Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Jungtinė antros pakopos studijų programa "MECHATRONIKA"
Įgyvendintos studentų idėjos
Informacija apie praktikas
Informacija baigiamųjų darbų rengimui
Informacija apie baigiamųjų darbų peržiūras ir gynimus
Studijos
Jungtinės studijų programos "Mechatronika" tarptautinė akreditacija
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarybos 2017 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 1-1 dėl VGTU akademinių padalinių struktūrinių pakeitimų nuo 2017 m. liepos 01 d. Mechanikos fakultete sujungtos Mechatronikos ir robotikos bei Poligrafinių mašinų katedros. Sujungtas padalinys pavadintas Mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedra. Jungtinės katedros posėdžio metu, kuris įvyko 2017 m. gegužės 03 d., katedros vedėju vienbalsiai buvo išrinktas Mechatronikos ir robotikos katedros vedėjas prof. dr. Vytautas Bučinskas. 
MECHATRONIKOS IR ROBOTIKOS KATEDRA
 
Mechatronikos ir robotikos katedra buvo įkurta 2013 m. rugsėjo 2 d.
 
Nuo pat katedros įkūrimo katedrai vadovavo prof. dr. Vytautas Bučinskas. 
 
POLIGRAFINIŲ MAŠINŲ KATEDRA
Poligrafinių mašinų katedra, pirmoji mūsų respublikoje pradėjusi rengti specialistus su aukštuoju išsilavinimu spaustuvėms bei leidybos įmonėms, buvo įkurta 1993 m., reorganizavus bendrąją techninę Mašinų teorijos katedrą, kuri savo ruožtu buvo įkurta 1962 m. rugsėjo 1 d. Tokio profilio katedros atsiradimą sąlygojo tai, kad sovietų valdžios metais Lietuvoje poligrafininkai su aukštuoju išsilavinimu nebuvo ruošiami. Tapus Lietuvai nepriklausomai, vystantis poligrafijos pramonei, atsirado didžiulis specialistų poreikis. Katedros absolventai buvo tiesiog  graibstomi dirti daugelyje  poligrafijos įmonių, gaminančių įvairią produkciją: laikraščius, knygas, žurnalus, etiketes, pakuotes, reklaminę medžiagą ir kt.
Katedroje dirbo žymūs mokslininkai, kurių jau nebėra tarp mūsų: prof. habil.dr.A.P.Kavolėlis, doc.dr. A.Gulbinas, doc.dr. J.Solominas.
Katedros vedėjai:
1962-1970 m. doc.dr. D.Maciulevičius,
1970-1987 m. prof. habil.dr.A.P.Kavolėlis.
1980-1982 m. doc.dr. B.Spruogis.
1987-2016 m. prof. dr. Vytautas Turla
2016-2017 m. doc. dr. N. Šešok
Nuo 2017 m. liepos 1 d., sujungus Mechatronikos ir robotikos bei Poligrafinių mašinų katedras, katedros vedėju buvo išrinktas prof. dr. Vytautas Bučinskas.
Kovo 27 d. Senato posėdyje Mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedros prof. dr. Vytautui Bučinskui ir doc. dr. Ernestui Šutiniui iškilmingai įteikti Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesoriaus pedagoginio vardo bei docento pedagoginio vardo atestatai. 
_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_
2018 m. kovo 21 – 23 d. Automatikos ir pramoninių matavimų institute (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP) Varšuvoje (Lenkija) vyko konferencija Automatika – inovacijos ir ateities perspektyvos. Konferencijoje kaip specialus svečias ir pagrindinis pranešėjas dalyvavo mūsų katedros vedėjas prof. dr. V. Bučinskas. Profesorius skaitė pranešimą Naujausi pasiekimai mechatroninėse virpesių slopinimo sistemose (Recent Advances in Damping of Vibrations in Mechatronics Systems).
_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_
2018 m. kovo 3 d. Vilniaus Litexpo parodų rūmuose vyko "Robotiada 2018". Renginio metu technologijų įmonės, universitetai pristatė savo inovacijas ir naujoves, humanoidinius, pramoninius, edukacinius, pramoginius robotus.  Vyko interaktyvios dirbtuvės skirtos darželių, moksleivių grupėms, šeimoms ir pavieniams lankytojams. 
Parodoje Mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedra turėjo savo stendą ir pristatė naujoves.

_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_
2018 m. sausio 12  d. 13.00 val. MR-I 1-109 auditorijoje Mechanikos fakulteto viešame Tarybos posėdyje  Mechatronikos, robotikos it skaitmeninės gamybos katedros vedėjas profesorius doc. dr. Vytautas Bučinskas skaitys paskaitą tema Mechatroninės virpesių slopinimo sistemos ir pristatys savo kandidatūrą profesoriaus pedagoginiam vardui gauti.
_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,
2017 m. gruodžio 22  d. Mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedros dėstytojas Gediminas Braziulis sėkmingai apgynė daktaro disertaciją "Šarminių žemių metalų molobdatų sintezė ir tyrimas" ir jam buvo suteiktas fizinių mokslų srities chemijos mokslo krypties mokslo daktaro laipsnis.
_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,
Mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedros vedėjas prof. dr. Vytautas Bučinskas siūlo labiau rūpintis, kad mūsų aplinka būtų geriau pritaikyta robotams, kurie realiai gali palengvinti visų mūsų gyvenimus. Tuomet robotikos inovacijos Lietuvoje galės spartėti dideliais tempais.
Visą interviu su katedros vedėju skaitykite: https://www.15min.lt/mokslasit/straipsnis/technologijos/lietuvos-verslui-siulo-robotizuoti-rutina-646-887584
_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,
 
2017 m. lapkričio 28 d. Senato posėdyje buvusios Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Poligrafinių mašinų katedros profesorius dr. Donatas Jonas Sidaravičius už ilgametį darbą rengiant Spaudos inžinerijos specialistus buvo apdovanotas Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo „Profesijos riterio“ ženklu. Šį garbingą apdovanojimą jam įteikė Lietuvos spaustuvininkų asociacijos direktorė Kristina Rakauskaitė, pasveikino VGTU rektorius A. Daniūnas, Mechanikos fakulteto dekanas V. Turla, kolegos iš buvusios Poligrafinių mašinų katedros.
Profesorius dr. D. J. Sidaravičius 1954 m. baigė A. Vienuolio vid. m-klą. 1959 m. – Maskvos Poligrafijos institutą (inžinierius technologas), 1961-1965 – Sankt Peterburgo S. Vavilovo optikos instituto aspirantas. 1968 m. apgynė chemijos mokslų kandidato disertaciją (nostrifikuota gamtos mokslų daktaro). 1959-1998 m. Elektrografijos instituto inžinierius, jaunesnysis mokslinis bendradarbis, skyriaus viršininkas, direktorius. Nuo 1996 m. iki 2017 m. – dirbo VGTU. 2006 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas (fizinių mokslų taikomosios veiklos sritis, kartu su VU mokslininkais). 2010 m. atliko habilitacijos procedūrą  ir buvo išrinktas profesoriaus pareigoms.
Prof. dr. D. J. Sidaravičius aktyviai dalyvavo Poligrafinių mašinų katedros steigime, studijų programų kūrime, pedagoginėje ir mokslinėje veikloje, išspausdino 35 mokslines publikacijas VGTU vardu Clarivate Analytics duomenų bazėje užsienio žurnaluose su IF, išleido į spaudos pramonę dirbti šimtus bakalaurų ir magistrų, kurių baigiamiesiems darbams jis vadovavo, jo doktorantė 2015 m. sėkmingai apgynė daktaro disertaciją spaudos srityje.
_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,
 
2017 m. lapkričio 8 d. LR Prezidentūros Valstybės pažinimo centre vyko dešimtieji jubiliejiniai Lietuvos spaustuvininkų asociacijos organizuojami Lietuvos Spaudos pramonės apdovanojimai 2017. Pateiktus darbus vertino nepriklausoma vertinimo komisija, sudaryta iš LR Ūkio ministerijos, LR Aplinkos apsaugos ministerijos, LR Švietimo ir mokslo ministerijos, Dizaino asociacijos, Verslios Lietuvos, Mokslo ir inovacijų agentūros, Lietuvos inovacijų centro ir kitų organizacijų atstovų. Džiaugiamės, kad mūsų katedros dėstytojos Gabrielės Keraitės baigiamasis magistrinis darbas Didelio laidumo elektrodų anglies pagrindu spausdintiems super-kondensatoriams tyrimas (darbo vadovas doc. dr. Eugenijus Jurkonis) buvo nominuotas kaip geriausias darbas Spaudos pramonei skirtų mokslinių tyrimų nominacijoje.
_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,
Trečiadienis, lapkričio 8 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei įteiktas svarbiausias Lietuvos spaustuvininkų asociacijos apdovanojimas „Spaudos Atlantas“, skiriamas už svarius nuopelnus spausdinto žodžio puoselėjimui ir dėmesį spaudos pramonei.
Nominacija skirta už šalies vadovės inicijuotą ir 7 metus vykstančią akciją „Knygų Kalėdos“, nešančią svarų indėlį į Lietuvos spaudos pramonės žinomumą ir sklaidą, stiprinančią knygos, spausdinto žodžio kaip vertybės idėją visuomenėje ir kiekvieno žmogaus širdyje.
Pasak šalies vadovės, šiandien, pasitinkant naują nepriklausomos Lietuvos valstybės šimtmetį, spaustuvininkus prisimename ne veltui. Būtent knygnešiai, spausdintas lietuviškas žodis ėjo tą patį kelią kartu su Lietuvos žmonėmis į Nepriklausomybę. Būtent spausdintas žodis buvo laisvės nešėjas, įkvėpimo, rezistencijos ir kovos šaltinis.
Renginyje pranešimus skaitė verslininkas Ilja Laursas, „Tūkstantmečio odisėjos“ idėjos bendraautoris ir jachtos „Ambersail“ kapitonas Paulius Kovas, apdovanojimus įteikė „Verslo žinių“ vyriausiasis redaktorius Rolandas Barysas, „Media bitės“ vadovas Tomas Balžekas.
Už inovatyvius ir kūrybiškus sprendimus apdovanoti studentai, spaudos įmonėms ir projektų užsakovams apdovanojimai įteikti už reikšmingiausius spaudos srities darbus.

Prezidentės spaudos tarnyba

_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,
 • 2017-06-27 Mechatronikos ir robotikos katedros dėstytojos Ingos Morkvėnaitės-Vilkončienės publikacija, parašyta kartu su A. Ramanavičiene ir A. Ramanavičiumi, "9,10-Phenanthrenequinone as a Redox Mediator for the Imaging of Yeast Cells by Scanning Electrochemical Microscopy. Sensors and Actuators B Chemical"  buvo pripažinta geriausia 2016 m. Vilniaus Universiteto moksline publikacija.
 • Jungtinės katedros posėdžio metu, kuris įvyko 2017 m. gegužės 03 d. katedros Mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedros vedėju vienbalsiai išrinktas prof. dr. Vytautas Bučinskas.
 • 2017 m. gegužės mėn. Austrrijos kokybės užtikrinimo ir akreditavimo agetūra (Agency for Quality Assurance and Accreditation, AQ Austria) suteikė 5 metų akreditaciją jungtinei studijų programai "Mechatronika", vykdomai kartu su Braunšveigo technikos universitetu. Tai pirmoji VGTU studijų programa gavusi tarptautinę akreditaciją. Apie akreditaciją yra paskelbta agentūros puslapyje https://www.aq.ac.at/en/decisions-on-accreditation-and-certification/decisions_higher_education_institutions_outside_Austria.php  
 • ​VGTU Tarybos 2017 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 1-1 dėl VGTU akademinių padalinių struktūrinių pakeitimų nuo 2017 m. liepos 01 d. Mechanikos fakultete sujungtos Mechatronikos ir robotikos bei Poligrafinių mašinų katedros. Sujungtas padalinys pavadintas Mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedra.
 • 2016-09-30 Mechatronikos ir robotikos katedros dėstytoja Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė sėkmingai apgynė daktaro disertaciją „Skenuojančio elektrocheminės mikroskopijos taikymas modifikuotų elektrodų paviršių tyrimuose“ ir jai buvo suteikta Fizinių mokslų srities Chemijos inžinerijos mokslo krypties daktaro laipsnis.
 • 2015/2016 m. m. tęsti studijų į Braunšveigo technikos universitetą (TUB, Vokietija) išvyko pirmieji antrosios studijų pakopos jungtinės studijų programos "Mechatronika" studentai (7 studentai iš Lietuvos ir 3 studentai iš Indijos).
 • 2014 m. doktorantūros studijas Mechanikos inžinerijos mokslo kryptyje pradėjo Andrius Dzedzickis. Disertacijos tema - Atominių jėgų mikroskopo   jutiklio mechaninės struktūros modeliavimas ir dinaminių savybių tyrimas (vadovas prof. dr. Vytautas Bučinskas).
 • 2014 m. sausio mėnesį katedros doktorantas Ernestas Šutinys sėkmingai apgynė daktaro disertaciją ir jam buvo suteiktas Technologijos mokslų srities Mechanikos inžinerijos mokslo krypties daktaro laipsnis. Tais pačiais metais katedra išleido pirmuosius absolventus: 12 bakalaurų ir 10 magistrų.
 
Profesoriai
prof. dr. Vytautas Bučinskas                                     vytautas.bucinskas@vgtu.lt       
prof. dr. Vytautas Turla                                             vytautas.turla@vgtu.lt
prof. dr. Rimas Maskeliūnas                                     rimas.maskeliunas@vgtu.lt
prof. dr. Darius Viržonis                                            darius.virzonis@vgtu.lt
Docentai
doc. dr. Nikolaj Šešok                                               nikolaj.sesok@vgtu.lt
doc. dr. Igor Iljin                                                        igor.iljin@vgtu.lt
doc. dr. Rimantas Stonkus                                       rimantas.stonkus@vgtu.lt
doc. dr. Ernestas Šutinys                                         ernestas.sutinys@vgtu.lt
doc. dr. Eugenijus Jurkonis                                      eugenijus.jurkonis@vgtu.lt
doc. dr. Raimondas Jasevičius                                raimondas.jasevicius@vgtu.lt
doc. dr. Aurimas Čerškus                                         aurimas.cerskus@vgtu.lt
doc. dr. Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė                     inga.morkvenaite-vilkonciene@vgtu.lt
Lektoriai
dr. Sigitas Petkevičius                                              sigitas.petkevicius@vgtu.lt
Algis Daktariūnas                                                     algis.daktariunas@vgtu.lt
Aleksandr Vika                                                         aleksandr.vika@vgtu.lt
Mindaugas Markevičius                                           mindaugas.markevicius@vgtu.lt
Paulius Aleksandravičius                                         paulius.aleksandravicius@vgtu.lt
Šarūnas Jančiauskas                                               sarunas.janciauskas@vgtu.lt
Osvaldas Putkis                                                       osvaldas.putkis@vgtu.lt
Jūratė Butkienė                                                        jurate.butkiene@vgtu.lt
Algimantas Danilevičius                                           algimantas.danilevicius@vgtu.lt
Asistentai
Andrius Dzedzickis                                                  andrius.dzedzickis@vgtu.lt
Gediminas Braziulis                                                 gediminas.braziulis@vgtu.lt
Tadas Lenkutis                                                        tadas.lenkutis@vgtu.lt
Paulius Sviackevičius                                              paulius.sviackevicius@vgtu.lt
Gabrielė Keraitė                                                      gabriele.keraite@vgtu.lt
Edita Verbickaitė                                                     edita.verbickaite@vgtu.lt 
Doktorantas
Andrius Dzedzickis                                                  andrius.dzedzickis@vgtu.lt
2017 m. rugsėjo 7 d. (ketvirtadienį) 13:45 val. Mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedroje lankėsi Suomijos firmos Lorentzen&Wettre ABB grupės atstovas ir pristatė naują prietaisą, skirtą popieriaus paviršiaus nelygumams matuoti L&W OptiTopo (optical surface roughness tester).
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kviečiame į VGTU „Ateities inžinerijos“ neformaliojo vaikų švietimo programas!
 
Gerbiami mokiniai, mokytojai, tėvai ir globėjai,
 
Kviečiame registruotis į VGTU neformaliojo vaikų švietimo programą „Praktinė mechatronika ir robotika“
 • Aprašas: Į užsiėmimus kviečiame 14 metų ir vyresnius mokinius, besidominčius mechatronika, apimančia mechanikos, elektronikos ir informacinių technologijų žinias, metodus ir technologijas. Užsiėmimų metu mokiniai sužinos apie mechatroninių elementų bei sistemų veikimą, galimybes ir taikymą kasdieniame gyvenime, išmoks praktiškai valdyti egzistuojančius ir kurti naujus įvairios paskirties originalius robotus. Savo kuriamo roboto detales dalyviai galės pasigaminti ir patys – susikūrę savo dizaino detalių virtualius modelius juos galės „materializuoti“ naudodami tokias modernias technologijas kaip: pjaustymas lazeriu 3D spausdinimas CNC frezavimas ir graviravimas. Užsiėmimų metu gautos žinios ir įgyti įgūdžiai leis kurti panašias mechatronines sistemas savarankiškai, namuose ar mokykloje. Dalyviai, sėkmingai baigę programą, gaus baigimo pažymėjimus.
 • Užsiėmimų apimtis ir trukmė: 60 akad. val. – 6-7 mėn. 1 kartą per savaitę po 2-2,5 akad. val.
 • Mokestis: 15 Eur/mėn.
 • Vieta: VGTU Mechanikos fakultetas, J. Basanavičiaus g. 28, LT-03224 Vilnius
 • Programos vadovas: Andrius Dzedzickis, el. p. andrius.dzedzickis@vgtu.lt  
  • Puslapio administratoriai:
  • Eglė Pastarnokienė
  • Rasa Vaitiekauskaitė
  • Ernestas Šutinys
  • Justinas Gargasas
  • Olegas Černašėjus
  • Justė Kareivaitė