Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

FAKULTETINIAI MOKSLO INSTITUTAI

(STATYBOS FAKULTETAS)
Veiklos sritys
Virtuali realybė, Biometrinės technologijos, Sprendimų priėmimo metodai, Internetinių sprendimų paramos sistemų įvairiose veiklos srityse kūrimas, Daugiakriterės sprendimų paramos sistemos, Elektroninis verslas Intelektinių kompiuterinių mokymo sistemų kūrimas, Elektroninis miestas,Elektroninis mokymas, Elektroninių miestų sistemų analizė ir siūlymų teikimas, Intelektinė užstatyta aplinka, Grupinis darbas, Garso ir vaizdo medžiagos, testų, el. knygų rengimas nuotolinėms studijoms, Dirbtinio intelekto technologijos internete, Žinių valdymas.
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al. 11, 18 kab.
Telefonas: (8 5) 274 5067                    
El. paštas: arturas.kaklauskas@vgtu.lt               
 
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
(STATYBOS FAKULTETAS)
Veiklos sritys
Instituto veikloje, susijusioje su mokslo tiriamųjų darbų taikymu praktikoje, rengiant naujų ir renovuotinų pramoninių, civilinių, žemės ūkio pastatų ir trobesių bei specialiųjų statinių, projektus, teikiant mokslines inžinerines konsultacijas aktyviai dalyvauja Metalinių ir medinių, Gelžbetoninių ir mūrinių, Geotechnikos, Architektūros katedrų mokslininkai. Eksperimentiniai taikomieji mokslo tiriamieji darbai Statybos konstrukcijų laboratorijoje, turinčioje siuolaikinę bandymo techniką leidžiančia bandyti naturalaus dydžio konstrukcinius elementus, registruojant jų deformacijas ir poslinkius realiame laike.
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al. 11, 602 kab.
Telefonas: (8 5) 2745247                    
El. paštas: gintaris.kaklauskas@vgtu.lt               
 
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
Veiklos sritys
Moksliniai tyrimai ir eksperimentinės plėtros darbai su rišamosiomis medžiagomis, skiediniais, betonais (taip pat specialiaisiais – ugniai atspariais, autoklaviniais ir kt.); statybinių dirbinių ir konstrukcijų gamybos technologijų kūrimas; normatyvinių dokumentų rengimas.
 
Kontaktai                                                            Darbo laikas
Adresas: Linkmenų g. 28             
Telefonas: (8 5) 251 23 24                 
El. paštas: termo@vgtu.lt                            
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
(Aplinkos inžinerijos fakultetas)
Veiklos sritys
Aplinkosauginiai tyrimai ir vertinimas; aplinkosauginis švietimas; mokslinių susitikimų, seminarų, konferencijų organizavimas; naujų aplinkosauginių technologijų kūrimas.
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al. 11, 308
Telefonas: (8 5) 274 4723
El. paštas: aai@vgtu.lt
          
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
(Aplinkos inžinerijos fakultetas)
Veiklos sritys
Geodezinio pagrindo sudarymo technologijų tyrimai; žemės sunkio ir geomagnetinio laukų tyrimai; geodinaminių procesų tyrimai; geodezinių aukščių nustatymas; gravimetriniai ir magnetometriniai matavimai; nekilnojamųjų daiktų kadastro ekspertizė; geodezinių prietaisų (teodolitų, tacheometrų ir t.t.); kalibravimas; preciziniai kampų matavimai
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al.11
Telefonas: (8 5) 274 4705
El. paštas: gi@vgtu.lt
          
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
(APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETAS)
Veiklos sritys
-Automobilių kelių ir miestų gatvių, dangų konstrukcijų ir kelių tiesimo medžiagų tarptautinio lygio moksliniai tyrimai.
-Automobilių kelių ir miestų gatvių dangų, dangų konstrukcijų ir kelių tiesimo medžiagų moksliniai tyrimai.
-Automobilių kelių, gatvių, oro uostų dangų bei geležinkelių projektavimas ir projekto bei statinio ekspertizės.
-Automobilių kelių, gatvių, oro uostų dangų bei geležinkelių statybos techninė priežiūra.
-Oro uostų kilimo tūpimo takų, riedėjimo takų ir peronų dangų konstrukcijų tyrimai. Dangos klasifikacijos skaičiaus (PCN) nustatymas.
-Automobilių kelių ir gatvių tiesybos naujų technologijų tyrimai ir taikymas.
-Automobilių kelių ir gatvių norminių dokumentų rengimas.
-Metodinė ir techninė pagalba pradedant dirbti su naujomis medžiagomis, mišiniais, dangų konstrukcijomis.
Kontaktai
 
Adresas: Linkmenų g.28, VI korpusas, 510 kab.
Telefonas: (8 5) 251 2354
El. paštas: kti@vgtu.lt
          
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 
(APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETAS)
Veiklos sritys
Teritorijų planavimo tyrimai ir darnos proceso vertinimas, transporto sistemų funkcionavimo analizė, teritorijų planavimo dokumentų rengimas: teritorijų bendrieji, specialieji, detalieji planai, GIS technologijų taikymas planuojant teritorijas.
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al.11, 2505
Telefonas: (8 5) 274 5072
El. paštas: marbur@vgtu.lt
          
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
(Transporto inžinerijos fakultetas)
Veiklos sritys
- Transporto infrastruktūros plėtros metodologija ir strategija.
- Transporto sistemos veiklos strategija ir prognozavimas (logistika, ekonomika).
- Intermodalinio transporto plėtra.
- Transporto tinklų ir transportavimo technologijų sąveika ir suderinamumas.
- Struktūriniai pokyčiai transporte.
- Transporto procesų modeliavimas.
- Įvairių transporto rūšių technologijų tobulinimas ir plėtojimas (saugus eismas, aplinkosauga, energinių išteklių taupymas).
- Susisiekimo tiesinių ir statinių tyrimai bei jų tobulinimas (kelių, geležinkelių, oro uostų, uostų     krantinių ir jų statinių, viadukų, tunelių, jų konstrukcijų būklės tyrimai ir renovacija).
- Transporto sistemos veiklą reglamentuojančių įstatymų ir poįstatyminių aktų projektų kūrimas, Lietuvos Respublikos transporto   teisinės norminės bazės harmonizavimas su tarptautine     transporto teisine sistema.
- Inovacinės transportavimo technologijos.
Kontaktai
 
Adresas: Plytinės g. 27, 110 kab.
Telefonas: (8 5) 274 5070
El. paštas: tmi@vgtu.lt
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
(Fundamentinių mokslų fakultetas)
Veiklos sritys
Adaptyvūs duomenų modeliai jų sistemos bei taikymas, programų sistemų inžinerija, informacinių sistemų saugumas, kriptografija, lompiuterinių programų taikymas technologijos dalykų studijose, mobilios komunikacinės technologijos ir jų taikymai.
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al. 11, 607 kab.
Telefonas: (8 5) 274 4913
El. paštas: tii@vgtu.lt       
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
(Mechanikos fakultetas)
Veiklos sritys
Biomechatroninių sistemų bei procesų analizė ir kūrimas, taikant informacines ir nanotechnologijas, mechatronizuotų sistemų dinaminiai, metrologiniai tyrimai ir diagnostika, pažangių paviršinių dangų kūrimas ir tyrimai, suvirinimo technologijų taikymas svarbių konstrukcijų gamyboje, potencialiai pavojingų ir atsakingų virintinių konstrukcijų tyrimai bei tobulinimas, pažangių medžiagų savybių tyrimai, poligrafinių sistemų, medžiagų ir technologinių procesų tyrimas, inovacijų plėtra pramonės įmonėse
Kontaktai
 
Adresas: J. Basanavičiaus g. 28, 112 kab.
Telefonas: (8 5) 251 2372
El. paštas: mmi@vgtu.lt
          
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
(Architektūros fakultetas)
Veiklos sritys
Bendradarbiavimo ir partnerystės plėtotė su Lietuvos ir užsienio partneriais, dalyvavimas tobulinant ir rengiant norminius teisės aktus. Konsultacinės, ekspertinės veiklos vykdymas, ekspertinės, mokslinės, šviečiamosios, kvalifikacijos kėlimo veiklos vykdymas, architektūros ir visuomenės sąveikos tyrimų vykdymas, teritorijų planavimo, miestų planavimo ir architektūrinio projektavimo paslaugų vykdymas, dalyvavimas architektūrinių, teritorijų planavimo ir kt. projektų rengimo konkursuose.
Kontaktai
 
Adresas: Pylimo g. 26/1, 1.5 kab.
Telefonas: (8 5) 274 5214
El. paštas: archinst@vgtu.lt
          
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
(Elektronikos fakultetas)
Veiklos sritys
Elektromagnetinių laukų tyrimas. Elektromagnetinės situacijos dinamikos, plėtojant telekomunikacijų tinklus, tyrimas. Būsimų kartų telekomunikacinių tinklų paslaugų kokybės vertinimo kriterijų ir apskaitos metodikų sudarymas. Interneto tinklo infrastruktūros patikimumo tyrimai. Sumanių radijo ryšio sistemų (Cognitive Radio) sprendimai ir elektromagnetinis suderinamumas
Kontaktai
 
Adresas: Pylimo g. 26/1, 1.5 kab.
Telefonas: (8 5) 274 5214
El. paštas: tmi@vgtu.lt
          
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
(Elektronikos fakultetas)
Veiklos sritys
Stiprių magnetinių laukų generavimas, magnetinio lauko jutiklių sukūrimas, impulsinių magnetinių laukų taikymas medžiagotyroje, aukštos įtampos elektrinių impulsų generavimas ir taikymas, didelės galios puslaidininkinių raktų taikymas
Kontaktai
 
Adresas: Naugarduko g. 41
Telefonas: (8 5) 274 4762
El. paštas: smli@vgtu.lt
          
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 
(verslo vadybos FAKULTETAS)
Veiklos sritys
-
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al. 11, 
Telefonas: (8 5) 274 4860
El. paštas: 
          
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
  • Puslapio administratoriai:
  • Jurgita Kunigonienė
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Daiva Versekėnienė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė