimai
2015-01-02 2016-12-31 LMT Laidžios aliuminatinės keramikos, skirtos dispersinių hidrosistemų mikro- ir ultrafiltracijai, mikrostruktūros ir formavimo procesų tyrimai
2015-08-27 2016-12-31 Mokslo Mažų objektų erdvėje orientacijos metodų tyrimas
2016-03-15 2016-06-30 Mokslo Iš technologinių atliekų sukurti nekenksmingi aplinkai cementiniai kompozitai ir jų gamybos technologija
2010-01-01 2016-01-31 Mokslo Gyvenimo kokybės gerinimas ES vystant darnių CO2 neutralių EKO miestų plėtrą
2012-01-01 2016-01-01 Mokslo Gerosios praktikos erdvė kroviniam transportui
2014-03-01 2015-12-31 Mokslo Bakteriocinų kaip biokonservantų mikrokapsuliavimo tyrimai
2015-03-02 2015-12-31 Mokslo Mažosios Lietuvos asmenvardžiai (XVIII-XIX a.)
2015-03-12 2015-12-31 Mokslo Iš technologinių atliekų sukurti nekenksmingi aplinkai cementiniai kompozitai ir jų gamybos technologija
2014-09-22 2015-12-01 Mokslo Tvarus žmogiškųjų išteklių vystymas Viduržemio jūros šalyse
2010-12-01 2015-11-30 Mokslo Aviacijos triukšmo tyrimų tinklas ir koordinavimas
2013-05-02 2015-09-30 LMT Akustinio poveikio aerozolio dalelių sistemoje modeliavimas diskrečiųjų elementų metodu
2013-10-23 2015-09-30 Mokslo Rytų ir Vakarų Sujungimas Tyrimams Aeronautikos ir Kosmoso Srityse
2013-04-01 2015-04-01 Mokslo Galios kabelių matematinis modeliavimas ir optimizavimas jų projektavimo metodikoms tobulinti
2013-10-01 2015-03-31 Mokslo Bendri veiksmai socialinių uždavinių sprendimui per sąmoningumą, sklaidą ir švietimą
2012-01-31 2015-01-31 Mokslo Inovatyvių medžiagų sprendimai transportui, energetikai ir biomedicinai, sustiprinant Europos virtualaus žiniomis grįstų multifunkcinių medžiagų instituto integraciją ir didinant tyrimų dinamiką
2012-01-01 2015-01-01 Mokslo E-jūrų transporto strategijos gairės ir simuliacija grindžiamas įgalinimas
2012-03-08 2014-12-31 LMT Masteliuojamų nanometrų skyros pjezorobotų modeliavimas ir trajektorijų valdymas
2012-05-10 2014-12-31 Mokslo Pastato ir atsinaujinančios energijos vartojimo tvarumo modelis
2012-09-03 2014-12-31 Mokslo Inovatyvūs architektūros paveldo regeneravimo metodai: Panemunės pilys
2012-07-05 2014-12-31 LMT Žemės stebėjimo sistemos bepiločių orlaivių pagalba kūrimas
2012-05-22 2014-12-31 LMT Armuoto betono diskretaus pleišėjimo daugiaparametrinio fizinio modelio kūrimas
2013-01-01 2014-12-31 LMT Ugniai atsparių medžiagų su mikro ir nano priedais, skirtų eksploatuoti ekstremaliomis sąlygomis, struktūros formavimosi tyrimai
2013-07-01 2014-12-31 LMT Ištirti nano ir smulkiadispersinių priedų poveikį lengvų poringų kompozitų savybėms, siekiant sukurti išteklius tausojančių konkurencingų statybinių medžiagų gamybos technologijas
2012-05-07 2014-12-31 Mokslo Energiją tausojančių medžiagų kūrimas, tyrimai ir taikymas pastatų atitvarose
2013-07-01 2014-12-31 Mokslo Platus plieninių konstrukcijų tvermės norminimas
2012-07-16 2014-12-24 LMT Spiralinio oro valymo įrenginio su kreivalinijiniais kanalais diskretinei fazei šalinti kūrimas
2014-01-01 2014-12-14 Mokslo Europos teritorinės plėtros ir sanglaudos stebėjimo tinklo rezultatų taikymas
2013-03-18 2014-09-30 Mokslo Parengto Lietuvos Longlife projekto įgyvendinimas statant bendrabutį Klaipėdos universitetui
2012-09-13 2014-09-12 Mokslo BSR TransGovernance - MLG parama įgyvendinant PA 11 (PA transportas)
2012-09-03 2014-08-31 LMT Atlikti šalies ekonominio aktyvumo ir integracijos į ES bei tvarios plėtros galimybių ir pasekmių modeliavimą atsižvelgiant į inovacijų akumuliavimo galimybes ugdyti šalies konkurencinį potencialą
2012-09-03 2014-08-31 LMT Parengti verslo ir viešojo sektoriaus veiklų valdymo poveikio bei ekonominio veiksmingumo vertinimo matavimo metodiką
2012-07-09 2014-07-08 LMT Neįgaliesiems skirto valdymo lietuviška šneka įrenginio maketo kūrimas ir patikra (mokslininkų grupių projektai)
2012-02-08 2014-06-30 Mokslo ESPON raiška Šiaurės Europos šalių kontekste
2010-03-01 2014-05-06 Mokslo Sumanios radijo sistemos ir Perprogramuojamos radijo sistemos: techninis-ekonominis reguliavimas ir radijo spektro valdymas
2013-03-05 2013-12-31 MITA Magnetinio lauko matuoklio elektros energetikos sistemoms sukūrimas. MAGEPS
2013-03-07 2013-12-31 MITA Specializuoto dažnio keitiklio sukūrimas serijinei gamybai. KEITIKLIS
2013-03-05 2013-12-31 MITA Daugialypės praėjimo kontrolės paslaugų sistemos sukūrimas
2010-09-17 2013-12-16 Mokslo Klimato pasikeitimai, kultūros paveldas ir efektyvus energijos naudojimas paveldiniuose objektuose
2010-09-11 2013-12-10 Mokslo Plėtros koridorius Rail Baltica
2012-06-05 2013-12-05 Mokslo Lietuvos statybos sektoriaus specialistų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo iniciatyva, siekiant nacionaliniu lygmeniu didinti pastatų ir statinių energetinį efektyvumą
2011-06-01 2013-11-30 Mokslo Krovininio transporto anglies pėdsakas
2010-11-15 2013-08-31 Mokslo Tarptautinio ESPON mokymo programos sukūrimas skatinant domėjimąsi ESPON 2013 žiniomis
2012-11-02 2013-07-31 LMT Azotą turinčių heterociklinių junginių kaip potencialių baltymų agregacijos slopiklių tyrimai
2012-11-02 2013-07-31 LMT Asimetriškai susiaurintų YBaCuO superlaidžiųjų jutiklių tyrimas aukštų dažnių signalų ruože
2010-06-01 2013-05-31 Mokslo Magistrantūros ir podiplominės studijos ir mokymas tarpdisciplininėse grupėse įgyvendinant EPBD ir vėliau
2011-03-01 2013-02-28 Mokslo Europos žaliųjų pastatų mainai
2010-01-01 2012-12-31 Mokslo Ilgo ir trumpo nuotolio tinklų sujungimas efektyviam transportui
2011-07-01 2012-12-31 Mokslo Membraninis poveikis skaičiuojant kompozitinių plokščių su vientisomis ir perforuotomis plieninėmis sijomis elgseną ugnyje - norminimas
2012-03-28 2012-12-31 MITA Specializuoto dažnio keitiklio sukūrimas serijinei gamybai. KEITIKLIS
2012-02-14 2012-12-31 MITA Daugialypės praėjimo kontrolės paslaugų sistemos sukūrimas
2012-02-27 2012-12-31 LMT Ištirti, paruošti ir įdiegti pastatų šildymo šiluminiais siurbliais sistemą, naudojančią šiluminę energiją iš gelžbetoninių pamatų polių ("terminių" polių) bei paruošti tokių sistemų projektavimo ir naudojimo rekomendacijas
2011-06-01 2012-12-31 LMT Gaisrų poveikis Lietuvos dirvožemiams ir ekosistemoms
2011-06-01 2012-12-31 LMT Dantenų fibroblastų adhezijos ypatumų ir jų panaudojimo minkštųjų audinių regeneracijai tyrimas
2012-04-02 2012-12-31 Mokslo Sumanios radijo sistemos ir Perprogramuojamos radijo sistemos: techninis-ekonominis reguliavimas ir radijo spektro valdymas
2012-02-14 2012-12-30 MITA Magnetinio lauko matuoklio elektros energetikos sistemoms sukūrimas
2009-12-16 2012-12-16 Mokslo Aplinkosauginių plazminių technologijų inovacijų skatinimas ir plėtra Baltijos jūros regione
2009-12-17 2012-12-16 Mokslo Kvalifikacija, inovacijos, kooperacija ir verslas smulkioms ir vidutinėms Baltijos jūros regiono įmonėms
2011-01-02 2012-12-10 Mokslo Kelių infrastruktūros saugumo gerinimas Baltijos jūros regione
2010-06-22 2012-11-30 Mokslo Biometrija, identifikavimas ir technologinis saugumas elektroninių paslaugų versle
2009-10-09 2012-10-09 Mokslo Ryšių tarp institucijų stiprinimas sunkių krovinių pervežimo Baltijos jūros regione saugumui
2009-10-01 2012-09-30 Mokslo TransBaltic- link integruotos transporto sistemos Baltijos šalių regione
2009-06-21 2012-09-09 Mokslo Rytų Vakarų Transporto koridorius II - žaliojo koridoriaus koncepcija Šaurės Transporto Ašies traktuotėje
2008-10-20 2012-08-02 Mokslo Mažų gabaritų bioreaktorius
2009-06-01 2012-05-31 Mokslo Labai mažai energijos naudojančių namų koncepcijos skatinimas Šiaurės Europos statybos rinkoje
2009-04-01 2012-03-01 Mokslo Subalansuoti, energetiniu požiūriu efektyvūs daugiabučiai gyvenamieji namai, įvertinant unifikuotas procedūras ir naujas adaptuotas technologijas
2009-06-01 2012-01-31 Mokslo Universitetai ir studentai energijos efektyvumo gerinimui
2008-07-10 2012-01-01 Mokslo Sukurti kaitrai atsparųjį akytąjį betoną ir jo gamybos technologijas
2010-02-03 2011-12-31 Mokslo Pastatų vidaus aplinkos komforto, saugos ir sveikatos sąlygų vertinimo indikatoriai
2010-01-01 2011-12-31 Mokslo Parama realizuojant naujų narių ir asocijuotų šalių transporto tyrimų potencialą
2011-08-24 2011-12-31 MITA Daugialypės praėjimo kontrolės paslaugų sistemos sukūrimas
2011-01-15 2011-12-31 LMT Ištirti, paruošti ir įdiegti pastatų šildymo šiluminiais siurbliais sistemą, naudojančią šiluminę energiją iš gelžbetoninių pamatų polių ("terminių" polių) bei paruošti tokių sistemų projektavimo ir naudojimo rekomendacijas
2010-08-25 2011-12-31 Mokslo Dešiniojo širdies skilvelio funkcijos tyrimai ir analizė
2010-07-26 2011-12-31 LMT Armatūros ir betono sąveikos zonos modeliavimo vieningos koncepcijos kūrimas
2010-07-26 2011-12-31 LMT Mechatroninių nanometrų skyros daugiamačių robotizuotų įtaisų modeliavimas ir valdymas
2011-03-14 2011-12-31 Mokslo Sumanios radijo sistemos ir Perprogramuojamos radijo sistemos: techninis-ekonominis reguliavimas ir radijo spektro valdymas
2011-07-29 2011-12-11 MITA Magnetinio lauko matuoklio elektros energetikos sistemoms sukūrimas
2011-05-25 2011-12-01 MITA Didelės vidutinės galios daugiapluosčio kaupinimo femtosekundinis parametrinis šviesos stiprintuvas (INTEGRA)
2011-06-01 2011-10-31 Mokslo Tyrėjų naktis 2011
2008-10-01 2011-10-01 Mokslo Būsto ateities vizijos: būsto pasikeitimai 2008-2011
2009-09-01 2011-09-01 Mokslo Bendradarbiavimo tinklas nuo Baltijjos iki Balkamų logistikos kompetencijos stiprinimui
2008-06-01 2011-06-01 Mokslo Latvijos valstybinio medienos chemijos instituto tyrimų potencialo vystymas Europos tyrimų erdvėje
2008-09-01 2011-02-28 Mokslo Logistikos ir komodalumo analizė
2011-01-26 2011-01-26 Mokslo Efektyvus saulės energijos diegimo mechanizmas, skirtas Klaipėdos ir Kurzmės regionams
2010-01-01 2010-12-31 Mokslo Tarptautinio klasterio aktyviam gyvenimui iniciacija Baltijos jūros regione
2006-06-01 2010-05-31 Mokslo Orlaivių išorės triukšmo tyrimų tinklas ir koordinavimas
2008-05-01 2010-04-30 Mokslo Baltic Grid antrasis etapas
2007-04-03 2009-05-31 Mokslo Technologijos darniam ir konkurencingam statybų sektoriui
2007-07-01 2008-12-31 Mokslo Konstrukcijų gaisrinės saugos inžinerinių žinių skleidimas Europoje
2007-07-30 2008-12-30 Mokslo Lietuvos Respublikos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo programa "Sudėtingų biokatalitinių ir bioelektroanalitinių procesų skaitinis modeliavimas"
2008-03-20 2008-12-20 Mokslo Funkcionuojančių ekstremaliomis sąlygomis nano ir mikroelektroninių įtaisų defektų tyrimas
2006-09-01 2008-08-31 Mokslo Geriausi miestų krovininio transporto sprendimai
2008-01-01 2008-06-30 Mokslo Vienos modos centrų skatinimo Europoje transformavimas į platesnę intermodalinio transporto skatinimo koncepciją - demonstracinė fazė
2006-01-12 2007-12-31 Mokslo Europos geležinkelių tyrimas
  • Puslapio administratoriai:
  • Jurgita Kunigonienė
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Daiva Versekėnienė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė