Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie centrą

 
Kada ir kodėl įsikūrėme?
 
Techninės kūrybos ir inovacijų centras (TKIC) VGTU Mechanikos fakultete įkurtas 2015 metais siekiant suvienyti  žmones, generuojančius nestandartines idėjas, mėgstančius kurti, konstruoti, modeliuoti, projektuoti ir gaminti pačius įvairiausius gaminius, produktus, modelius, maketus  ar prototipus. Centro durys atviros ne tik studentams (ir ne tik Mechanikos fakulteto), bet irdarbuotojams, socialiniams partneriams, moksleiviams - visiems, kam nesvetima inžinerinė kūrybinė mintis ir dvasia.
 
Paskirtis ir tikslai
 
Pagrindinė TKIC paskirtis ir tikslas - lavinti būsimųjų inžinierių kūrybinius konstravimo ir išradybos gebėjimus tobulinant praktinius medžiagų savybių pažinimo ir pritaikymo, įrankių ir įrenginių valdymo įgūdžius, įgytas teorines žinias papildant nestandartinių problemų sprendimo gebėjimų ugdymu.
Ne mažiau svarbūs tikslai – populiarinti inžinieriaus profesiją, didinti jos prestižą telkiant centre ne tik Universiteto žmones, bet ir aktyviai bendradarbiaujant su visuomene, pirmiausiai – su Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviais siekiant per techninės kūrybos veiklą pritraukti gabius inžinerijai vaikus.
 
Kas centre gali darbuotis?
 
Centre nuolat darbuojasi studentai, vykdantys laimėtus VGTU Tarybos finansuojamus projektus, pluša laivų ir lėktuvų modeliuotojai, Architektūros fakulteto studentai gamina maketus ir prototipus, tačiau platesne prasme TKIC- tai laisvos prieigos dirbtuvės. Į jas kviečiami ir studentai, nevykdantys patvirtintų projektų, kursinių ar diplominių darbų, o tiesiog norintys laisvu laiku pasigaminti ką nors sau (galbūt patobulinimą savo transporto priemonei, gal darbui, buičiai ar laisvalaikiui reikalingą įrenginį, prietaisą, o gal ir taikomojo meno dirbinuką, dovaną). Reikia tik apsilankyti centre, suderinti su vedėju ir centras suteiks patalpas, įrankius ir įrenginius medžiagų apdirbimui, dalykines ir metodines konsultacijas (medžiagomis ir/ar specifinėmis konstruojamojo įrenginio dalimis teks apsirūpinti patiems). TKIC ieško galimybių ir nemokamai moksleivių popamokinei veiklai organizuoti.
 
Techninės galimybės
 
Centro techninės-technologinės galimybės sistemingai plečiamos, o šiuo metu jame galima atlikti pagrindinius konstrukcinių medžiagų apdirbimo darbus: virinti, pjauti, karpyti,lankstyti (lakštus), lenkti (vamzdžius), šlifuoti, tekinti, frezuoti, lituoti, gręžti, sriegti, kniedyti, klijuoti, dažyti ir kt. Artimiausiu metu ketiname praplėsti technologines galimybes – įsirengti liejimo (lengvai besilydančių metalų) bei štampavimo ir valcavimo darbo vietas, o ateityje – įsigyti (arba susikonstruoti) 3D frezavimo įrenginį ir/ar kitus kompiuterizuotus medžiagų apdirbimo  įrenginius. Be to, centras visada turi galimybę pasinaudoti visų fakulteto katedrų laboratorijų įranga (gamybine, diagnostine,matavimų, tiriamąja, vizualizavimo ar kt.), todėl centre nėra būtina turėti retai naudojamus specifinius įrenginius.
 
Konkursai, varžybos
 
Du kartus per metus centre rengiami konkursai, kurių metų studentai ar/ir studentų grupės gali gauti finansavimą iš Universiteto ar Fakulteto  ir centre sukurti prototipą ar pagaminti modelį, gaminį kursiniam ar baigiamąjam darbui arba tiesiog įgyvendinti nestandartinę, bet aktualią šiandienos visuomenei inovatyvią idėją. Centre užsiiminėjantys laivų ir lėktuvų modeliuotojai jau skina laurus įvariose varžybose – kai kuriose modelių klasėse kiekvienais metais laimi aukštas vietas ne tik Lietuvos čempionatuose, bet ir tarptautinėse varžybose.
 
Centro veiklos kryptys:
 • Techninių-inžinerinių sporto šakų populiarinimas (laivų, lėktuvų ir kt. modeliavimas, dalyvavimas varžybose);
 • Nestandartinių įrenginių (prototipų, modelių, maketų) kūrimas, gamyba ir tobulinimas (technologijų ir inovacijų populiarinimas, inžinieriaus prestižo didinimas visuomenėje, dalyvaujant su šiais įrenginiais parodose);
 • Gabių inžinerijai vaikų pritraukimas techninės kūrybos veiklai (bendradarbiavimas su Vilniausbendrojo ugdymo mokyklomis populiarinant inžinieriaus profesiją);
 • Dalies inžinerijos programos vykdymas per pasirenkamąsias specializacijas (bendradarbiavimas su Vilniaus inžinerijos licėjumi vykdant šios mokyklos ugdymo programą);
 • Tarpfakultetiniai projektai (bendradarbiavimas su Architektūros fakultetu, Linkmenų fabriku, kt. VGTU padaliniais);
 • Bendradarbiavimas su MF ir kitų VGTU fakultetų mokslinėmis laboratorijomis (padedant doktorantams ir jauniesiems mokslininkams susikonstruoti nestandartinę mokslo tyrimų įrangą);
 • Bendradarbiavimo galimybių su verslu paieškos (inovaciniai čekiai ir/ar kitokių LR ar ES finansavimo galimybių paieškos vykdant inžinerines inovacines veiklas kartu su verslo įmonėmis bei naujų veiklos nišų paieškos kartu su pradedančiaisiais verslininkais);
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Raidas Nedolia
  • Justinas Gargasas
  • Olegas Černašėjus
  • Justė Kareivaitė