Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Inovacijų ir kūrybingumo sampratos ir modeliai kūrybinėse industrijose
Kūrybiniai ir komunikaciniai sprendimai edukacinėje praktikoje
Kūrybinės visuomenės raidos modeliai
Taikomosios lingvistikos problemos: specialybės užsienio kalbos gretinamosios studijos, diskurso lingvistika
Tarpkultūrinė ir vizualinė komunikacija
Šiuolaikinė technikos ir mokslo filosofija ir sociologija
Žmogiškųjų resursų aktyvinimas
Specialybės kalba: raiška ir socialiniai aspektai
  • Puslapio administratoriai:
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė
  • Justė Kareivaitė