Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

CLUSTERING CREATIVITY

Nepaisant tobulėjančių naujųjų medijų studijų programų aukštosiose mokyklose, vis dar egzistuoja spraga tarp išsilavinimo ir iššūkių, su kuriais susiduriama skaitmeninėje ekonomijoje ir kylančiuose naujuose, kūrybiškumu pagrįstuose verslo modeliuose.
Šio projekto tikslas yra stimuliuoti sinergiją tarp universitetų, interneto marketingo kompanijų ir studentų, siekiant suteikti daugiau galios Kultūros ir Kūrybinėms Industrijoms steigti naujas darbo vietas naujųjų medijų rinkoje.
 
Kad šis tikslas būtų pasiektas, projektas turi:
 1. Sukurti tarptautinę naujųjų medijų bendruomenę, integruojančią studentus kaip naujųjų medijų kūrėjus, internetinio marketingo kompanijas ir dėstytojus tam, kad naujosiomis technologijomis grįsti verslai galėtų sukurti kuo daugiau naujų darbo vietų.
 2. Paruošti studentus visapusiškai dalyvauti medijų visuomenės veikloje, ugdant jų įgūdžius kurti ir reklamuoti pelningus medijų produktus, tam, kad patenkintų mažų ir vidutinių bei socialinių verslų poreikius.
 3. Sukurti internetinę platformą, kurioje galėtų burtis naujųjų medijų bendruomenė: studentai galėtų dalintis savo idėjomis, produktais ir lavinti verslumo įgūdžius; dėstytojai galėtų palaikyti studentus ir suteikti jiems tikros praktikos galimybę darbinėje aplinkoje; internetinio marketingo kompanijos naujų reklamos technologijų naudojimą; smulkiems, vidutiniams ir socialiniams verslams įsigyti lengviau įperkamus medijų produktus.
 4. Sukurti geras sąlygas naujųjų medijų studentams studijų metu aukštojoje mokykloje įgyti šiuolaikinėje verslo rinkoje pripažįstamus medijų kūrimo ir reklamos bei internetinio marketingo įgūdžius ir pardavimo technikas.
Kūrėjų bendruomenė bus vystoma “Creators Hub” internetinėje platformoje, kurią sustiprins studentai su naujame modulyje įgytais skaitmeniniais įgūdžiais.
 
Projekto rezultatai:
 1. Internetinė platforma, skirta naujųjų medijų visuomenei, kurioje bus studentų profiliai, produktų užsakymai ir darbo pasiūlymai, bei savarankiškam mokymuisi skirta medžiaga.
 2. Modulis, skirtas Bakalauro studijų programoms, kuris apims naujųjų medijų produkcijos ir marketingo technologijas ir bus pripažįstamas verslo profesionalų bei tenkinantis naujausius rinkos poreikius. Modulis bus išbandomas tarptautiniame lygmenyje, pasitelkiant užsienio partnerių universitetų studentus.
 
Projekto veikla yra finansuojama iš Europos Komisijos „Erasmus+“ programos skirtų lėšų.
 
 

BUSINESS EXPRESS

  • Puslapio administratoriai:
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė
  • Justė Kareivaitė