Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Transporto ir logistikos kompetencijos centras

Padalinio kontaktai:
 
Adresas: Plytinės g. 27, 104 kab.
Telefonas: (8 5) 274 5075
Vidinis telefonas: 9075
El. paštas: algirs@vgtu.lt
Adresas: Plytinės g. 27, LT-10105 Vilnius
e-paštas: ccitl@vgtu.lt
www.ccitl.vgtu.lt
Tel.:(8 5) 274 5075, faks. (8 5) 237 0555
Darbo laikas:
 
Pirmadienį – ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
Žemėlapis
VGTU Intermodalinio transporto ir logistikos kompetencijos centras (ITLKC) buvo įkurtas 2007m. mokslininkų ir transporto verslo iniciatyva.
ITLKC, kaip unikalaus ir novatoriško analitinio centro, šalyje susikūriną paskatino intesyvėjantys globalizacijos procesai, darantys žymią įtaką ir Lietuvos transporto rinkos plėtros tendencijoms. Vakarų Europos valstybių praktika rodo, kad atsaku į dinamiškus politinius ir ekonominius pokyčius galėtų tapti naujos transporto sistemos organizacijos formos, orientuotos į efektyvų įvairių transporto rūšių bendradarbiavimą ir integraciją. Tam turėtų efektyviai talkinti tyrėjų ir verslo struktūrų bendradarbiavimas. Tokio bendradarbiavimo pridėtinės vertės suvokimas paskatino VGTU grupę mokslininkų ir tyrėjų institucianalizuoti inovatyvią struktūrą, kuri sudarytų prielaidas mokslo, valstybės institucijų ir transporto pramonės atstovams veikti kartu, siekiant maksimalaus nacionalinės transporto sistemos efektyvumo.
Pagrindinė ITLKC veikla yra orientuota į Lietuvos  transporto sistemos intermodalumo stiprinimą, pabrėžiant, kad būtent intermodalumas, kaip transporto rūšių sąveikos forma, yra esminis veiksnys, plėtojant konkurencinius pajėgumus tarptautinėse transporto paslaugų rinkose. Todėl ITLKC tikslas rengti moksliškai pagristas rekomendacijas kaip užtikrinti glaudesnę skirtingų transporto rūšių integraciją į vieną konkurencingą transporto ir logistikos grandinę.
Atsižvelgiant į unikalią Lietuvos geostrateginę padėtį, akivaizdu, kad būtent efektyviai veikianti ir konkurencinga transporto sistema yra gyvybiškai svarbi tiek Lietuvos Europos politikos, tiek ir apskritai ūkio raidos sėkmės prielaida. Todėl ITLKC misija ir vizija – efektyviai talkinti integruoti nacionalinę transporto sistemą į regioninį, europinį transporto sistemų tinklą ir transporto paslaugų pasaulinę rinką, taip priderinant nacionalinę transporto sistemą prie globalios rinkos tendencijų ir amortizuojant jos jautrumą šiandieniniams iššūkiams.
Pagrindiniai ITLKC uždaviniai:
Vykdyti mokslinius ir tiriamuosius darbus intermodalinio transporto srityje;
Talkinti plėtojant Baltijos jūros regiono intermodalinį transporto tinklą;
Skleisti informaciją apie intermodalinio transporto plėtrą ir inovacijas;
Skatinti bendradarbiavimą tarp mokslininkų, institucijų ir verslo atstovų nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu;
Teikti siūlymus valstybės institucijoms dėl transporto politikos strategijos ir įgyvendinimo priemonių;
Organizuoti apskritojo stalo diskusijas, seminarus ir konferencijas, susijusias su intermodalumo plėtra ir tobulinimu;
Skatinti miestų ir regionų intermodalinio transporto plėtrą, viešų/privačių intermodalinių centrų steigimą ir jų plėtrą Lietuvoje;
Jau 2008 m. VGTU ITLKC, kartu su 7 tokio tipo centrais iš Belgijos, Vokietijos, Nyderlandų, Rumunijos, Suomijos, Jungtinės Karalystės buvo pripažinti labiausiai atitinkančiais Europos Komisijos (EK)politiką intermodalinio transporto plėtotės srityje ir gavo EK finansinę paramą, savo veiklai, projekto CIPROC rėmuose.
ITLKC aktyviai dalyvauja vykdant Europos Komisijos inicijuotus projektus Framework Programme (PROMIT, CIPROC, MOTOS, BESTUF II, BE LOGIC, B2B LOCO, BESTFACT. eMAR ) ir INTERREG (East-West Transport Corridor (EWTC), TransBaltic, EWTC II, RBGC) ir kitus EK projektus (TEN-T Connect, Baltic Transport Outlook 2030).
 
Nuo 2007 m. ITLKC vykdo Lietuvos Intermodalinio Transporto Technologijų Platformos administruojančio partnerio funkcijas.
Nuo 2010 m. ITLKC atlieka Tarptautinės Rytų – Vakarų  Transporto Koridoriaus Asociacijos (angl. EWTCA) jungiančios 37 partnerius iš 13 Europos ir Azijos šalių, sekretoriato funkcijas.
 • Transporto politika;
 • Intermodalinio transporto tinklų ir intermodalinių inovacijų technologijų plėtra;
 • Intermodalinio transporto modeliavimas;
 • Vietinių pervežimų ir vietinių krovinių vežimo transporto plėtra;
Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto, Intermdalinio Transporto ir Logistikos Kompetencijos Centras, aktyviai dalyvauja tarptautinėse projektų programose:
 
 • Interreg
 • Framework
 
Interreg programos tikslas
 
INTERREG yra skirta skatinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių Europos Sąjungoje įvairiais lygiais. Vienas iš pagrindinių jos tikslų yra sumažinti nacionalinių sienų Europos Sąjungoje.

INTERREG iniciatyva siekiama stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą visoje Europos Sąjungoje, skatinant subalansuotą žemyno tarpvalstybinį ir tarpregioninį bendradarbiavimą. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas integruoti nuotolinio regionus su tais, kurie praleisite išorines sienas su šalimis kandidatėmis.
 
Framework programos tikslas
 
Pagrindinė programos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, sukurta Europos Sąjungos siekiant remti ir skatinti mokslinius tyrimus Europos mokslinių tyrimų erdvės ( EMTE) kūrimą. Konkretūs tikslai ir veiksmai skirtingais finansavimo laikotarpiais .
LITTP
Funkcijos ir atsakomybės:
 • —  Organizuoti apvaliojo stalo diskusijas, seminarus, konferencijas transporto plėtros tematika LITTP rėmuose.
 • —  Vykdyti mokslo ir taikomuosius tyrimus pagal ES Bendrąją programą, bei remiantis regioninėmis (INTERREG) iniciatyvomis.
 • —  Palaikyti tiesioginius kontaktus su SVĮ, suteikti joms reikiamą informaciją.
 • —  Remti SVĮ, vykdant ES Bendrosios Programos projektus transporto ir logistikos srityje.
 • —  Bendradarbiauti su partneriais iš akademinių struktūrų, verslo, viešųjų institucijų tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygmeniu.
LITTP: pasiekti rezultatai. Iniciatyvos praktikoje:
 • LITTP kartu su kitais partneriais išplėtojo šaudyklinio traukinio “Vikingas” koncepciją. Tai bendras Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos geležinkelių, Klaipėdos uosto kompanijų, Odesos ir Iljičevskio uostų projektas. 2009 m. VIKINGO iniciatyva buvo apdovanota Europos Intermodalinio Transporto Asociacijos (EIA) kaip intermodalinio transporto gerosios praktikos pavyzdys.
 • —LITTP yra aktyvus žaliojo Rytų-Vakarų transporto koridoriaus proteguotojas. Planuojama, kad šis koridorius jungs Baltijos jūros regiono pietinę dalį su Rusija bei šalimis už jos. EWTC rėmuose bus siekiama stiprinti transporto plėtrą infrastruktūros projektais, inovatyviais sprendimais verslui, logistikos įmonėms, bei bendradarbiavimu tarp tyrėjų
 • —LITTP sugeneravo idėją ir inicijavo Rytų-Vakrų Transporto koridoriaus Asociacijos įkūrimą (2010 m. birželį). Ši Asociacija sukurta verslo interesų pagrindu, siekiant suaktyvinti ilgojo laikotarpio bendradarbiavimą tarp transporto ir logistikos kompanijų, intermodalinio terminalo operatorių ekspeditorių ir vežėjų, nacionalinių, reginionių ir vietos valdžios institucijų išilgai koridoriaus.
Transbaltica 2014
 
Lietuvos verslo konfederacija kviečia į konferenciją ,,Transbaltica 2014", kuri atidarys tarptautinę transporto, logistikos ir ITS parodą. Konferencijos metu bus aptariamos transporto sektoriui aktualios temos. Įvairių sričių ekspertai pristatys konkurencingumą ir inovacijas transporte. Lietuvos ir užsienio atstovai diskutuos klausimais apie Europos ir Azijos partnerystę kuriant išmanią ir tvarią logistiką.
 Daugiau informacijos rasite čia.
Užsienio mokslo ir studijų institucijos:
 1. Wismar University of Technology, Vokietija
 2. NetPort.Karlshamn AB, Švedija
 3. Transport Economics  Centre University of Maribor Slovenia
 4. Institute of  Spatial Planning, Development and Foreign Relations Russia
 5. Instituts Français des Sciences et Technologies des Transports de l'Aménagement et des Réseaux, Prancūzija
 6. Instituto Technologico del Embalaje Transporte y Logistica, Ispanija
 7. University of Newcastle upon Tyne – Newrail, Didžioji Britanija
 8. University of Westminster, Didžioji Britanija
 9. Syddansk Universitet, Danija
 10. University Of Piraeus Research Centre, Graikija
Lietuvos mokslo ir studijų institucijos
 1. Kauno techniko universitetas
 2. Klaipėdos universitetas
Lietuvos valstybinės institucijos:
 1. LR susisiekimo ministerija
 2. LR Užsienio reikalų ministerija
 3. Pagrindinių Lietuvos miestų savivaldybės (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių)
Ūkio subjektai
 1. AFT-IFTIM, Prancūzija
 2. Amsterdamo uostas, Nyderlandai
 3. Asia Continental Landbridge Logistics Association Council, Kinija
 4. Baltarusijos ekspeditorių asociacija, Baltarusija
 5. Baltijsk savivaldybė, Rusija
 6. BELINTERTRANS-transport-logistics center, Baltarusija
 7. Berlin-Brandeburg Logistic Network, Vokietija
 8. Blekingės Regionas, Švedija
 9. BMT Group Ltd, Didžioji Britanija
 10. CLMS Limited, Didžioji Britanija
 11. Conseil Europeen De L’equipment Naval, Belgija
 12. COSCO, Kinija
 13. Danaos Shipping Company, Graikija
 14. Det Norske Veritas As, Norvegija
 15. DFDS Sea ways
 16. DHL Global Forwarding, Vokietija
 17. Ebos Technologies Ltd, Kipras
 18. Econsult Betriebsberatungesellschaft MBH, Austrija
 19. European Association For Forwarding, Transport, Logistics And Customs Service, Belgija
 20. European Community Shipowners Associations, Belgija
 21. Europos intermodalinė Asociacija, Belgija
 22. Gruppo CLAS SRL, Italija
 23. Hohhot Export Processing Zone, Kinija
 24. ICAP Shipping Ltd, Didžioji Britanija
 25. Inchcape Shipping Services Holdings Limited, Didžioji Britanija
 26. Inlecom Systems Ltd, Didžioji Britanija
 27. Interporto Bologna Spa, Italija
 28. IVECO, Italija
 29. Karhamno miesto savivaldybė, Švedija
 30. Karshamn uostas, Švedija
 31. Kazachstano geležinkeliai TemyrZholy
 32. Lietuvos geležinkeliai
 33. Lietuvos krovos kompanijų Asociacija
 34. Lietuvos laivų savininkų asociacija, Lietuva
 35. Limarko, Lietuva
 36. Linava, Lietuva
 37. Lineka, Lietuva
 38. LOHR industrie, Prancūzija
 39. Maritime Administration Of Latvia, Latvija
 40. Market & Opinion Research International Limited, Didžioji Britanija
 41. MARLO AS, Norvegija
 42. MJC2 Ltd, Didžioji Britanija
 43. Mobycon, Nyderlandai
 44. Nautical Enterprise Centre Ltd, Airija
 45. NECL, Airija
 46. PANTEIA, Nyderlandai
 47. Planung Transport Verkehr AG, Vokietija
 48. Plaske Ukraina
 49. Port Authority Of Valencia, Ispanija
 50. Portbase Bv, Nyderlandai
 51. PPL 33-55, Ukraina
 52. Promotion of Operational Links with Integrated Services, Belgija
 53. Rapp Trans AG, Čekijos respublika
 54. Rubicon, Rusija
 55. Shipserv Ltd, Didžioji Britanija
 56. Societe De Gestion De Terminaux Informatiques, Prancūzija
 57. Šiaulių oro uostas
 58. Terminal of Mockava
 59. The Royal Ministry Of Fisheries And Coastal Affairs – Fiskeri – Og Kystdepartementet, Norvegija
 60. Tuuchin Co. Ltd., Mongolija
 61. Ukrainos geležinkeliai
 62. UKRZOVNISHTRANS, LLC, Ukraina
 63. Valenciaport Foundation, Ispanija
 64. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Suomija
 65. Vilteda, Lietuva
 66. VPA Logistic,s Lietuva
 67. Wartsila Oyj Abp, Suomija
  • Puslapio administratoriai:
  • Jurgita Kunigonienė
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Daiva Versekėnienė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė