Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kūrybinių industrijų fakulteto tyrėjų straipsniai paskelbti Thomson Reuters duomenų bazėje „Web of Science“ referuojamuose leidiniuose
 • 2016 Vilkaitė-Vaitonė, Neringa [Vilkaite-Vaitone, Neringa]; Papšienė, Palmira [Papsiene, Palmira]. Influence of customer loyalty program on organizational performance: a case of airline industry / Neringa Vilkaite-Vaitone, Palmira Papsiene // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 27, no. 1 (2016), p. 109-116. Prieiga per internetą: http://www.inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/10267/7437
 • 2016 Valatka, Vytis. Creative visualizations of ethical principles of Ancient Greek Cynicism and their significance to modern society / Vytis Valatka // Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 27, Nr. 1 (2016), p. 61-69. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2016/1/7218
 • 2016 Juzefovič, Agnieška. Intercultural origin and philosophical background of Argentinian tango / Agnieška Juzefovič // Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 27, Nr. 1 (2016), p. 51-60, 2016; Nr. 87, p. 124-128. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2016/1/7217
 • 2016 Asakavičiūtė, Vaida. Egzistencinio tikėjimo slėpinys Kierkegaard'o filosofijoje / Vaida Asakavičiūtė // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 86, p. 28-35; 2016, Nr. 87, p. 29-34. Prieiga per internetą: http://www.litlogos.eu/L86/Logos_86_028_035_Asakaviciute.pdf; http://litlogos.eu/L87/Logos_87_029_034_Asakaviciute.pdf
 • 2016 Stasiulis, Nerijus. Keletas pastabų dėl veikalo „Gamtos filosofija“ ir jo skyriaus vertimo / Nerijus Stasiulis // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 86, p. 96-100. Prieiga per internetą: http://www.litlogos.eu/L86/Logos_86_096_100_Stasiulis.pdf
 • 2016 Juzefovič, Agnieška. Vizualiosios medijos ir tarpkultūrine komunikacija / Agnieška Juzefovič // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 86, p. 143-152. Prieiga per internetą: http://www.litlogos.eu/L86/Logos_86_143_152_Juzefovic.pdf; http://litlogos.eu/L87/Logos_87_124_128_Juzefovic.pdf
 • 2016 Kačerauskas, Tomas. Environmental discourses and the question of creative environment in a city / Tomas Kačerauskas // Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 24, no. 2 (2016), p. 108-115. Prieiga per internetą: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/16486897.2016.1141097
 • 2016 Stasiulis, Nerijus. On the unity of theory and practice in Heidegger’s thought / Nerijus Stasiulis // Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 27, Nr. 3 (2016), p. 249-256. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2016/3/249%E2%80%93256.pdf
 • 2016 Strazdas, Rolandas; Černevičiūtė, Jūratė [Cerneviciute, Jurate]. Continuous improvement model for creative industries enterprises development / Rolandas Strazdas, Jurate Cerneviciute // Transformations in business & economics / Vilnius University; Brno University of Technology; University of Latvia. Vilnius: VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 15, no. 2(37) (2016), p. 46-61. Prieiga per internetą: http://www.transformations.khf.vu.lt/38/article/cont
 • 2016 Kačerauskas, Tomas. Discourses of ecology and the sketches of creative ecology in the context of sustainable development / Tomas Kačerauskas // Problemy ekorozwoju=Problems of sustainable development. Lublin: Politechnika Lubelska, Wydzial inzynierii srodowska. ISSN 1895-6912. Vol. 11, no. 1 (2016), p. 31-39. Prieiga per internetą: http://ekorozwoj.pol.lublin.pl/no21/f.pdf
 • 2016 Dadelo, Stanislav; Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kačerauskas, Tomas; Dadelienė, Rūta. Is the evaluation of the students’ values possible? An integrated approach to determining the weights of students’ personal goals using multiple-criteria methods / Stanislav Dadelo, Zenonas Turskis, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Tomas Kačerauskas, Rūta Dadelienė // Eurasia journal of mathematics, science and technology education. Ankara: Gazi University. ISSN 1305-8215. Vol. 12, iss. 11 (2016), p. 2771-2781. Prieiga per internetą: http://iserjournals.com/journals/eurasia/articles/10.12973/eurasia.2016.02303a
 • 2016 Kosareva, Natalja; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Krylovas, Aleksandras; Dadelo, Stanislav. Personnel ranking and selection problem solution by application of KEMIRA method / Natalja Kosareva, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Aleksandras Krylovas, Stanislav Dadelo // International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC). Agora: Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 11, iss. 1 (2016), p. 51-66. Prieiga per internetą: http://univagora.ro/jour/index.php/ijccc/article/view/2159
 • 2015 Kačerauskas, Tomas. Creative society: concepts and problems / Tomas Kačerauskas // Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology / Alexandru Ioan Cuza University, Romania Frankfurt am Main: Peter Lang Gmbh. ISSN 1584-1057. Vol. 12, iss. 2 (2015), p. 27-44. Prieiga per internetą: https://www.pdcnet.org/pdc/bvdb.nsf/purchase?openform&fp=cultura&id=cultura_2015_0012_0002_0027_0044  
 • 2015 Valatka, Vytis. Etinė kultūrinė Antikos kinikų kartografija: prigimties ir civilizacijos žemėlapių prieštara / Vytis Valatka // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 85, p. 22-31. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L85/Logos_85_022_031_Valatka.pdf
 • 2015 Vėželis, Tautvydas; Kačerauskas, Tomas. Būties ir laiko prasmės analizė M. Heideggerio fundamentaliojoje ontologijoje / Tautvydas Vėželis // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 85, p. 62-67; 2016, Nr. 86, p. 75-84. Prieiga per internetą: http://www.litlogos.eu/L85/Logos_85_062_067_Vezelis.pdf; http://www.litlogos.eu/L86/Logos_86_075_084_Vezelis.pdf
 • 2015 Juzefovič, Agnieška. Afro-argentiniečių kultūros įtaka Buenos-Airių kultūros raidai ir tango ištakų susiformavimui / Agnieška Juzefovič // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 84, p. 122-131. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L84/Logos_84_122_131_Juzefovic.pdf    
 • 2015 Monginaitė, Laima. Šviesos-spalvų pajautos matmenys / Laima Monginaitė // Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015), p. 184-192. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2015/3/7153  
 • 2015 Barevičiūtė, Jovilė Kotryna; Kačerauskienė, Aldona. 2014 m. aktualijos Lietuvos filosofinėje padangėje: du filosofai – du jiems skirti įvertinimai / Jovilė Barevičiūtė, Aldona Kačerauskienė // Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015), p. 249-253. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2015/3/7160  
 • 2015 Kačerauskas, Tomas. Tuning proceso filosofiniai klausimai nagrinėjant Kūrybinių industrijų fakulteto atvejį / Tomas Kačerauskas // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 84, p. 132-140. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L84/Logos_84_132_140_Kacerauskas.pdf
 • 2015 Kačerauskas, Tomas. Technologies in creative economy and creative society / Tomas Kačerauskas // Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 21, no. 6 (2015), p. 855-868. Prieiga per internetą: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3846/20294913.2015.1036325  
 • 2015 Stasiulis, Nerijus. Kūrybos visuomenė Lietuvoje: kūrybos klasės ir kūrybos miesto bruožai / Nerijus Stasiulis // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 84, p. 45-51. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L84/Logos_84_045_051_Stasiulis.pdf
 • 2015 Pruskus, Valdas. Kūrybingumo panaudojimo gerinant aplinkos kokybę etiniai ir socialiniai kultūriniai aspektai / Valdas Pruskus // Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015), p. 201-209. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2015/3/7155
 • 2015 Vėželis, Tautvydas; Kačerauskas, Tomas (aut., interviu). Apriorinės čiabūties egzistencialumo struktūros Martino Heideggerio veikale "Būtis ir laikas" : Tautvydo Vėželio pokalbis su knygos "Būtis ir laikas" vertėju į lietuvių kalbą Tomu Kačerausku // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 83, p. 78-85. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L83/Logos_83_078_085_Vezelis.pdf  
 • 2015 Dadelo, Stanislav; Veršinskas, Robertas; Piwowarski, Juliusz; Dadelienė, Rūta. The most commonly used arrest and self-defence actions arsenal by different officers of internal services / Stanislav Dadelo, Robertas Veršinskas, Juliusz Piwowarski, Rūta Dadelienė // Archives of Budo. New York: INT Scientific Literature. ISSN 1643-8698. Vol. 11 (2015), p. 277-282. Prieiga per internetą: http://www.archbudo.com/abstracted.php?level=5&ICID=1179909
 • 2015 Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Živilė. Technology education in Lithuania - a tool for creating a sustainable future / Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė // Rural Enviroment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 8th international scientific conference, 15 th-16 th May, 2015, LLU, Jelgava, Latvia. No. 8: Dedicated to the 15 th Anniversary of Institute of Education and Home Economics Jelgava: Latvian University of Agriculture, 2015. ISSN 2255-8071, ISBN 9789984481791. p. 269-276. Prieiga per internetą: http://llufb.llu.lv/conference/REEP/2015/Latvia-Univ-Agricult-REEP-2015proceedings.pdf
 • 2015 Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Živilė; Vainorytė, Brigita. The concurrent and consecutive models of initial teacher training : problematics and tendencies / Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Brigita Vainorytė // Rural Enviroment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 8th international scientific conference, 15 th-16 th May, 2015, LLU, Jelgava, Latvia. No. 8: Dedicated to the 15 th Anniversary of Institute of Education and Home Economics Jelgava: Latvian University of Agriculture, 2015. ISSN 2255-8071, ISBN 9789984481791. p. 347-354. Prieiga per internetą: http://llufb.llu.lv/conference/REEP/2015/Latvia-Univ-Agricult-REEP-2015proceedings.pdf
 • 2015 Kačerauskas, Tomas; Tamošauskas, Povilas. Sport as factor of creativity. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 1 (2015), p. 64-71. Prieiga per internetą: http://lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2015/1/64%E2%80%9371.pdf
 • 2015 Grincevičienė, Vilija; Valatka, Vytis; Grincevičius, Jonas; Grincevičienė, Švitrigailė. Ethical aspects of pharmacogenetics: a need for creativity / Vilija Grincevičienė, Vytis Valatka, Jonas Grincevičius, Švitrigailė Grincevičienė // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015), p. 230-238. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2015/3/230%E2%80%93238.pdf
 • 2015 Kačerauskas, Tomas. Universiteto idėja ir kūrybinė komunikacija / Tomas Kačerauskas // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 82, p. 6-15. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L82/Logos_82_006_015_Kacerauskas.pdf
 • 2015 Stasiulis, Nerijus. Kūrybos visuomenė Lietuvoje. Kūrybos visuomenės vizija ir gairės / Nerijus Stasiulis // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 83, p. 6-12. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L83/Logos_83_006_012_Stasiulis.pdf
 • 2015 Pruskus, Valdas. Neformalioji komunikacija : gando sandaros struktūrinių elementų ypatumai ir sąveika / Valdas Pruskus // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 82, p. 171-180. Prieiga per internetą:  http://litlogos.eu/L82/Logos_82_171_180_Pruskus.pdf
 • 2015 Rimkus, Edvardas. Kūrybingumo etiniai ir ekologiniai aspektai: filosofinė ir sociologinė perspektyvos / Edvardas Rimkus // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015), p. 254-264. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2015/3/254%E2%80%93264.pdf
 • 2015 Stasiulis, Nerijus. Kūrybos visuomenė Lietuvoje: kūrybos sampratos eskizas / Nerijus Stasiulis // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 82, p. 16-23. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L82/Logos_82_016_023_Stasiulis.pdf
 • 2015 Nugaras, Justas; Ginevičius, Romualdas. The strategic assessment of networking of a higher education institution. Economic research. Pula : Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. Vol. 28, iss.1 (2015), p. 31-44. Prieiga per internetą: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1331677X.2014.995963
 • 2015 Kačerauskas, Tomas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Creative ecology in academic environment / Tomas Kačerauskas, Edmundas Kazimieras Zavadskas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015), p. 239-248. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2015/3/7159
 • 2015 Juzefovič, Agnieška. Tango ir milongų motyvai Jorge Luiso Borgeso kūryboje / Agnieška Juzefovič // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 82, p. 154-162. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L82/Logos_82_154_162_Juzefovic.pdf
 • 2015 Valatka, Vytis. Vidurinysis terminas scholastinėje mokslo teorijoje: savarankiška medija? / Vytis Valatka // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 83, p. 56-63. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L83/Logos_83_056_063_Valatka.pdf
 • 2015 Baltrėnas, Pranas; Baltrėnaitė, Edita; Kačerauskas, Tomas. Social environment of creativity. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, nr. 1 (2015), p. 46-54. Prieiga per internetą: http://lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2015/1/46–54.pdf
 • 2015 Pruskus, Valdas. Individo laikysenos valstybės puoselėjamų vertybių ir tikslų atžvilgiu etiniai aspektai. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 1 (2015), p. 28-36. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2015/1/7099 
 • 2015 Rimkus, Edvardas. Kultūriniai žemėlapiai : filosofinės ir sociologinės perspektyvos. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, nr. 1 (2015), p. 72-80. Prieiga per internetą: http://lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2015/1/72%E2%80%9380.pdf
 • 2015 Asakavičiūtė, Vaida. Laisvės ir pasirinkimo sampyna Søreno Kierkegaardo egzistencinės krizės filosofijoje / Vaida Asakavičiūtė // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 82, p. 68-78. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L82/Logos_82_068_078_Asakaviciute.pdf
 • 2014 Kačerauskas, Tomas. Socialinės tikrovės egzistenciniai žemėlapiai : sudarytojo žodis =. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 3 (2014), p. 135-136. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2014/3/135-136.pdf
 • 2014 Valatka, Vytis. Kūrybinių komunikacijų ir medijų kultūros sąveikos : vizualumo tarpkultūriniai kontekstai / Vytis Valatka // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 82, p. 24-32. Prieiga per internetą: http://www.litlogos.eu/L82/Logos_82_024_032_Valatka.pdf
 • 2014 Kačerauskas, Tomas. Kūrybos socialiniai aspektai. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 4 (2014), p. 282-289. http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2014/4/282–289.pdf
 • 2014 Valatka, Vytis. Įrodymas kaip medija scholastinėje mokslo teorijoje / Vytis Valatka // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 80, p. 27-34. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L80/Logos_80_027_034_Valatka.pdf  
 • 2014 Juzefovič, Agnieška. Regimumo ir vizualinės komunikacijos metamorfozės: nuo fenomenologijos iki postmodernizmo / Agnieška Juzefovič // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 78, p. 19-29. Prieiga per internetą: http://www.litlogos.eu/L78/Logos_78_019_029_Juzefovic.pdf
 • 2014 Strazdas, Rolandas; Černevičiūtė, Jūratė; Jančoras, Žilvinas. Dynamics of the understanding of innovation in the context of the development of traditional and creative industries. Transformations in business & economics. Vilnius : VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 13, no. 2A(32A) (2014), p. 377-396. Prieiga per internetą: http://www.researchgate.net/profile/Zilvinas_Jancoras
 • 2014 Kačerauskas, Tomas. Kūrybos visuomenės terminai ir sampratos / Tomas Kačerauskas // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 78, p. 6-18. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L78/Logos_78_006_018_Kacerauskas.pdf
 • 2014 Asakavičiūtė, Vaida. Masės žmogaus ir dvasios elito priešprieša Ortegos y Gasseto gyvenimo filosofijoje / Vaida Asakavičiūtė // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 79, p. 20-32. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L79/Logos_79_020_032_Asakaviciute.pdf
 • 2014 Kačerauskas, Tomas. Kūrybos visuomenė: tyrimo metodai ir problemos / Tomas Kačerauskas // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 80, p. 6-15. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L80/Logos_80_006_015_Kacerauskas.pdf 
 • 2014 Grincevičienė, Vilija. Mokyklos ir šeimos sąveikos ypatumai S. Šalkauskio filosofijoje ir ugdymo tikrovėje. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 3 (2014), p. 174-180. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2014/3/174-180.pdf
 • 2014 Juzefovič, Agnieška; Sakalauskaitė Elena. Mediologija virtualios tikrovės akivaizdoje: nuo filosofijos ir sociologijos remikso iki augmentuotos tikrovės žemėlapiavimo. Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, Nr. 3 (2014), p. 200-210. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2014/3/200-210.pdf
 • 2014 Kačerauskas, Tomas. Kultūrinės industrijos kritika ir kūrybinių industrijų problemos / Tomas Kačerauskas // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 81, p. 80-90. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L81/Logos_81_080_090_Kacerauskas.pdf
 • 2014 Valatka, Vytis. Apibrėžimas kaip medija scholastinėje mokslo teorijoje / Vytis Valatka // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 81, p. 62-69. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L81/Logos_81_062_069_Valatka.pdf
 • 2014 Juzefovič, Agnieška. Dvasinių ir betikslių kelionių žemėlapiai / Agnieška Juzefovič // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 79, p. 42-50. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L79/Logos_79_042_050_Juzefovic.pdf
 • 2014 Pruskus, Valdas. Rinkos etinės ribos pilietinės visuomenės tapsmo, profesijos autonomiškumo ir asmeninių santykių kontekste / Valdas Pruskus // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 79, p. 173-177. Prieiga per internetą: http://www.litlogos.eu/L79/Logos_79_173_177_Pruskus.pdf
 • 2014 Kačerauskas, Tomas; Kaklauskas, Artūras. Kūrybinis miestas: mitai ir utopijos / Tomas Kačerauskas, Artūras Kaklauskas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 3 (2014), p. 190-199. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2014/3/190-199.pdf
 • 2014 Pruskus, Valdas. Neformalioji komunikacija. Gando kaip kultūros reiškinio tyrinėjimo teorinių prieigų perspektyvos / Valdas Pruskus // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 3 (2014), p. 211-219. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2014/3/211-219.pdf
 • 2014 Kačerauskas, Tomas. Kūrybinė klasė: ekonominiai, sociologiniai, filosofiniai aspektai / Tomas Kačerauskas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 3 (2014), p. 155-163. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2014/3/155-163.pdf
 • 2014 Pruskus, Valdas. Visuomenės ir valstybės valdymo modelio paieškos XX a. pradžios lietuvių katalikų intelektualų darbuose / Valdas Pruskus // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 1 (2014), p. 52-61. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2014/1/52-61.pdf.
 • 2014 Dadelo, Stanislav [Дадело, С.]; Dadelienė, Rūta [Даделиене, Р.]. Взаимосвязь показателей здоровья студентов с выбором дисциплин физической культуры / С. Дадело, Р. Даделиене // Cоциологические исследования Москва : Международная книга. ISSN 0132-1625. 2014, № 11, p. 108-113. Prieiga per internetą: http://www.isras.ru/socis_2014_11.html
 • 2014 Kačerauskas, Tomas. Kūrybos ekonomikos sektoriai: kūrybinių industrijų sąrašų lyginamoji analizė / Tomas Kačerauskas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 1 (2014), p. 35-43. Prieiga per internetą:http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2014/1/35-43.pdf.
 • 2014 Pruskus, Valdas. Vizualizacijos samprata ir funkcijos pramogų kontekste / Valdas Pruskus // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 81, p. 155-162. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L81/Logos_81_155_162_Pruskus.pdf
 • 2014 Krylovas, Aleksandras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kosareva, Natalja; Dadelo, Stanislavas. New KEMIRA method for determining criteria priority and weights in solving MCDM problem / Aleksandras Krylovas, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Natalja Kosareva, Stanislav Dadelo // International journal of information technology & decision making. Singapure : World Scientific Publishing Company. ISSN 0219-6220. Vol. 13, no. 6 (2014), p. 1119-1134. Prieiga per internetą: http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219622014500825
 • 2014 Kačerauskas, Tomas. Akademinė kūryba ir kultūros regionai : sudarytojo žodis = Academic creation and cultural regions : editorial / Tomas Kačerauskas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 1 (2014), p. 1-2. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2014/1/Tituliniai.pdf.
 • 2014 Dadelo, Stanislav; Krylovas, Aleksandras; Kosareva, Natalja; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Dadelienė, Rūta. Algorithm of maximizing the set of common solutions for several MCDM problems and it’s application for security personnel scheduling / S. Dadelo, A. Krylovas, N. Kosareva, E.K. Zavadskas, R. Dadeliene // International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC). Agora : Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 9, iss.2 (2014), p. 151-159. Prieiga per internetą:http://univagora.ro/jour/index.php/ijccc/article/view/1015/250.
 • 2014 Barevičiūtė, Jovilė Kotryna. Pagrindiniai kūrybiškumo ir kūrybingumo aspektai šiuolaikiniuose humanitariniuose bei socialiniuose moksluose / Jovilė Barevičiūtė // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 1 (2014), p. 19-28. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2014/1/19-28.pdf.
 • 2014 Juzefovič, Agnieška. Daoizmas kaip klajonių ir kasdienybės filosofija / Agnieška Juzefovič // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 81, p. 70-79. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L81/Logos_81_070_079_Juzefovic.pdf
 • 2014 Dadelo, Stanislav; Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Dadelienė, Rūta [Dadeliene, Ruta]. Multi-criteria assessment and ranking system of sport team formation based on objective-measured values of criteria set / Stanislav Dadelo, Zenonas Turskis, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Ruta Dadeliene // Expert systems with applications. Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 41, iss. 14 (2014), p. 6106–6113. Prieiga per internetą: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417414001730
 • 2013 Pruskus, Valdas. Vertybės ir kultūrinis indentitetas komunikacijos kontekste / Valdas Pruskus // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2013, Nr. 77 (pradžia Nr. 76), p. 159-166. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L77/Logos_77_159_166_Pruskus.pdf.
 • 2013 Pruskus, Valdas. Kultūros samprata ir inkultūrizacijos procesas tarpkultūrinės komunikacijos kontekste / Valdas Pruskus // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 3 (2013), p. 121-130. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2013/3/121-130.pdf.
 • 2013 Naubetchanovienė, Simona. Filosofija ir sociologija tarpdalykinių tyrimų kontekste / Simona Naubetchanovienė // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 3 (2013), p. 154–159. Prieiga per internetą:http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2013/3/154-159.pdf.
 • 2013 Kačerauskas, Tomas. University as the environment of academic creation / Tomas Kačerauskas // Synthesis Philosophica. Zagreb : Croatian PhilosophicaL Society. ISSN 0352-7875. Vol. 28, iss. 1-2 (2013), p. 119-129.
 • 2013 Kačerauskas, Tomas. Medija, religija ir filosofiniai klausimai / Tomas Kačerauskas // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2013, Nr. 74, p. 86-94. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L74/Logos_74_086_094_Kacerauskas.pdf.
 • 2013 Kačerauskas, Tomas. Kūrybos ir kultūros industrijos: filosofiniai, sociologiniai ir komunikaciniai aspektai / Tomas Kačerauskas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 3 (2013), p. 112-120. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2013/3/112-120.pdf.
 • 2013 Kačerauskas, Tomas. Filosofinės idėjos tarpdalykinių tyrimų kontekste : sudarytojo žodis = Philosophical ideas in the context of interdisciplinary research : editorial / Tomas Kačerauskas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 3 (2013), p. 101-102. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2013/3/101-102.pdf.
 • 2013 Kačerauskas, Tomas. Akademinės teritorijos Lietuvoje : pratarmė = Academical territories in Lithuania : editorial / Tomas Kačerauskas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 1 (2013), p. 1. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2013/1/1.pdf.
