Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Mokslas ir inovacijos Mokslo padaliniai Mokslo centrai Statinių skaitmeninio ir informacinio modeliavimo technologijų centras

Statinių skaitmeninio ir informacinio modeliavimo technologijų centras

Kontaktai            Darbo laikas
Adresas: Saulėtekio al. 11, CR 208,209,210 kab.
Telefonas: 8 699 35 067
 
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
Šiuo metu statybos pramonė yra įžengusi į beprecendentinį inovacijų ir drąsių eksperimentų laikotarpį. Sparčiai besivystant informacinėms technologijoms statybos industrijos srityje (AEC – Architecture, Engineering and Construction Industry arba AECO – Architecture, Engineering, Construction and Owner/Operator), kompiuterinio projektavimo, kompiuterizuoto statybos proceso organizavimo ir objekto valdymo sąvokos nuolat plečiasi ir įgyja naują prasmę.
 
Statinio (pastato) informacinio modeliavimo (ang. BIM) sistemų plėtra ir intensyvus vystymas ir yra šiuolaikinių skaitinių ir informacinių technologijų statybos inžinerijos ir architektūros, aplinkos, transporto, infrastruktūros inžinerijos srityse pagrindinė varomoji jėga, esmė ir turinys.
 
Atsižvelgiant į VGTU vizija, misija, ruošiamų specialistų profilį, fakultetų struktūrą, istorinę raidą, BIM technologijų vystymas yra iškeltas į strateginį lygmenį. Šios technologijos  kompleksiškai integruojamos į mokymo programas Statybos,  Architektūros, Aplinkos inžinerijos  ir Fundamentinių mokslų fakultetuose.
 
VGTU Statinių skaitmeninio ir informacinio modeliavimo technologijų centras (SSIMTC) yra įkurtas 2014 m. balandžio mėn. Centro vienas iš svarbiausių tikslu yra iškelti Statinių informacinio modeliavimo metodologijos vystymą į strateginį lygmenį VGTU mokslinių tyrimų ir studijų kryptyse.
 
SSIMTC misija sukurti stiprų regioninį Skaitmeninės Statybos (BIM) technologijų vystymo centrą architektūros, statybos inžinerijos, transporto ir infrastruktūros inžinerijos srityse.
 
SSIMTC nuolat kaupia paremtas praktiniais įgūdžiais teorines žinias, skatina profesinės kvalifikacijos tobulinimo procesus, plėtoja tvirtą mokslo ir verslo ryšį.
SIMTC misija
 • iki 2020 m. sukurti stipriausią regioninį Skaitmeninės Statybos (BIM technologijų) mokslo ir mokymo (teorijos ir praktikos) centrą Lietuvoje
 • išplėtoti tvirtą mokslo ir verslo ryšį tarp statybos pramonės ir mokslinių tyrimų sferos, susėjant tai su VGTU veiklą ir pajėgumais, tam kad pagerinti inovacijų ciklą statybos srityje
SIMTC vizija
 • iki 2022 m. paversti VGTU pagrindiniu Skaitmeninės Statybos ir Statinio (pastato) informacinio modeliavimo (BIM) technologijų plėtros ir vystymo centru Lietuvoje ir Baltijos šalyse architektūros ir statybos inžinerijos, transporto ir infrastruktūros inžinerijos srityse
SIMTC strategija
 • Iškelti BIM metodologijos vystymą į strateginį lygmenį VGTU mokslinių tyrimų ir studijų kryptyse
 • Plėtoti ir palaikyti glaudžius mokslo ir pramonės bei verslo ryšius, prisidėti prie BIM metodologijos kūrimo ir vystymo bei praktinio įgyvendinimo statybos ir nekilnojamo turto valdymo sektoriuose, teikti paramą verslui, kuriant skaitmeninę visuomenę
 • Kartu su valstybės institucijomis ir statybos pramonės sektoriaus įgaliotais atstovais rengti ir diegti BIM nacionalinius reikalavimus, vadovus ir standartus, dalyvauti formuojant skaitmeninės statybos įstatyminę bazę
 • Visapusiškai plėtoti ir vystyti tarptautinio bendradarbiavimo ryšius su BIM mokslo ir mokymo centrais ir laboratorijomis, pasaulio universitetais
 • Kompleksiškai integruoti BIM technikas ir technologijas į pirmos ir antros studijų pakopų dėstomų disciplinų mokymo programas visuose architektūros ir statybos inžinerijos, transporto ir infrastruktūros inžinerijos studijose
 • Kurti naujas mokymo programas ir ruošti specialistus pagal BIM specialybių modelius atitinkančius tarptautinius reikalavimus
 • Rengti BIM švietimo, profesinio ugdymo ir perkvalifikavimo programas, kurios darniai įsilietu į esamas tęstinio (nuolatinio) profesinio ugdymo sistemas, vykdyti specialistų tęstinio profesinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursus
 • Rengti specialistų atestavimo metodiką, vykdyti atestavimo organizavimo programas pagal BIM reikalavimus ir standartus

Esa Halmetoja, BIM eksperto iš Suomijos vizitas ir paskaitos

Spalio 17-19 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) Statinių skaitmeninio ir informacinio modeliavimo technologijų centro (SSIMTC) pakvietimu viešės Suomijos valstybinės įmonės „Senate Properties“ (suomių kalba, Senaatti-kiinteistöt) vyriausias specialistas Dr. Esa Halmetoja, dirbantis Statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijų pastatų ūkio valdymui (angl. Asset Management / Facility Management - AM/FM) diegimo srityje.
 
 
Esa Halmetoja yra tiesiogiai atsakingas už šiuolaikinių skaitmeninių technologijų vystymą ir diegimą nekilnojamo turto objektų naudojimo bei priežiūros, jų turto ir ūkio valdymo (AM/FM) srityse, tame tarpe nekilnojamojo turto priežiūros procesų  skaitmenizavimą, didelių duomenų (Big Data) algoritmų taikymą objektų valdymui, AM/FM sąsajų su BIM technologijomis sukūrimą.
 
„Senate Properties“  yra Suomijos valstybinė įmonė valdanti valstybės nekilnojamąjį turtą bei diegianti centralizuotus sprendimus,  padedančius efektyviai vykdyti pastatų ūkio valdymo procesus.  
 
Dalyvaujant Esa Halmetoja, „Senate Properties“ realizavo kelis skaitmenizavimo projektus. Vienas iš jų apima duomenų modelių ir papildytos realybės sprendimų naudojimą turto valdymui, kitas -  skirtas aplinkos tvarkymo skaitmenizavimo sprendimams įgyvendinti.
 
Vilniaus Gedimino technikos universitete Esa Halmetoja skaitys paskaitų ciklą apie BIM ir AM/FM sąsają studentams bei statybos sektoriaus dalyviams, bendraus su VGTU mokslininkais ir tyrėjais.
 
Spalio 18 d. 12:10 SRA-I 05 aud. įvyks svečio atvira paskaita, skirta šiuolaikinėms tendencijoms pastatų ūkio valdyme panaudojant BIM technologijas. Paskaitos metu bus pristatyta:
 • BIM koncepcija Suomijoje ir „Senate properties“ veikloje.
 • Statinio informacinio modeliavimo (BIM) panaudojimo galimybės statinių gyvavimo ciklo etapuose, pabrėžiant jų svarba ir pritaikomumą nekilnojamo turto objektų ūkio valdymo (AM/FM), statinių tvaraus naudojimo ir priežiūros stadijoje.
 • Statinio informacinio modeliavimo (BIM) programinės sąsajos su AM/FM įrankiais.
 • Statinio gyvavimo ciklo planavimas BIM priemonėmis pagal temas: statinio gyvavimo ciklu grįstas mąstymas statybos projekte, septyni energinio efektyvumo kontrolės punktai, energijos optimizavimas statyboje; energijos valdymas techninės priežiūros srityje, patalpų komforto sąlygų kontrolė, aplinkosaugos ataskaitų automatizavimas, anglies dioksido efektyvus mažinimas, klasifikavimo ir vertinimo sistemos, nuotolinė stebėsena, Granlund Manager - gyvavimo ciklo valdymo įrankis.
Į paskaitą kviečiami VGTU studentai, dėstytojai, darbuotojai, o taip pat verslo sektoriaus atstovai.
 
Spalio 17 d. 16.20 val. SRK-I 309 aud.  Esa Halmetoja skaitys paskaitą VGTU antrosios pakopos Statinių informacinio modeliavimo studijų programos studentams. Ši paskaita bus specializuota, skirta Statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijų taikymą pastatų priežiūroje ir ūkio valdyme, tačiau visi BIM tematika besidomintys studentai, doktorantai, mokslo darbuotojai ir dėstytojai kviečiami atvykti. 
 
Atkreipiame dėmesį, kad dalyvavimas atviroje paskaitoje yra nemokamas, bet dėl riboto vietų skaičiaus būtina registracija. Registruotis galite el. paštu tatjana.grigorjeva@vgtu.lt

Kjeld Svidt iš Aalborgo universiteto paskaita

Kviečiame į Kjeld Svidt iš Aalborgo universiteto, Aalborgas, Danija.

Tema: "BIM in Denmark - Public initiatives and educational aspects":
 • The Danish Digital Construction initiatives
 • BIM in Danish Architectural and Engineering educations
 • MSc in Building Informatics and Construction management at Aalborg University
 • Case study on Virtual Reality for user involvement in building design

Data: 2016 m. Spalio 26 d. nuo 16.20 iki 17.55.
Vieta: VGTU, SRA-I 05 aud.

Skaitmeninės statybos konferencija Londone

Gruodžio 2 d. Londone vyko Britų standartų instituto (BSI) organizuota statinio informacinio modeliavimo (BIM) konferencija, kurioje lankėsi VšĮ „Skaitmeninė statyba“ delegacija, vadovaujama direktorius Daliaus Gedvilo kartu su BIM vystymo Lietuvoje darbo grupių vadovais, Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) darbuotojais dr. Vladimiru Popovu, dr. Vaidotu Šarka bei dr. Dariumi Migilinsku, AB „Kelprojektas“ technikos direktoriumi Arvydu Čibirka ir Aplinkos ministerijos vyresniuoju specialistu Dainiumi Čergeliu.
Didžiojoje Britanijoje skaitmeninės statybos ir BIM metodologijos vystymą bei diegimą inicijavo ir remia valstybė. Šalies statybos sektoriaus strategijoje numatyta, kad nuo 2016 metų vyriausybė jos įgyvendinamuose projektuose reikalaus BIM lygio – t.y. visa projekto informacija ir dokumentai turės būti pateikiami tik elektroniniu būdu. Skaičiuojama, kad šalyje palaipsniui diegiant naująsias technologijas, nuo 2012 m. dideliuose viešuosiuose statybos projektuose sutaupyta apie 2 milijardus eurų, o 66 proc. didžiųjų projektų užbaigiami laiku ir neviršijant biudžeto.
Konferencijoje buvo pristatytas BIM vaidmuo šalies infrastruktūros ir nekilnojamojo turto objektų statybose, didelis dėmesys skirtas informacijos reikalavimams ir standartams projektavimo, statybos ir eksploatavimo stadijose, gerajai bendradarbiavimo ir struktūrizuotų duomenų mainų skatinimo praktikai. Taip pat nagrinėta komandinio darbo psichologinė semantika, komunikavimo BIM aplinkoje kultūra, BIM modeliai saugumo požiūriu.
Gruodžio 3 d. Lietuvos „Skaitmeninės statybos“ delegacija lankėsi programinės įrangos kompanijos „Bentley Systems, Inc.“ Londono biure, kuriame vyko susitikimas su Didžiosios Britanijos „BIM Task Group“ nariais BIM ekspertais Nicholas Nisbet ir Mervyn Richards. Delegacija taip pat susitiko su korporacijos „Bentley Systems“ vadovu Greg Bentley ir „Bentley BIM Academy“ direktoriumi David G Robinson. Darbo sesijos metu prie atstovų iš Lietuvos prisijungė Lietuvos komercijos atašė Jungtinėje Karalystėje Andrius Nikitinas ir „Bentley“ Londono biure programuotojų grupės vadovu dirbantis lietuvis Justas Belevičius.
„Didžiulį įspūdį paliko D. Britanijos branda BIM srityje. Mes Lietuvoje turime į ką lygiuotis – britai yra labai toli pažengę vystant BIM metodologiją šalies mastu. Korporacijos „Bentley“ biure pastebėjome žmonių perfekcionizmą, norą bendrauti ir padėti, edukacinį geranoriškumą“, – įspūdžius po viešnagės D. Britanijoje pasakojo Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas ir VšĮ „Skaitmeninė statyba“ direktorius Dalius Gedvilas.
VGTU atstovus konferencijoje ir susitikimo su „Bentley Systems“ atstovais metu labiausiai domino geroji patirtis, kurią būtų galima pritaikyti universiteto įkurtame Skaitmeninio ir informacinio modeliavimo technologijų statyboje centre, skirtame statybos kompetencijų ugdymui, inovacijų, susijusių su skaitmenine statyba kūrimui, skatinimui bei perdavimui rinkos dalyviams. Jame buriama mokslininkų grupė iš septynių VGTU fakultetų – Statybos, Aplinkos inžinerijos, Architektūros, Transporto inžinerijos, Elektronikos, Mechanikos ir Fundamentinių mokslų. Jie verslui teiks mokslines-praktines paslaugas, koordinuos skaitmeninės statybos specialistų rengimo universitete klausimus, atliks mokslinius tyrimus bei konsultuos rinkos dalyvius.
VGTU dėstytojų kolektyvas taip pat aktyviai dalyvauja VšĮ „Skaitmeninė statyba“ veikloje ir teikia pasiūlymus, kaip kitų šalių praktiką pritaikyti tiek universiteto viduje, tiek ir visos šalies mastu.

VGTU viešėjo JK Vyriausybės BIM darbo grupės ekspertas

Lapkričio 17–20 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) vešėjo svečias iš Didžiosios Britanijos – Jungtinės Karalystės Vyriausyvbės BIM darbo grupės ekspertas Philas Jacksonas.
Jis yra Surėjaus universiteto profesorius, Karališkosios inžinerijos mokslų akademijos narys, Didžiosios Britanijos valstybinės BIM darbo grupės (UK BIM Task Group) ekspertas, Didžiosios Britanijos BIM standartų BS 1192:2007 bendraautorius, dirbęs su didžiausiais tarptautiniais projektais:  Heathrow terminalu, London Crossrail, HS2 geležinkelio magistrale ir kitais.
Lapkričio 17 d. VGTU jis įsitrauks į apskritojo stalo diskusiją, kurioje taip pat dalyvaus Aplinkos viceministrė Daiva Matonienė, VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas, LPK prezidentas Robertas Dargis, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas, AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Andrius Montrimas ir kiti svečiai.
Lapkričio 19 d. 10.30 val. VGTU centrinių rūmų 03 aud. P. Jacksonas skaitys viešą paskaitą „Didžiosios Britanijos BIM strategijos patirtis“. Paskaitos metu bus apžvelgiama Jungtinės Karalystės BIM (BIM – angl. „Building Information Modeling“, liet. „statinių informacinis modeliavimas“) strategijos kūrimo patirtis, perspektyva, diskutuojama, ką Lietuva turi ir gali padaryti, spartinant BIM technologijų įsisavinimą, vystant atitinkamą metodinę ir teisinę bazę, sukuriant veiksmingą inovacijų plėtros sistemą statybų sektoriaus pažangai. Bus aptariama kaip pramonė, švietimas ir mokslas gali dirbti kartu įgyvendinant šias nuostatas realiuose projektuose statybos, transporto, infrastruktūros ir energetikos industrijų srityse.
 
Vizito metu (lapkričio 17–20 d.) P. Jacksonas taip pat skaitė paskaitas VGTU antrosios pakopos Statinių informacinio modeliavimo studijų programos studentams. Šios paskaitos bus specializuotos, tačiau susidomėję studentai, doktorantai ir dėstytojai kviečiami atvykti į svečio vedamus užsiėmimus. Pirmas užsiėmimas vyks antradienį, lapkričio 17 d. 16.20 val. 05 auditorijoje, jo metu bus pranešta apie kitų paskaitų laiką ir vietą.

Mokslinių tyrimų veiklos

SSIMTC mokslinių tyrimų veiklos
 • BIM metodologijos teoriniai ir taikomieji tyrimai ir studijos pagal ematikas:
  • Skaitmeninis projektavimas ir gamyba
  • Integruotas projektavimas ir analizė (optiengineering)
  • Pastatų energetika ir tvarumas
  • Modeliavimas ir vizualizacija
  • Sistemų ir procesų integracija, komunikacija ir duomenų mainai
  • Žiniomis praturtintos sprendimų paramos sistemos
  • Intelektualios monitoringo ir stebėsenos sistemos
 • BIM sudėtinių dalių ir procesų tyrimai ir analizė
  • BIM reikalavimai, standartai, vadovai
  • BIM duomenų mainų standartai
  • BIM klasifikatoriaus struktūra
  • BIM vertinimo statistinių ir aplinkos monitoringo rodikliai
  • BIM metodologijos taikymo ir integracija su LR įstatymų ir reglamentų statybos srityje veikiančia sistema
  • BIM ir skaitmeninės statybos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūra
 • VGTU BIM technologijų ir skaitinės analizės metodų tyrimai
  • Parama mokymo procesui
  • Dėstytojų tęstinis mokymas
  • Statybos proceso dalyvių mokymai

Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo veiklos

SIMTC mokymo ir kvalifikacijos kėlimo veiklos
 • Formuoti reikalavimus BIM specialisto(ų) modeliui
 • Padėti rengti naujas mokymo programas ir ruošti specialistus pagal BIM specialybių modelius atitinkančius tarptautinius reikalavimus
 • Prisidėti kompleksiškai integruojant BIM technikas ir technologijas į pirmos ir antros studijų pakopų dėstomų disciplinų studijų programas
 • Organizuoti profesinio mokymo, kvalifikacijos kėlimo bei specialistų atestavimo (sertifikavimo) sistemą pagal BIM reikalavimus ir standartus
 • Kurti ir vystyti bendras studijų programas su užsienio universitetais
 • Organizuoti studentų (bakalaurų, magistrantų), doktorantų, dėstytojų ir tyrėjų stažuotės ir praktikas BIM studijų klausimais
 • Vykdyti dėstytojų tęstinį mokymą ir kvalifikacijos kėlimą pagal BIM studijų programų modelius
 • Atkurti studentų SMD BIM srityje

Praktinio taikymo veiklos

SIMTC praktinio taikymo veiklos
 • Plėtoti glaudžius mokslo ir pramonės bei verslo ryšius, prisidėti prie BIM metodologijos kūrimo ir vystymo bei praktinio įgyvendinimo statybos ir nekilnojamo turto valdymo sektoriuose, teikti paramą verslui, kuriant skaitmeninę visuomenę
 • Kartu su valstybės institucijomis ir statybos pramonės sektoriaus įgaliotais atstovais rengti BIM nacionalinius reikalavimus, standartus, vadovus
 • Rengti BIM švietimo, profesinio ugdymo ir perkvalifikavimo programas, kurios darniai įsilietu į esamas tęstinio (nuolatinio) profesinio ugdymo sistemas, vykdyti specialistų tęstinio profesinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursus
 • Rengti specialistų atestavimo metodiką, vykdyti atestavimo organizavimo programas pagal BIM reikalavimus ir standartus
 • Atstovauti VGTU VšĮ „Skaitmeninė Statyba“ veikloje
 • Kartu su statybos pramonės sektoriaus įgaliotais atstovais (VšĮ „Skaitmeninė Statyba“) dalyvauti ruošiant paraiškas ir įgyvendinant valstybinio ir ES finansavimo bendrus projektus
 • Pritraukti verslo atstovus ir suinteresuotas šalys steigti VGTU BIM technologijų laboratorijas, mokymo klases, dalyvauti švietėjiškoje veikloje, rengiant ir realizuojant mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programas, bendradarbiauti atliekant mokslinius tyrimus, organizuoti universiteto dėstytojų, doktorantų ir studentų stažuotes ir kitais būdais prisidėti prie Centro veiklos ir programinių uždavinių vykdymo
Bendradarbiavimas Lietuvoje
 • Kartu su VšĮ „Skaitmeninė Statyba“ siekti BIM konsultanto statuso LR
 • Siekti BIM standartų rengėjo ir leidėjo statuso
 • Kurti BIM technologijų centro Lietuvoje ir Baltijos regione įvaizdį
 
Tarptautinis bendradarbiavimas
 
Tarptautinio bendradarbiavimo sferoje siekiama visapusiškai plėtoti ir vystyti tarptautinio bendradarbiavimo ryšius su BIM mokslo ir mokymo centrais ir laboratorijomis, pasaulio universitetais.
 
Bendradarbiavimas su vedančiais pasaulio universitetais BIM metodologijos teorinių ir taikomųjų tyrimus srityse:
 • Didžioji Britanija (University of Reading, Middlesex University, University of Salford, Northumbria University, Birningham City University, University of Westminster)
 • Skandinavija (Danija, Suomija, Švedija, Norvegija)
 • EMEA (Technion - Israel Institute of Technology)
 • JAV (Georgia Tech - Georgia Institute of Technology, Penn State University, MIT - Massachusetts Institute of Technology)
 • Asia & Pacific (Australija, Singapuras, Honkongas)

BIM dokumentų vardijimo taisyklės

SSIMTC parengtame dokumente pateiktos rekomendacijos dėl projekto aplankų struktūros, projekto dokumentacijos vardijimo įskaitant ir dokumentų versijavimą.
Statinių skaitmeninio ir informacinio modeliavimo technologijų centras:
Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius
 
Telefonas (8 5) 212 4660
Kabinetas SRC 208
 
doc. dr. Tatjana Grigorjeva, jaunesnioji mokslo darbuotoja
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 5225
Vietinis telefonas 9225
  • Puslapio administratoriai:
  • Jurgita Kunigonienė
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Daiva Versekėnienė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė