Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Mokslo tiriamieji darbai

Visi universiteto dėstytojai, mokslo darbuotojai ir tyrėjai turi dalyvauti mokslo tiriamuosiuose darbuose. Vadovauti jiems turi katedros ar mokslo padalinio vadovas. 
 
Visos VGTU katedros ir mokslo padaliniai kasmet iki einamųjų metų gruodžio 15 d. pateikia Mokslo direkcijai:
 • einamais metais į padalinį priimtų darbuotojų sąrašą, siekiant juos įtraukti į jau vykdomus MTD;
 • informaciją ateinančių metų MTD sąrašui parengti.
Mokslo tiriamųjų darbų patikslintą sąrašą ir einamųjų metų planuojamų vykdyti MTD sąrašo projektą Mokslo direkcija teikia svarstyti VGTU Mokslinės veiklos organizavimo komisijai. Komisijos pritarimu praėjusiais metais vykdytų MTD patikslintą sąrašą teikia mokslo prorektoriui susipažinti, einamųjų metų planuojamų vykdyti MTD sąrašo projektą - tvirtinti.
 
Atsiskaitant už metinius darbo rezultatus MTD vadovas parengia MTD santrauką. Baigus darbą MTD vadovas parengia ataskaitą.
 
MTD vadovas ataskaitą pristato padalinio Tarybai ir iki einamųjų metų vasario 15 d. pateikia Mokslo direkcijai.  
  • Puslapio administratoriai:
  • Jurgita Kunigonienė
  • Rima Palionienė
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Daiva Versekėnienė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė