Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

UNIVERSITETINIŲ MOKSLO PADALINIŲ LABORATORIJOS

(CIVILINĖS INŽINERIJOS MOKSLO CENTRAS)
Veiklos sritys
Triukšmo lygio tyrimai, Elektromagnetinės spinduliuotės matavimai, Kvapų koncentracijų tyrimai, Azoto oksidų tyrimai, Sieros dioksido tyrimai, Anglies monoksido tyrimai, Ozono tyrimai, Lakiųjų organinių junginių tyrimai, Šiluminių procesų analizė ir išmetamų dūmų dujų matavimai katiluose, Radono tūrinio aktyvumo tyrimai,  Organinio azoto ir amoniakinio azoto kiekio nustatymas (Kjeldalio azotas), Biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS), Ištirpusio deguonies nustatymas.
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al. 11
Telefonas: (8 5) 274 4724
             
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 
(CIVILINĖS INŽINERIJOS MOKSLO CENTRAS)
Veiklos sritys
Gravitacijos lauko tyrimai, Geomagnetinio lauko tyrimai, Geodezinių tinklų sudarymas, Statinių horizontaliųjų ir vertikaliųjų deformacijų bei posvyrio tyrimai, Antžeminių objektų 3D modelių sudarymas.
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al. 11
Telefonas: (8 5) 274 4705
             
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 
(CIVILINĖS INŽINERIJOS MOKSLO CENTRAS)
Veiklos sritys
Gruntų fizinių ir mechaninių savybių laboratoriniai tyrimai, o taip pat ir gruntų kerpamojo stiprumo rodiklių nustatymas triašio slėgio aparatais (didelių ir mažų matmenų statinėmis ir dinaminėmis apkrovomis), suspaudžiamumo rodiklių nustatymas odometru, gruntų sutankinimo tyrimas (Proktoro bandymu), gruntų laidumo tyrimai, granuliometrinės sudėties įvertinimas, kt.
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al. 11
Telefonas: (8 5) 274 5220
             
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 
(CIVILINĖS INŽINERIJOS MOKSLO CENTRAS)
Veiklos sritys
Kelio dangos konstrukcijos sluoksniams įrengti naudojamų medžiagų triašio apkrovimo bandymai skirtingose temperatūrose, Asfalto bandinių ciklinis gniuždymas skirtingose temperatūrose, Asfalto mišinių rato riedėjimo vėžės nustatymas, Bituminių rišiklių grupinės sudėties nustatymas.
Kontaktai
 
Adresas: Linkmenų g. 28
Telefonas: (8 5) 251 2359
             
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 
(CIVILINĖS INŽINERIJOS MOKSLO CENTRAS)
Veiklos sritys
Nesuardytos grunto struktūros paėmimas iš įvairių gylių, porinio slėgio matavimas, vandens lygio svyravimo monitoringas, Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai palankiomis ir sudėtingomis sąlygomis, Pagrindų (kelių, gyvenamųjų namų, rūsių, požeminių garažų, buitinių ir gamybinių patalpų ir kt.) sutankinimo kontrolė, Polių vientisumo tyrimai, Geofizinių metodų taikymai pagrindų sandaros įvertinimui., Gruntų tyrimas statiniu ir dinaminiu zondavimu (150 kN), Pamatų statiniai bandymai (2 000 kN), Pamatų dinaminiai bandymai ir kt.
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al. 11
Telefonas: (8 5) 274 5220
             
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 
(CIVILINĖS INŽINERIJOS MOKSLO CENTRAS)
Veiklos sritys
Energijos transformatorių ir sistemų modeliavimas, Energetikos planavimas: šilumos ūkio planų rengimas, gyvenviečių aprūpinimo energija galimybių studijos, Atsinaujinančių energijos šaltinių pastatuose panaudojimo techninių galimybių studijos, Pastato energetinis auditas, atliekant faktinių energinių parametrų matavimu, Pastato arba patalpos mikroklimato tyrimai ir kt.
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al. 11
Telefonas: (8 5) 274 4718
             
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 
(CIVILINĖS INŽINERIJOS MOKSLO CENTRAS)
Veiklos sritys
Gelžbetoninių, mūrinių, metalinių ir medinių konstrukcijų ir jų jungčių elgsenos, veikiant trumpalaikei apkrovai, laboratoriniai tyrimai, Gelžbetoninių, mūrinių, metalinių ir medinių konstrukcijų elgsenos, veikiant ilgalaikei apkrovai, laboratoriniai tyrimai, Statinių laikančiųjų konstrukcijų natūriniai bandymai, Statybinių konstrukcijų ir jų medžiagų elgsenos, veikiant aukštoms temperatūroms, tyrimai, Statinių konstrukcijų ir jų medžiagų ilgaamžiškumo tyrimai, Konstrukcijų jungčių ir medžiagų mechaniniai tyrimai.
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al. 11
Telefonas: (8 5) 274 5225
             
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 
(CIVILINĖS INŽINERIJOS MOKSLO CENTRAS)
Veiklos sritys
Betono savybių tyrimas, Betono ir skiedinio modifikavimas įvairiais plastifikatoriais ir nano- priedais, Statybinių medžiagų irimo priežasčių nustatymas
Kontaktai
 
Adresas: Linkmenų g. 28
Telefonas: (8 5) 251 2335
El. paštas: valentin.antonovic@vgtu.lt             
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
 

FAKULTETINIŲ MOKSLO PADALINIŲ LABORATORIJOS

 
(STATYBOS FAKULTETAS, TVARIOSIOS STATYBOS INSTITUTAS )
Veiklos sritys
-Statybos technologijos projektinės dokumentacijos projektavimas, rekomendacijų paruošimas ir paruoštos dokumentacijos vertinimas;
-Šiuolaikinių statybos technologijų kūrimas ir vertinimas;
-Statybos defektų analizė ir jų pašalinimo rekomendacijos;
-Teritorijų planavimo tyrimas, vertinimas ir darnios plėtros rekomendacijos;
-Projekto statybos strategijos parinkimas ir vertinimas;
-Personalo statyboms parinkimas ir vertinimas;
-Statinių gyvavimo ciklo analizė ir projektiniai sprendiniai;
-Statybos technologijos ir vadybos alternatyvių sprendinių vertinimo modelių sudarymas, tobulinimas ir praktinis uždavinių sprendimas.
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al. 11
Telefonas: (8 5) 274 5231
El. paštas: leonas.ustinovicius@vgtu,lt             
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
 
(STATYBOS FAKULTETAS, STATINIŲ IR TILTŲ KONSTRUKCIJŲ INSTITUTAS)
Veiklos sritys
Geotechnikos katedros atliekamų mokslo tyrimų kryptis sustambintai galima apjungti į sekančias grupes: 
- gruntų makro ir mikro struktūrų fizinių-mechaninių savybių modeliavimas ir harmonizavimas teoriniais ir eksperimentiniais metodais;
- gruntų įtempių-deformacijų būvio matematinis modeliavimas, įvertinant kraštinių sąlygų, adekvačių geotechninėms situacijoms ypatumus;
- geotechninių konstrukcijų ir pagrindų inovaciniai analizės ir tyrimų metodai;
- inovacinės geotechninės technologijos.
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al. 11, 522 kab.
Telefonas: (8 5) 274 5220
El. paštas: geot@vgtu.lt       
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 
 
(STATYBOS FAKULTETAS, STATINIŲ IR TILTŲ KONSTRUKCIJŲ  INSTITUTAS)
Veiklos sritys
Gelžbetonio mechanika;
Ilgalaikiai procesai betone;
Betono irimo mechanika;
Aukštos temperatūros poveikis statybinių konstrukcijų mechaninėms savybėms;
Skaitinis modeliavimas;
Medžiagų modelių kūrimas;
Gelžbetoninių konstrukcijų eksperimentiniai tyrimai;
Duomenų analizės statistiniai metodai;
Skaitiniai metodai.
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al. 11
Telefonas: (8 5) 237 0614
El. paštas: Viktor.gribniak@vgtu.lt     
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 
(STATYBOS FAKULTETAS, TVARIOSIOS STATYBOS INSTITUTAS)
Veiklos sritys
-Statybos technologijos projektinės dokumentacijos projektavimas, rekomendacijų paruošimas ir paruoštos dokumentacijos vertinimas;
-Šiuolaikinių statybos technologijų kūrimas ir vertinimas;
-Statybos defektų analizė ir jų pašalinimo rekomendacijos;
-Teritorijų planavimo tyrimas, vertinimas ir darnios plėtros rekomendacijos;
-Projekto statybos strategijos parinkimas ir vertinimas;
-Personalo statyboms parinkimas ir vertinimas;
-Statinių gyvavimo ciklo analizė ir projektiniai sprendiniai;
-Statybos technologijos ir vadybos alternatyvių sprendinių vertinimo modelių sudarymas, tobulinimas ir praktinis uždavinių sprendimas.
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al. 11
Telefonas: (8 5) 274 5231
El. paštas: 
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
 
(STATYBOS FAKULTETAS ,statybinių medžiagų institutas)
Veiklos sritys
Betono technologijų mokslo laboratorijoje atliekama:
-Betono ir betono gaminių gamybos technologijų kūrimas bei gamybos technologijų tobulinimas.
-Betono bei betono aplinkos tvarkymo elementų ilgaamžiškumo, tyrimai.
-Plačiai dirbama su gamybos atliekų (aliuminio fluorido, pelenų, stiklo ir kt.) panaudojimu betonuose.
-Kuriamos ir projektuojamos betono su specifinėmis savybėmis gamybos technologijos.
-Prekinio betono, betono gaminių įmonėms kuriamos kokybės vadybos sistemos.
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al. 11
Telefonas: (8 5) 274 5219
El. paštas: btml@vgtu.lt     
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 
 
(STATYBOS FAKULTETAS)
Veiklos sritys:
Laboratorija yra atestuota Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ir gali rengti statinių konstrukcinės dalies projektus, teikti su šia veikla susijusias inžinerines technines konsultacijas ypatingos svarbos objektuose, atlikti dalinę statinio ekspertizę gyvenamųjų, viešojo naudojimo, pramonės, energetikos ir kitos ūkinės veiklos pastatams, inžineriniams statiniams konstrukcijų srityje.
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al. 11, 18 kab.
Telefonas: (8 5) 269 8740, (8 5) 274 5067
     
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 
(APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETAS, aPLINKOS APSAUGOS INSTITUTAS)
Veiklos sritys:
Laboratorijos tyrėjai gali atlikti:
- aplinkos sąlygų (triukšmo, apšvietos bei šiluminės aplinkos) tyrimus;
- statinio atitvarų ir statinio dalių garso izoliavimo parametrų bei patalpų aidėjimo trukmės tyrimus;
- aplinkos triukšmo (gyvenamosios aplinkos, automobilių kelių transporto, geležinkelių transporto ir pramonės objektų, infragarso ir žemo dažnio garso, inžinerinių įrenginių);
- vibracijos tyrimus,
- elektromagnetinio lauko ir elektromagnetinės spinduliuotės tyrimus,
- kvapo mėginių paėmimą.
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al. 11, SRC, 211 kab. , LT-10223
Telefonas: (85) 2744726
El. paštas: aai@vgtu.lt
     
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 
(APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETAS, GEODEZIJOS INSTITUTAS)
Veiklos sritys:
Laboratorijoje įrengtas elektroninių tolimačių ciklinės pataisos nustatymo stendas, parengtos kompiuterinės programos neapibrėžčių skaičiavimams.
2001 m. Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras laboratorijai įteikė akreditacijos pažymėjimą. Akreditacijos sritis – elektroninių tolimačių kalibravimas.
Laboratorijoje atliekamas elektroninių toliamačių kalibravimas ir patikra.
Laboratorija atitinka ISO 17025 standarto reikalavimus.
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al. 11, 210 kab.
Telefonas: (8 5) 274 4705
El. paštas: gi@vgtu.lt
     
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 
(APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETAS, KELIŲ TYRIMO INSTITUTAS)
Veiklos sritys:
- grunto ir mineralinių medžiagų bandymai;
- bitumo bandymai;
- betono tyrimai;
- asfalto ir jo mišinių bandymai;
- automobilių kelių ir gatvių dangų konstrukcijų tyrimai;
- bandomųjų objektų atranka;
- automobilių kelių ir gatvių dangų stiprumo, lygumo, šiurkštumo matavimai;
- metodinė ir techninė pagalba pradedant dirbti su naujomis medžiagomis, mišiniais ir dangų konstrukcijomis;
- automobilių kelių, gatvių projektų bei statinių dalinė ekspertizė.
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al. 11,
Telefonas:  (8 5) 274 4712
El. paštas: akml@vgtu.lt
     
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 
(STATYBOS FAKULTETAS, STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ INSTITUTAS)
Veiklos sritys:
Pagrindinė funkcija - moksliniai tyrimai ir eksperimentinės plėtros darbai su rišamosiomis medžiagomis, skiediniais betonais ( taip pat specialiaisiais - ugniai atspariais, autoklaviniais ir kt.) statybinių dirbinių ir konstrukcijų gamybos technologijų kūrimas, normatyvinių dokumentų rengimas.
Kontaktai
 
Adresas: Linkmenų g. 28, LR-I, 37 kab.
Telefonas: (8 5) 2735365
El. paštas: sdtlab@vgtu.lt
     
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 
(FUNDAMENTINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS, TAIKOMOSIOS INFORMATIKOS INSTITUTAS)
Veiklos sritys:
- Lygiagretieji skaitiniai algoritmai daugiafazių srautų modeliavime.
- Lygiagretieji algoritmai diskretinių elementų metode.
- Lygiagretieji skaičiavimai skysčių dinamikoje.
- GRID ir paskirstytieji skaičiavimai.
 - Vizualizavimo e-paslaugos, sistemos ir įrankiai.
Kontaktai
 
Adresas:  Saulėtekio al. 11, SRL-I, 607
Telefonas: (8 5) 2744913
El. paštas: lsl@vgtu.lt
     
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 
(FUNDAMENTINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS, TAIKOMOSIOS INFORMATIKOS INSTITUTAS)
Veiklos sritys:
- Moksliniai tyrimai IT saugos srityje;
- Saugos situacijos monitoringas (atakų kompiuteriniuose tinkluose situacijos Lietuvoje stebėsena, naudojantis „honeypot“ technologija);
- Dalyvavimas tarptautinėse projektuose bendradarbiaujant su užsienio ir Lietuvos IT įmonėmis, technologijų universitetais, mokslinių tyrimų centrais;
- Studentų-magistrantų rengimas (praktika ir kursiniai/laboratoriniai/diplominiai darbai);
- Servisų teikimas valstybinėms institucijoms ir ūkio subjektams ( IT saugos sistemų organizacijose auditas);
- Konsultacijų teikimas, dalyvavimas kuriant saugos standartus bei įstatyminę bazę;
- Automatizuotų ir intelektualių saugos užtikrinimo priemonių kūrimas.
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al. 11, 415 kab.
Telefonas: (8 5) 2370620
     
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 
(Elektronikos FAKULTETAS)
Veiklos sritys:
- Specialios paskirties bipolių, KMOP, BiKMOP integrinių grandynų kūrimas nuo idėjos iki lusto.
- Projektavimas su pramoniniais standartais tapusiais CAD ir TCAD programų paketais.
- Konsultavimas, galimybių studijų rengimas integrinių grandynų tematika ir bendradarbiavimas su garsiomis kompanijomis kaip IBM, TSMC, OnSemi, AMS ir kitomis užsienyje; ir Lime Microsystems, Teltonika, Ruptela ir kt. Lietuvoje.
- Dvipolių, BiKMOP, KMOP technologinių procesų geometrijos nuo 14 nm iki 0,7 μm.
- Nanodarinių savaiminio formavimosi procesų kūrimas ir tyrimas.
- Skaitmeninės aparatūros projektavimas, analizė ir testavimas (VHDL/Verilog/SystemC/SPICE);
- Skaitmeninės aparatūros funkcionalumo analizė bei saugumo tyrimai naudojant mikrofotografijas, vaizdų analizės algoritmus ir diferencinius galios analizės metodus.
- Plokščių projektavimas ir paviršinio montažo įtaisų gamyba.
 
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al. 3, B 126 kab.
Telefonas: (8 5) 2512460
El. paštas: mikronanolab@vgtu.lt
     
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
(STATYBOS FAKULTETAS, STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ INSTITUTAS)
Veiklos sritys:
Atlieka statybos produktų ir konstrukcijų garso sugerties bei izoliavimo tyrimus; tiria akustinį pastatų efektyvumą, lauko sąlygomis veikiančių įrenginių ir pastatų inžinerinės įrangos skleidžiamą triukšmą (taip pat orlaivių); kuria mokslinius pagrindus apsaugos nuo triukšmo normatyviniams dokumentams rengti.
Vykdo mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus termoizoliacinių medžiagų srityse; tiria atitvarinių konstrukcijų ir pastatų energetinį efektyvumą, kuria pagrindus normatyviniams dokumentams rengti.
Kontaktai
 
Adresas: Linkmenų g. 28, LR-I, 37 kab.
Telefonas: (8 5) 2751145
El. paštas: akustika@vgtu.lt   tml@vgtu.lt
     
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 
(mechaNIKOS FAKULTETAS, mechanikos mokslo institutas)
Veiklos sritys:
Laboratorija atlieka įvairių mechaninių sistemų: kompresorinių stočių, dujų pumpavimo stočių, siurblinių, orapūčių, elektros variklių, vidaus degimo variklių, turbinų, turbovariklių, turbogeneratorių, technologinių įrengimų (staklės ir pan.), vagonų, lokomotyvų, mechaninių prietaisų, spausdinimo-poligrafijos mašinų, automobilių ir jų mazgų vibrodiagnostiką ir monitoringą. Sprendžia triukšmo šaltinių išaiškinimo, analizės ir slopinimo problemą, atlieka elektroakustinius tyrimus. Be to, atlieka tribologinių nuostolių tyrimus energijos perdavimo sektoriuje, transporte ir bendrojoje mašinų gamyboje, nustato dilimo priežastis, rekomenduoja ilgaamžiškumo padidinimo būdus ir reikalingus tepalų priedus bei energijos taupymo metodus; matuoja apšviestumą ir parenka šviestuvų išdėstymą darbo vietose, vykdo besisukančių detalių balansavimą darbo vietoje.
 
Kontaktai
 
Adresas: J. Basanavičiaus g. 28, 1012 kab.
Telefonas: (8 5) 274 4734
Vidinis telefonas: 9734
El. paštas: mikat@vgtu.lt     
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 
(MECHANIKOS FAKULTETAS, MECHANIKOS MOKSLO INSTITUTAS)
Veiklos sritys:
- Konsultacijos įvairių metalų suvirinimo klausimais, metalų terminio apdorojimo klausimais;
- Suvirinimo technologijų rengimas ir auditas;
- Suvirinimo technologijų normatyvinės dokumentacijos analizė ir ruošimas;
- Suvirintų konstrukcijų ir suvirintųjų jungčių projektavimas, naudojant baigtinių elementų bei kitus skaičiavimo metodus;
- Mechanizmų ir suvirintų konstrukcijų suirimo priežasčių tyrimai;
- Suvirintų konstrukcijų inspekcija ir neardomoji kontrolė;
- Įvairių medžiagų cheminė analizė emisiniu indukuotos plazmos spektrometru "SPEKTROFLAME IPC MODULA", jei jas galima ištirpinti arba jos yra tirpaluose. Randame periodinės lentelės elementus, išskyrus dujas, nustatome jų kiekį įvairiose medžiagose. Priemaišų koncentraciją nustatoma 0,0001% tikslumu;
- Konsultacijos EN ir ISO bazinių suvirinimo standartų taikymo klausimais;
- Suvirintų jungčių ir medžiagų  mechaniniai bandymai bei mikroskopiniai tyrimai
Kontaktai
 
Adresas: J. Basanavičiaus g. 28, 1012 kab.
Telefonas: (8 5)  274 4741
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 
(MECHANIKOS FAKULTETAS, MECHANIKOS MOKSLO INSTITUTAS)
Veiklos sritys:
    Dalelių tyrimai
    Biosistemų tyrimai
    Bioaudinių tyrimai
    Informacinių technologijų, statistinės analizės ir fizinių procesų modeliavimo metodų kūrimas ir taikymas.
    Mechaninių daugiafizikinių terpių ir struktūrų diskrečiųjų elementų modeliai. 
Kontaktai
Adresas: J. Basanavičiaus g. 28, 2-112 kab
Telefonas: (8 5) 251 2372
El. paštas: mmi@vgtu.lt
 
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 

KATEDRINĖS MOKSLO LABORATORIJOS

 
(FUNDAMENTINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS, CHEMIJOS IR BIOINŽINERIJOS KATEDRA)
Veiklos sritys
Rekombinantinių baltymų tyrimai. Baltymų gryninimas iš gamtinių ir rekombinantinių šaltinių. Baltymų grynumo nustatymas įvairiais fizikiniais cheminiais metodais.
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al. 11, 203 kab.
Telefonas:  (8 5) 274 4839
El. paštas: chemkat@vgtu.lt
             
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 
(STATYBOS FAKULTETAS, TAIKOMOSIOS mechanikos KATEDRA)
Veiklos sritys
- įvairių medžiagų mechaninių savybių tyrimas ir rodiklių nustatymas normalioje ir aukštoje temperatūroje;
- įvairių medžiagų ir elementų mažaciklinio bei daugiaciklinio patvarumo tyrimas;
- konstrukcijų, jų elementų, mazgų, detalių ir jungčių stiprumo ir standumo tyrimas;
- konstrukcijų ir jų elementų stiprumo, ilgaamžiškumo bei patikimumo rodiklių nustatymas
- natūrinių objektų (technologinių įrengimų, statinių) defektų ir laikomosios galios atsargos nustatymas, konstrukcijų skaitinis modeliavimas.
 
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al. 11, 216 kab.
Telefonas: (8 5) 274 4856
El. paštas: gedp@vgtu.lt
             
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 
(FUNDAMENTINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS, FIZIKOS KATEDRA)
Veiklos sritys
 
Aplinkos stebėsenos mokslinių tyrimų kryptis:
- Eksperimentiniai ir teoriniai aplinkos sistemų tyrimai ir aplinkos apsaugos technologijų kūrimas;
- Antropogeninių radionuklidų spinduliuotės pokyčių aplinkoje įvertinimas;
- Gama-spektrometrijos taikymas gamtinių objektų tyrimuose;
- Ozono sluoksnio ir ultravioletinės spinduliuotės pokyčių įvertinimas;
 
Fizinės medžiagotyros mokslinių tyrimų veiklos kryptis:
- Naujų perspektyvių medžiagų paieškos, jų technologijos paruošimas, fizinių savybių ir procesų tuose medžiagose tyrimai bei aktualūs tų savybių taikymai elektronikoje, elektrotechnikoje, bioinžinerijoje ir jutikliuose;
- Akytojo silicio darinių pritaikymas saulės energetikoje, siekiant esminiai padidinti silicio saulės baterijų našumą;
- Aukštatemperatūrių superlaidininkų (ir jiems giminingų laidžių sudėtingų oksidų bei manganatų) tyrimai.
Kontaktai
 
Adresas: Saulėtekio al. 11, L330 kab.
Telefonas: (8 5) 274 4837
             
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 
 
(ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS, URBANISTIKOS KATEDRA)
Veiklos sritys
Urbanistinės analizės mokslo laboratorija vykdo urbanistinių struktūrų tyrimo ir plėtros modeliavimo, urbanistinio planavimo ir projektavimo kompleksinių ir specifinių paslaugų teikimą viešojo, visuomeninio (nevyriausybinio) ir privataus sektoriaus subjektams.
 
Pagrindinės UAML paslaugų sritys:
- teritorijų planavimas ir raidos stebėsena (monitoringas);
- teritorijų urbanistinės raidos tyrimai ir plėtros galimybių nustatymas;
- teritorijų ir urbanistinių kompleksų vystymo projektiniai pasiūlymai;
- konsultavimas ir ekspertinė veikla;
- mokymai ir visuomeninė veikla.
Kontaktai
 
Adresas: Pylimo g. 26/1, 2.11 kab.
Telefonas: (8 5) 237 0560
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį 08.00 – 16.45
Penktadienį 08.00 – 15.30
Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00
 
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Jurgita Kunigonienė
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Daiva Versekėnienė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė