Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Stipendijos

Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendijos
Lietuvos mokslų akademija skiria stipendijas jauniesiems mokslininkams. Stipendijos skiriamos humanitarinių ir socialinių mokslų, fizinių, biomedicinis ir technologijų mokslo srityse.
 
Daugiau informacijos apie skiriamas stipendijas ir skyrimo tvarką rasite LMA tinklalapyje.
 
Doktorantų stipendijos 
Konkursinė parama doktorantams skiriama siekiant skatinti doktorantų mokslinį ar meninį iniciatyvumą, remti doktorantų mokslines tiriamąsias ar kūrybines idėjas ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus. Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu finansavimą numatyta skirti kasmet pagal dvi paramos rūšis.
Lėšos doktorantų stipendijoms ir paramai doktorantų akademinėms išvykoms nustatomos kiekvienais metais, atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių, doktorantų mokslinių darbų ar tyrimų ir (ar) meno kūrinių kiekį ir jų lygį, šiai paramos rūšiai numatytą metinę lėšų sumą.
 
Paraiškų konkursuose gali dalyvauti:
 
• mokslo doktorantai, aktyviai vykdantys mokslinius tyrimus, t. y. turintys paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų rengiamos disertacijos tema;
• meno doktorantai, aktyviai vykdantyss tyrimus ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius, t. y. turintys kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių rengiamo meno projekto tema.
 
Kvietimai teikti paraiškas doktoranto stipendijai skelbiami vieną kartą per metus, o kvietimai paramai doktoranto akademinei išvykai – du kartus per metus.
 
Daugiau informacijos apie doktorantų stipendijas ir skyrimo tvarką rasite LMT tinklalapyje.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Jurgita Kunigonienė
  • Daiva Versekėnienė
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Daiva Versekėnienė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė