Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Priemonė "Inočekiai LT"


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 662 buvo patvirtinta nauja Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonė – „Inočekiai LT“.
 
Tai nauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos priemonė, kurią nuo 2012 m. administruoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA).
 
Priemonės tikslas
 
Didinti šalies ūkio konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį, skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektus vykdyti inovacinę veiklą, skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą.
 
Reikalavimai pareiškėjams
 
• Labai maža, maža ar vidutinė įmonė arba verslininkas, atitinkantis SVV subjekto sąvoką. Viešosios įstaigos nėra tinkami pareiškėjai.
• Pareiškėjas paraiškos pateikimo datą veikia ilgiau kaip 6 mėnesius.
• Pareiškėjo metinės pajamos ne mažesnės kaip 10 000,00 Lt, per paskutinius finansinius metus.
• Pareiškėjas registruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
• Pareiškėjas turi teisę gauti de minimis pagalbą.
• Pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės-komercinės veiklos arba jis nėra likviduojamas.
• Pareiškėjas yra įvykdęs su mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (ši nuostata netaikoma juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).
• Nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl pareiškėjo kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš ES arba Lietuvos Respublikos biudžeto sutarties lėšų pažeidimo.
• Nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio arba ankstesnio paraiškų dėl projekto finansavimo vertinimo arba atrankos proceso metu.
• Pareiškėjo vadovas ar vyriausiasis buhalteris neturi neišnykusio teistumo dėl nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Jurgita Kunigonienė
  • Daiva Versekėnienė
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Daiva Versekėnienė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė