Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Podoktorantūros (post doc) stažuotės


Podoktorantūros stažuotė (Stažuotė) - tai mokslininko, apgynusio daktaro disertaciją ne daugiau nei prieš 3 metus, mokslo tiriamasis darbas mokslininko stažuotojo pareigose pagal terminuotą darbo sutartį.
 
Paraiška - Pareiškėjų teikiama dokumentacija Podoktorantūros stažuočių finansavimo konkursui.
 
Pareiškėjai - Stažuotojas ir Priimančioji institucija, teikiantys Paraišką Podoktorantūros stažuočių finansavimo konkursui.
 
Priimančioji institucija - bet kuri Lietuvos aukštoji mokykla, tyrimų institutas, kitos mokslinius tyrimus vykdančios įstaigos ar įmonės pretenduojančios į Podoktorantūros stažuotės finansavimą.
 
Stažuotojas - asmuo, turintis mokslų daktaro laipsnį, suteiktą Lietuvos arba užsienio mokslo ir studijų institucijos, kuriam nuo daktaro laipsnio suteikimo yra praėję ne daugiau kaip 3 metai (motinystės ir vaiko priežiūros atostogos į šį laikotarpį neįskaičiuojamos) bei dalyvaujantis Podoktorantūros stažuočių finansavimo konkurse.
 
Mokslinis podoktorantūros stažuotės vadovas - aukšto (tarptautinio) lygio mokslininkas, Priimančiosios institucijos darbuotojas, kuris kartu su Stažuotuoju parengia Paraišką ir sėkmingos Paraiškos atveju, Stažuotės metu, dirba kartu su Stažuotoju bei prižiūri jo darbą.
 
 
Podoktorantūrinių stažuočių finansavimo konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys mokslų daktaro laipsnį, suteiktą tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslo ir studijų institucijų ir kuriems nuo daktaro laipsnio suteikimo yra praėję ne daugiau kaip 3 metai (motinystės ir vaiko priežiūros atostogos į šį laikotarpį nėra įskaičiuojamos).
 
Vykdant projektą gali įsitraukti visos mokslinius tyrimus vykdančios įstaigos, o stažuotės apima visas mokslų sritis (humanitariniai, socialiniai, fiziniai, biomedicinos, technologijos, žemės ūkio mokslai).
  • Puslapio administratoriai:
  • Jurgita Kunigonienė
  • Daiva Versekėnienė
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Daiva Versekėnienė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė