Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Doktorantūra

Mokslo doktorantūra – tai doktorantūros studijos, kryptingi moksliniai tyrimai ir disertacijos rengimas.
 
Į doktorantūrą priimami asmenys, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją. Apgynus disertaciją suteikiamas daktaro mokslo laipsnis.
Doktorantūra organizuojama šiose mokslo kryptyse:
 
Humanitariniai mokslai:
 • menotyra.
Fiziniai mokslai: 
 • informatika.
Socialiniai mokslai:
 • vadyba,
 • ekonomika.
Technologijos mokslai:
 • elektros ir elektronikos inžinerija,
 • statybos inžinerija,
 • transporto inžinerija,
 • aplinkos inžinerija,
 • informatikos inžinerija,
 • medžiagų inžinerija,
 • mechanikos inžinerija.
Doktoranto studijos gali būti finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, doktoranto lėšomis, įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis arba doktoranto ir įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis.
Studijuojantiems doktorantūroje
Informacija apie VGTU doktorantūros studijas, studijų organizavimo procesą bei kita aktuali doktorantūros studijų informacija.
Norintiems studijuoti doktorantūrą
Išsami informacija stojantiems į doktorantūros studijų programas, stojimo tvarka, svarbiausios datos, dokumentai ir kita aktuali informacija.
  • Puslapio administratoriai:
  • Jelena Kabulova
  • Jurgita Kunigonienė
  • Daiva Versekėnienė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė