Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Inovacijų ir kūrybingumo sampratos ir modeliai kūrybinėse industrijose
Kūrybiniai ir komunikaciniai sprendimai edukacinėje praktikoje
Kūrybinės visuomenės raidos modeliai
Taikomosios lingvistikos problemos: specialybės užsienio kalbos gretinamosios studijos, diskurso lingvistika
Tarpkultūrinė ir vizualinė komunikacija
Šiuolaikinė technikos ir mokslo filosofija ir sociologija
Žmogiškųjų resursų aktyvinimas
Specialybės kalba: raiška ir socialiniai aspektai