Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

Pakartotinis egzaminų perlaikymas

Pakartotiniam laikymui būtina užsiregistruoti katedroje (telefonu (8 5) 237 0694, el. paštu kiko@vgtu.lt arba užėjus į katedrą) ne vėliau kaip 1 darbo diena iki egzamino.
Taip pat atvykstant į šį pakartotinį egzamino laikymą privaloma turėti dekano leidimą, kurį išduodą jūsų fakultetas.
Dėstytojas Egzamino
data, laikas, auditorija
Liutauras Labanauskas
Kiekybiniai tyrimo metodai
2018-02-14 12:10 (SNR-II K2)
2018
-02-21 12:10 (SNR-II K2)
Jūratė Černevičiūtė
Populiariosios kultūros gamyba
2018-02-12 16:00 (SNR-II 201, KK katedra)
2018-02-19 16:00 (SNR-II 201, KK katedra)
Lina Aistė Klimkaitė Petraitienė
Komunikacijos tyrimo metodai
2018-02-22 12:10 (SNR-II K4)
Rasa Smaliukienė
Kūrybinių projektų vadyba
2018-02-15 08:30 (SNR-I 4.3 a)
Justinas Braslauskas
Viešoji komunikacija
2018-02-14 10:00 (SNR-II 201, KK katedra)
2018-02-20 16:00 (SNR-II 201, KK katedra)
Justinas Braslauskas
Dalykinė  komunikacija
2018-02-14 11:30 (SNR-II 201, KK katedra)
2018-02-20 16:00 (SNR-II 201, KK katedra)
Viktorija Žilinskaitė-Vytienė
Mados studijos,
Mokslinio darbo metodologija
2018-02-19 16:20 (nepateiktus namų darbus per Moodle pateikti iki 2018-02-15) SNR-II K2
2018-02-22 8:30 (nepateiktus namų darbus per Moodle pateikti iki 2018-02-19) SNR-II K2
 
 
 
 
Dėstytojas
Savaitės diena
Laikas
Savaitė
Patalpa
Kuruojama grupė
Vitalijos Keciorytės
Antradienis
18:00-19:00
1
SNR-I 2.17 - Trakų g. 1 - Senamiesčio rūmai - I korpusas - 2.17 auditorija
KIf-17/1 gr.
Erika Straigytė
Trečiadienis
13:00-16:00
 abi
SNR-II 201 - Trakų g. 1 - Senamiesčio rūmai - II korpusas - 201 auditorija
KIf-17/2 gr.
Tomas Jonušas
Ketvirtadienis
13:45-14:30
1
SNR-III 222 - Trakų g. 1 - Senamiesčio rūmai - III korpusas - 222 auditorija
KIf-17/3 gr.
Pavel Skorupos
Antradienis
13:00-14:00
abi 
SNR-II 201 - Trakų g. 1 - Senamiesčio rūmai - II korpusas - 201 auditorija
KIfno-17 gr.
Viktorija Žilinskaitė-Vytienė
Antradienis
17:30-18:00
2
SNR-III 222 - Trakų g. 1 - Senamiesčio rūmai - III korpusas - 222 auditorija
KVKfm-17 gr.
Bakalauro studijų baigiamųjų darbų temų gairės ir vadovai 2017/2018 m. m.
 
Kiekvienas studentas susipažįsta su temų gairėmis (pateikta žemiau). Pasirinkus norimas gaires, kreipiasi į temos gairės vadovą. Diskusijos metu išdėsto temos pasirinkimo motyvus, tirtiną problemą, būsimo darbo tikslą, uždavinius  ir tyrimo metodus.
 
Susitarus su vadovu dėl galutinės temos ir vadovavimo, yra užpildoma temos tvirtinimo forma bei informuojami visi dėstytojai, su kuriais buvo tartasi.
 
Apie pasirinkimą reikia informuoti katedros administratorę (Aušrą), pateikiant temos tvirtinimo formą su parašais bei atsiunčiant Word formatu. Kitaip tema nebus iki galo užregistruota (abu variantai turi pasiekti katedrą).
 
Iki spalio 10 dienos turite suderinti galutinę temą su vadovu, užpildyti temos formą, atsiųsti Word variantą  ir patvirtintą pristatyti į katedrą.
 
PASTABA: Studentai gali siūlyti savo temas.

dokumentu sarasas

Temos tvirtinimo forma
Vadovai ir Temų gairės
Ivona Baranovskaja
Kino festivalių komunikacija Lietuvoje, komunikacijos tobulinimas
Tarpkultūrinė komunikacija universitete, mainų studentų atvejai
VGTU teatro studijos Palėpė komunikacija
Universiteto kaip įstaigos lankomumo skatinimas, KI fakulteto atvejis
Jūratė Černevičiūtė
Medijų auditorijų tyrimai
Kūrybinių ir kultūrinių industrijų teorija ir tyrimai
Meno marketingas
Kūrybinio miesto sampratos ir komunikacija
Vietovių prekių ženklai
Eglė Jaškūnienė
Vizualinė komunikacija
Sociokultūriniai diskursai
Kūrybiškumas reklamoje
Kūrybinių medijų tyrimai
Tomas Jonušas
Kultūros organizacijos lankomumo didinimas.
Naujų kultūros produktų/projektų kūrimas.
Kultūros organizacijų tinklaveika.
Meno inkubatoriaus veiklos tobulinimas.
Kūrybos rezultatų vertinimas.
Projektinės komandos komunikacijos tobulinimas (festivalio atvejis).
Projektinės komandos komunikacija IT priemonėmis.
Lina Aistė Klimkaitė Petraitienė
Medijų tyrimai
Reklamos efektyvumo tyrimai
Televizijos rinkos tyrimai – atvejo analizė
Medijų vartojimo tarpkultūriniai skirtumai – palyginamoji studija
Regina Kubertavičienė
Fotografijos panaudojimas įvairių tipų televizijos reklamoje.
Fotografijos komunikacinis vaidmuo miesto reklamoje
Fotoiliustracijos vaidmuo X internetiniame laikraštyje
Kultūros renginių viešinimas X žiniasklaidos priemonėje
Sporto renginių viešinimas X žiniasklaidos priemonėje
X žurnalo vaizdinė kultūra
Liutauras Labanauskas
Jaunimo auditorijos pritraukimo į muziejus/ meno galerijas/ renginius (pasirinktinai) problema
Socialinės inovacijos kūrybinėse ir kultūrinėse industrijose
Socialinės įtraukties didinimas: kūrybinių ir kultūrinių industrijų vaidmuo
Justas Nugaras
Viešinimas ir viešinimo strategijos tyrimas 
Ryšių su visuomene (pasirinktinai: strategija, įgyvendinimas, atvejų analizė, tyrimai ir pan.) tyrimas
Įmonės/ organizacijos vidaus komunikacijos tyrimas
Politinės komunikacijos tyrimas
Nuomonės lyderių soc. tinkluose tyrimai
Su studijomis, aukštuoju mokslu susijęs tyrimas
Įmonių tinklaveikos komunikacijos arba kūrybinių industrijų aspektų tyrimas
Įmonės ar įstaigos reklamos ar viešinimo kampanijos tyrimas
Darbuotojų įtraukties ir komunikacijos tyrimas
Palmira Papšienė
Marketingo komunikacijų analizė;
Prekės ženklo žinomumo didinimas, pvz. marketingo komunikacijos priemonėmis;
Prekės ženklo įvedimas į rinką, pvz. naudojant interneto medijas;
Prekės  ženklo įvaizdžio kūrimas, pvz. viešaisiais ryšiais;
Vartotojų lojalumas, pvz. prekės ženklui.
Rasa Paukštytė
Nacionalinio kino sklaidos modeliai Lietuvoje
Nacionalinio kino sklaidos užsienyje strategijos
Nekomercinis (Arthouse) kinas
Kino žiūrovų, auditorijos tyrimai
TV serialai, jų kūrimas ir auditorija
Pavel Skorupa
Personalizuotos reklamos efektyvumo skaitmeninėje erdvėje tyrimas
Reklamos poveikio vartotojui tyrimas
Šokiruojančių turinių panaudojimo reklamoje tyrimas
Sekso kreipinio reklamoje efektyvumo tyrimas
Baimės kreipinio reklamoje efektyvumo tyrimas
Humoro kreipinio reklamoje efektyvumo tyrimas
Skaitmeninės rinkodaros priemonių taikymo socialinėse medijose tyrimas
Socialinės reklamos komunikacija ir jos įtaka jaunimo elgsenai
Efektyvaus reklamos teksto kūrimas
Rasa Smaliukienė
Krizių komunikacija (pasirinktinai: strategija, metodai, atvejo analizė)
Įvaizdžio formavimas komunikacinėmis priemonėmis
Marketingo komunikacija Parama (mecenavimas), kaip komunikacijos priemonė
Socialiai atsakinga marketingo komunikacija
Kristina Stankevičiūtė
Lietuviškos POP kultūros komunikacijos bruožai
Skandalas kaip kultūros renginio reklamos/ komunikacijos metodas. X atvejo analizė
Vulgariosios publicistikos komunikaciniai metodai. X atvejo analizė
Ironija/ satyra kaip komunikacinis metodas Lietuvos medijose
Miesto vaizdinys lietuviškame kine
Erika Straigytė
Elektroninių parduotuvių tinklalapiai: naudojami komunikaciniai sprendimai ir jų efektyvumas pritraukiant vartotojus
Gatvės menas kaip miesto komunikacinis ženklas. Jo raiška ir vertė miestui
Komunikacijos ir kūrybos dermė kuriant inovatyvią aplinką Vilniuje
Skulptūros ir jų panaudojimas miesto įvaizdžiui bei turizmo aktyvinimui
Kūrybininko profesija ir jos poreikis Lietuvos darbo rinkoje
Rolandas Strazdas
Darbuotojų apmokymas įmonėje naudojant vaizdinę medžiagą
Motyvacijos veiksniai kūrybiniame procese
Komandinės kūrybos tobulinimas X įmonėje
Kūrybiškumo skatinimas kūrybinio verslo įmonėje
Inovacijų valdymo tobulinimas X įmonėje
Naujos paslaugos kūrimas X įmonėje
Naujo produkto įvedimo į rinką tobulinimas
Komunikavimo proceso tobulinimas X įmonėje
Renginių organizavimo tobulinimas X įmonėje
Kūrybos verslo procesų tobulinimas
Gintaras Šeputis
Reklamos agentūrų tipai, kuriama vertė
Prekės ženklo kūrimas, tobulinimas
Prekės ženklo auditas
Prekės ženklo strategavimas
Prekės ženklo vertės kūrimo grandinė
Angelė Tamulevičiūtė
Socialinės reklamos komunikacija
Socialinių tinklų įtaka jaunimo dalyvavimui
Kūrybinės industrijos ir NVO
Piliečių dalyvavimo raiška
Kūrybinių industrijų kuriama socialinė ir visuomeninė nauda
Socialinės atsakomybės komunikacija ir raiška
Remigijus Venckus
Kūrybinių industrijų vertė: simbolinis kapitalas ir simbolinė pridėtinė vertė.
Specializuotos kūrybinių industrijų interneto svetainės: tendencijos, strategijos, estetinis ir technologinis sprendimas.
Kūrybinių industrijų atstovo savireprezentacija internete / socialiniuose tinkluose.  
Asmens tapatumo kaita mados industrijose. 
Mados fotografijos vaidmuo kūrybinėse industrijose.
Trashumanizmo diskurso idėjų atspindys kūrybinių industrijų praktikose ir teorijose.
Horkhaimer’io ir Adorn’o kultūros industrijos kritikos aktualumas XXI a. kūrybingumui (arba kūrybinėms industrijoms).
Utopinės išmanaus miesto koncepcijos: idėjos, technologijos, estetika. 
Infodizainas kaip kūrybinių industrijų veiklos sektorius
Dizainu grįstos inovacijos (eng. design driven inovations, design thinking)
Garso dizainas: teorijų ir praktikų ryšys kūrybinių industrijų lauke
Videomenas: teorijų ir praktikų ryšys kūrybinių industrijų lauke
Visuomenę provokuojanti meno paroda: nuo idėjos iki realizacijos.
Laura Zaleckaitė
X Parodos organizavimo etapai ir komunikavimas
Kūrėjo-menininko įvaizdžio formavimas socialinėse medijose
Naujo prekės ženklo įvedimas į rinką, X atvejo analizė
Vaida Zemlickienė
Komunikacija su potencialiais vartotojais produkto kūrimo procese
Komunikacija su potencialiais vartotojais paslaugos kūrimo procese
Produkto kūrimo modeliai teorijoje ir praktikoje
Eigirdas Žemaitis
Inovacijų kūrimas ir diegimas X kūrybinių industrijų sektoriuje (srityje)
Prekės ženklo kūrimas X kūrybinių industrijų sektoriuje (srityje)
Marketingo tobulinimas X kūrybinių industrijų sektoriuje (srityje)
Skaitmeninio marketingo priemonių taikymas, plėtojant kūrybinį verslą
Skaitmeninio marketingo strategijos kūrimas x versle
Viktorija Žilinskaitė-Vytienė
Mada: komunikaciniai ir socialiniai aspektai
Kūrybinių industrijų produkcijos recepcija
Verbalinių/vizualinių medijų turinių/tekstų suvokimas
Tapatumų ir įvaizdžių suvokimas ir recepcija
Meno institucijų komunikacija (su menininkais, su publika, su partneriais...)
Inovacijų vartotojų analizė
Inovacijų komunikacija (vartotojams, partneriams, tobulintojams...)
  • Puslapio administratoriai:
  • Aušra Golšanskaitė
  • Birutė Monika Kiškienė
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė
  • Justė Kareivaitė