Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Išvykos

Finansavimas mokslinėms išvykoms. Finansavimas dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų mokslinėms stažuotėms, dalyvavimui mokslinėse konferencijose užsienyje, dėstymui užsienio mokslo ir studijų institucijose ir kt. veikloms.

Finansavimo mokslinėms išvykoms tikslas – skatinti tyrėjus kelti mokslinę kvalifikaciją, didinti jų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą. Finansavimas skirtas dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų mokslinėms stažuotėms, dalyvavimui mokslinėse konferencijose užsienyje ir dėstymui užsienio mokslo ir studijų institucijose finansuoti.
Daugiau informacijos apie programą rasite Lietuvos mokslo tarybos tinklapyje
 
Doktorantų parama akademinėms išvykoms
Konkursinė parama doktorantams skiriama siekiant skatinti doktorantų mokslinį ar meninį iniciatyvumą, remti doktorantų mokslines tiriamąsias ar kūrybines idėjas ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus. Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu finansavimą numatyta skirti kasmet pagal dvi paramos rūšis.
Lėšos doktorantų stipendijoms ir paramai doktorantų akademinėms išvykoms nustatomos kiekvienais metais, atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių, doktorantų mokslinių darbų ar tyrimų ir (ar) meno kūrinių kiekį ir jų lygį, šiai paramos rūšiai numatytą metinę lėšų sumą.
 
Paraiškų konkursuose gali dalyvauti:
 
• mokslo doktorantai, aktyviai vykdantys mokslinius tyrimus, t. y. turintys paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų rengiamos disertacijos tema;
• meno doktorantai, aktyviai vykdantyss tyrimus ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius, t. y. turintys kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių rengiamo meno projekto tema.
 
Daugiau informacijos apie doktorantų stipendijas ir skyrimo tvarką rasite LMT tinklalapyje.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Jurgita Kunigonienė
  • Daiva Versekėnienė
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Daiva Versekėnienė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė