Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Dalinės studijos skirtos asmenims, siekiantiems įgyti atitinkamų žinių ir gebėjimų studijuojant tam tikrus studijų programos dalykus. Kūrybinių industrijų fakultetas siūlo rinktis daugiau nei iš 100 skirtingų modulių. Dalinės studijos - tai puiki galimybė gilintis į  jus dominančią sritį.
 
Rinktis dalines studijas gali asmenys:
 1. Atvykę pagal mainų programas (išlieka turimas statusas);
 2. Besimokantys kitoje studijų programoje (klausytojo statusas);
 3. Turintys universitetinio ar profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, aukštojo neuniversitetinio arba aukštesniojo išsilavinimo diplomą, brandos atestatą (klausytojo statusas).
Dalinių studijų forma - nuolatinės ir ištęstinės. Ištęstinės studijos gali būti organizuojamos nuotoliniu būdu.
 
Dalinių studijų individualieji planai
Dalinės studijos  vykdomos pagal individualųjį planą, kuris sudaromas pasirašant sutartį. Individualieji planai gali būti sudaryti iš studijų programos(-ų) privalomųjų, pasirenkamųjų ir laisvai pasirenkamųjų studijų dalykų. Pasirinkus norimus studijuoti modulius, individualusis planas suderinamas su fakulteto studijų prodekanu ir patvirtinamas fakulteto dekano.
Studijų programose esančius modulius ir jų aprašymus rasite :
 
Dalinių studijų tvarka
Dalinių studijų pradžia sutampa su studijų semestrų pradžia. Paskaitos ir pratybos vyksta pagal numatytą tvarkaraštį, o klausytojų atsiskaitymas vyksta tokia tvarka, kurią numato modulį dėstantis dėstytojas. Žinios vertinamos ir jų rezultatai fiksuojami numatyta bendrąja tvarka.
 
Baigus dalines studijas
Baigę dalines studijas jūs  įgysite papildomų žinių, mes išduosime studijų pažymą, kurioje bus nurodyti studijuotų dalykų pavadinimai, kreditų skaičius ir įvertinimai.
 
Studijų kaina
Dalinių studijų kaina priklauso nuo pasirinkto modulio(-ų) kreditų skaičiaus. Vieno kredito kaina 18,79€.
  • Puslapio administratoriai:
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė
  • Justė Kareivaitė