 • 2013 Kačerauskas, Tomas. Akademinės teritorijos ir jų ribos / Tomas Kačerauskas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 1 (2013), p. 2-10. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2013/1/2-10.pdf.
 • 2013 Kačerauskas, Tomas; Keciorytė, Vitalija. Antikos mintis postmodernioje Lietuvoje / Tomas Kačerauskas, Vitalija Keciorytė // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 1 (2013), p. 43-51. Prieiga per internetą:http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2013/1/43-51.pdf.
 • 2013 Juzefovič, Agnieška. Vaizdo vaidmuo siejant komunikacines strategijas filosofijoje ir sociologijoje / Agnieška Juzefovič // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 3 (2013), p. 131–139. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2013/3/6900.
 • 2013 Juzefovič, Agnieška. Tuštuma kaip netiesioginė komunikacija daoizmo ir budizmo mąstymo tradicijose / Agnieška Juzefovič // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2013, Nr. 76, p. 37-46. Prieiga per internetą:http://litlogos.eu/L76/Logos_76_037_046_Juzefovic.pdf.
 • 2013 Asakavičiūtė, Vaida. Georgo Simmelio „gyvenimo metafizika“ neklasikinės ir gyvenimo filosofijos idėjų aplinkoje / Vaida Asakavičiūtė // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2013, Nr. 77, p. 6-17. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L77/Logos_77_006_017_Asakaviсiute.pdf 
 • 2013 Stančius, Antanas. Vyriškas tapatumas medijų mene / Antanas Stančius // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2013, Nr. 75, p. 199-213. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L75/Logos_75_199_213_Stancius.pdf  
 • 2013 Dadelo, Stanislav; Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Dadelienė, Rūta. Integrated multi-criteria decision making model based on wisdom-of-crowds principle for selection of the group of elite security guards / Stanislav Dadelo, Zenonas Turskis, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Ruta Dadeliene // Archives of Budo. New York : INT Scientific Literature. ISSN 1643-8698. Vol. 9, iss. 2 (2013), p. 135-147. Prieiga per internetą: http://www.archbudo.com/abstracted.php?level=5&ICID=1057752.
 • 2012 Pruskus, Valdas. Simono Šultės socialinė samprata: socialinio teisingumo įgyvendinimo įžvalgos / Valdas Pruskus // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 1 (2012), p. 60-69. Prieiga per internetą:http://www.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2012/1/6669.
 • 2012 Pruskus, Valdas. Politikų dalyvavimo pramogų renginiuose fenomenas / Valdas Pruskus // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2012, Nr. 70, p. 170-179. Prieiga per internetą: http://www.litlogos.eu/L70/Logos_70_170_179_Pruskus.pdf.
 • 2012 Lakačauskaitė, Simona. Lietuvos filosofija ir sociologija: problemos, įžvalgos, perspektyvos / Simona Lakačauskaitė // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 1 (2012), p. 77-83. Prieiga per internetą:http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2012/1/77-83.pdf
 • 2012 Kilikevičius, Artūras [Kilikevičius, A]; Malaiškaitė, Donata [Malaiškaitė, D.]; Tamošauskas, Povilas [Tamošauskas, P.];Morkūnienė, Valda [Morkūnienė, V.]; Višinskienė, Daiva [Višinskienė, D.]; Kuktaitė, Raminta. Application of accelerometry in the research of human body balance / A. Kilikevičius, D. Malaiškaitė, P. Tamošauskas ... [et al] // Journal of vibroengineering. Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 14, iss.4 (2012), p. 1892-1897. Prieiga per internetą: http://jve.lt/Vibro/JVE-2012-14-4/JVE-2012-14-4-914-Kilikevicius.pdf
 • 2012 Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, Arturas]; Rutė, Jevgenija [Rutė, Jevgenija]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Daniūnas, Alfonsas [Daniunas, Alfonsas]; Pruskus, Valdas; Bivainis, Juozas; Gudauskas, Renaldas; Plakys, Vytautas. Passive house model for quantitative and qualitative analyses and its intelligent system / Arturas Kaklauskas, Jevgenija Rute, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Alfonsas Daniunas, Valdas Pruskus, Juozas Bivainis, Renaldas Gudauskas, Vytautas Plakys // Energy and buildings. Lausanne : Elsevier Science. ISSN 0378-7788. 2012, Vol. 50, p. 7-18. Prieiga per internetą:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778812001569.
 • 2012 Kačerauskas, Tomas. Viešo gyvenimo formos : Lietuvos kontekstai : sudarytojo žodis = The forms of public life : the contexts of Lithuania : editorial / Tomas Kačerauskas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 3 (2012), p. 173-174. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2012/3/173-174.pdf.
 • 2012 Kačerauskas, Tomas. Lietuvos filosofijos problemos ir įžvalgos : sudarytojo žodis = The problems and insights of Lithuanian philosophy : editorial / Tomas Kačerauskas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 1 (2012), p. 1-2. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2012/1/1-2.pdf.
 • 2012 Kačerauskas, Tomas. Intelektualaus gyvenimo filosofija ir sociologija: Lietuvos kontekstas / Tomas Kačerauskas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 3 (2012), p. 187–195. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2012/3/187-195.pdf
 • 2012 Kačerauskas, Tomas. Filosofijos tekstai lituanistiniu aspektu / Tomas Kačerauskas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr.1 (2012), p. 51–59. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2012/1/51-59.pdf.
 • 2012 Kačerauskas, Tomas. Creative economy and technologies: social, legal and communicative issues / Tomas Kačerauskas // Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 13, no. 1 (2012), p. 71-80. Prieiga per internetą: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3846/16111699.2011.620151.
 • 2012 Juzefovič, Agnieška. Tuštumos samprata konfucianizmo mąstymo tradicijoje / Agnieška Juzefovič // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2012, Nr. 73, p. 57-63. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L73/Logos_73_057_063_Juzefovic.pdf.
 • 2012 Juzefovič, Agnieška. Tradicinės hermeneutikos, Algio Mickūno tryliktoji hermeneutika, o kas toliau? / Agnieška Juzefovič // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 3 (2012), p. 196–204. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2012/3/196-204.pdf.
 • 2012 Juzefovič, Agnieška. Tarpkultūrinė komunikacija: Rytų Azijos dailės poveikis ir fenomenologinių idėjų sklaida postimpresionizmo estetikoje / Agnieška Juzefovič // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2012, Nr. 71, p. 170-184. Prieiga per internetą: http://litlogos.eu/L71/Logos_71_170_184_Juzefovic.pdf.
 • 2012 Juzefovič, Agnieška. Lietuvos estetikos savitumai: fenomenologinė ir postmodernistinė prieigos / Agnieška Juzefovič // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 1 (2012), p. 42-50. Prieiga per internetą:http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2012/1/42-50.pdf.
 • 2012 Vasiliauskaitė, Nida. Racionalumo ir teisingumo sąjungos problema Johno Rawlso „Politiniame liberalizme” / Nida Vasiliauskaitė // Problemos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. T.82 (2012), p. 126-138. Prieiga per internetą: http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/download/731/362  
 • 2012 Vasiliauskaitė, Nida. Vizuali „Lietuvos vardo tūkstantmečio“ ideologija: atvejo analizė / Nida Vasiliauskaitė // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 3 (2012), p. 175-186. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2012/3/175-186.pdf.
 • 2012 Dadelo, Stanislav; Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Dadelienė, Rūta. Multiple criteria assessment of elite security personal on the basis of aras and expert methods / Stanislav Dadelo, Zenonas Turskis, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Ruta Dadeliene // Journal of economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR). Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 46, iss.4 (2012), p. 65-87. Prieiga per internetą: http://www.ecocyb.ase.ro/Articles20124.htm.
 • 2012 Černevičiūtė, Jūratė; Strazdas, Rolandas; Jančoras, Žilvinas. Development of Vilnius creative industries by promoting clustering / Jurate Cerneviciute, Rolandas Strazdas, Zilvinas Jancoras // Transformations in business & economics. Vilnius University : Kaunas Faculty of Humanities. ISSN 1648-4460. Vol. 11, no. 2(26) (2012), p. 162-179. Prieiga per internetą:http://www.transformations.khf.vu.lt/26/article/deve.
 
VERTIMAI
 • Barevičiūtė, Jovilė Kotryna (vert.). Kūrybinės klasės iškilimas : vadovėlis [versta iš leidinio: The Rise of the Creative Class; revisited Richard Florida] / Richard Florida; į lietuvių k. vertė Jovilė Barevičiūtė. 10-oji jubiliejinė laida. Atnaujinta. Vilnius : Technika, 2015. 488 p. ISBN 9786094576881. Prieiga per internetą: http://leidykla.vgtu.lt/components/com_booklibrary/ebooks/1511_Florida_turinys.pdf
 • Stasiulis, Nerijus (vert.). Georgas Wilhelmas Friedrichas Hegelis. Filosofinių mokslų enciklopedija. Antroji dalis. Gamtos filosofija : [versta iš leidinio G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophichen Wissenschaften im Grundrisse, 1830, Zweiter Teil, Die Naturphilosophie, Mit den mündlichen Zusätzen, Suhrkamp, 1986 [1978], p. 9–23] / iš vokiečių kalbos vertė dr. Nerijus Stasiulis // Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 86, p. 85-95. Prieiga per internetą: http://www.litlogos.eu/L86/Logos_86_085_095_Hegelis.pdf>
 
ISBN 9786094171130
Kūrybinių industrijų plėtojimo kompleksiniai veiksniai: kolektyvinio kūrybingumo ugdymas. (2015)
 
Černevičiūtė, Jūratė; Strazdas, Rolandas; Jančoras, Žilvinas; Kregždaitė, Rusnė; Morkevičius, Vaidas.

Ši monografija yra fundamentali kūrybinių industrijų studija, apimanti teorinius ir empirinius kūrybinių industrijų sektoriaus tyrimus Lietuvoje ir užsienio šalyse bei pateikianti įžvalgas kolektyvinio kūrybingumo ugdymui. Kūrybinės industrijos išsiskiria įvairialypėmis kūrybingumo raiškomis, pirmauja kurdamos inovatyvius verslo modelius ir vartotojų įtraukimo strategijas. Inovacijos kūrybinių industrijų įmonėse remiasi naujais kultūros gamybos būdais ir individų sąveikos formomis. Monografijoje yra nagrinėjami kūrėjo/kūrėjų komandų rezultatyvumą veikiantys kompleksiniai (makro-, mezo- ir mikro-) veiksniai. Pateikiamas autorių sukurtas industrijų plėtros kompleksinis veiksnių modelis "4 žiedai", aiškiai atskleidžiantis šių veiksnių grupių ryšius. Veiksnių svarbos identifikavimas leidžia daugiau dėmesio koncentruoti į svarbiausius komandų rezultatyvumą lemiančius veiksnius taip darant efektyvesnį ir patį kūrybinių komandų valdymo procesą.

Prieiga per internetą:
ISBN 9786094171093
Macro, meso and micro factors for creative industry development: continuous improvements and system innovations (2015)
 
Strazdas, Rolandas; Černevičiūtė, Jūratė; Jančoras, Žilvinas; Kregždaitė, Rusnė; Morkevičius, Vaidas.
 
Ši monografija tiria įvairius faktorius, įtakojančius kūrėjo/kūrėjų grupių veiklos efektyvumą. Ypatingas dėmesys skiriamas makro, mezo ir mikro lygmens faktoriams. Mokslininkai, tiriantys šių faktorių įtaką kūrybinėms industrijoms, kūrybinių industrijų įmonėms, kūrėjams ir jų komandoms, paprastai sutelkia dėmesį savo tyrinėjimų laukuose ir analizuoja minėtus faktorius kaip atsietus vienas nuo kito. Ši monografija siekia pateikti kompleksinę kūrėjų komandų veiklos efektyvumo analizę, tai yra, nustatyti ne tik esminius mikrofaktorius, bet ir įvertinti mega, makro ir mezo lygmens faktorių įtaką. Nors tai sudėtingas ir reiklus uždavinys, monografijos autoriai yra įsitikinę, kad kompleksinė analizė išplečia kūrėjų grupių veiklos efektyvumo supratimą ir prisideda prie didesnio kūrybinio efektyvumo ir bendrosios kūrybinių industrijų plėtros.
 
 
 
ISBN 9786094574795
Tuštumos fenomenas. Tuštumos sklaida daoizme, fenomenologinėje filosofijoje, kinų ir Vakarų estetikoje bei dailėje (2014)
 
Juzefovič, Agnieška
 
Ši gausiai iliustruota tarpdalykinė monografija jungia filosofiją, kultūros studijas, komunikaciją ir meno istoriją. Autorė grindžia intriguojančią mintį, kad tuštuma ne visuomet yra stoka ir trūkumas, tuštuma taip pat yra pilnatvė, potencija, visa ko galimybė. Monografijoje nagrinėjama pozityviosios tuštumos samprata kinų mąstymo tradicijose (ypač daoizme), Vakarų fenomenologinėje filosofijoje ir įvairių dailininkų kūryboje. Knyga skirta tiems, kurie domisi kinų kultūra ir mąstymo tradicijomis, estetika ir monochromine tušo tapyba, Vakarų fenomenologine filosofija bei modernistine daile. Taip pat visiems, kurie neabejingi humanitariniams mokslams. 
 
ISBN 9786094577628
Kūrybos visuomenė (2014)
 
Kačerauskas, Tomas
 
Knygos temos neatsiejamos nuo monografijų Filosofinė poetika bei Tikrovė ir kūryba: kultūros fenomenologijos metmenys. Joje taip pat plėtojama kūrybos tematika, šįsyk socialiniame kontekste. Be to, čia taikoma ir kultūrinės regionalistikos prieiga, plėtota monografijoje Individas istorinėje bendrijoje: kultūrinės regionalistikos apmatai. Šią knygą nuo ankstesniųjų skiria ne tik tematikos posūkis, ne tik naujos teorinės (sociologijos ir komunikacijos) perspektyvos, bet ir minčių dėstymo būdas: nors kai kurios knygos temos gimė diskutuojant su tam tikrais sociologais (R. Florida), filosofais (M. Horkheimeriu ir T. W. Adorno), medijų (M. McLuhanu) ir komunikacijos tyrinėtojais (J. D. Petersu), knyga nėra skirta vien aptarti šių ar kitų teoretikų pažiūras. Ši knyga – veikiau tam tikro mąstymo išsklaida nei vieno ar kito autoriaus minčių interpretacija. Kūrybos visuomenės tema įpareigoja mintį plėtoti kūrybingai, neprisirišant nė prie vieno autoriaus. Dažniausiai minimi autoriai (pvz., R. Florida) čia labiausiai ir kritikuojami. Vis dėlto tai – ne tiek kritika, kiek kūrybos visuomenės diskurso, kuriam būdingi tam tikri prieštaravimai ir ironijos, plėtotė.
 
ISBN 9786094576379
Politika ir pramogos komunikacijos kontekste (2014)  
 
Pruskus, Valdas
 
Monografijoje atskleidžiami pramogų ir politikos sąveikos fenomenas, jo esmė ir funkcionavimo modelis padės geriau suprasti šio reiškinio galią ir įtaką formuojant visuomenės sąmonėje pageidaujamus vaizdinius, turinčius įtakos rinkėjų elgesiui ir vertybinėms bei politinėms nuostatoms. Pateikiamos pramogų, kaip komunikacijos formos, samprata, rūšys ir socialinės funkcijos, taip pat politinės rinkodaros priemonių galimybės kuriant ir vizualizuojant politiko įvaizdį leis geriau suprasti ir įvertinti politikų dalyvavimo pramogų renginiuose priežastis, motyvus, būdus ir pasekmes. Remiantis atlikto trijų kartų atstovų (jaunimo, vidurinės kartos, senjorų) ir politologų bei žurnalistų, rašančių politikos temomis, tyrimo duomenimis, atskleidžiamas požiūris į politikų žinomumą ir dalyvavimą pramoginiuose renginiuose.
 
ISBN 9788393239252
Narodowe czy wspolnotowe? (2013)
 
Gizicka, Dorota; Kačerauskas, Tomas; Gierycz, Michal; Węgrzyn-Odziob, Liliana; Molendowska, Magdalena; Adamczyk, Monika; Štefaňak, Ondrej.
 
Ši kolektyvinė monografija tiria problemas, susijusias su bendrų europinių vertybių paieška. Monografijos autoriai kelia tiek teorinio, tiek praktinio pobūdžio klausimus. Pagrindinis klausimas, kurį galima įžvelgti visų autorių parašytose dalyse, susijęs su tautos  ir bendruomenės lygmenų santykiu. Ar realu galvoti apie universalią, dažnai naują, idėją, kuri turėtų apjungti valstybes ES nares? Ir ar būnant ištikimiems principui „vienybė įvairovėje“, būtina apleisti laisvę plėtoti ir palaikyti tautines vertybes?
 
ISBN 9786094573194
Smurto fenomenas mokykloje. Komunikacija, sklaida, prevencija. (2012) 
 
Pruskus, Valdas
 
Šioje monografijoje mokykloje pasireiškiantis smurtas nagrinėjamas kaip socialinis fenomenas. Atskleidžiama šeimos, mokyklos, žiniasklaidos, gatvės ir neformalių jaunimo darinių įtaka mokinių agresyvaus elgesio raiškai. Dėstomi teiginiai, pagrįsti dviejų tyrimų duomenimis. Remiantis mokinių smurto prieš bendramokslius tyrimo duomenimis, analizuojama Lietuvos miesto ir kaimo, technologinio ir humanitarinio profilio mokyklų mokinių nesaugumo mokykloje ir agresyvaus elgesio su bendramoksliais suvokimas, šio reiškinio atsiradimo priežastys, raiškos dažnis ir formos. Taip pat atskleidžiamas požiūris į taikomas prevencines priemones ir jų efektyvumą. Remiantis atlikto mokinių smurto prieš mokytojus tyrimo duomenimis, nurodomos įvairių tipų miesto ir kaimo, technologinio ir humanitarinio profilio mokyklų mokytojų nesaugumo mokykloje priežastys, jų požiūris į agresyvaus mokinių elgesio su mokytojais pobūdį, pasireiškimo dažnį ir formas, nesaugumo įtaką profesinei veiklai ir asmeniniam gyvenimui. 
 
ISSN 2029-6320 eISSN 2029-6339
“Santalka: Filosofija, Komunikacija” 
“Santalka: Filosofija, Komunikacija” (“Coactivity: Philosophy, Communication”) -  tai recenzuojamas pusmetinis mokslo žurnalas, skirtas tarpdalykiniams filosofijos ir komunikacijos tyrimams. Žurnalas yra leidžiamas du kartus per metus. Straipsniai publikuojami lietuvių ir anglų kalbomis.
 
Žurnalo straipsniuose dėmesys skiriamas šioms temoms: filosofijos komunikacija; komunikacijos teorija, komunikacijos diskursai; medijų ir / arba vizualumo studijos; daugia- ir tarpdalykinė komunikacija; (audio)vizualumo studijų filosofinės problemos; etiniai ir estetiniai medijų meno aspektai; socialinė ir politinė komunikacija; medijų ekologija; komunikacija ir kūrybingumas; kasdienio gyvenimo ir egzistencinė komunikacija; komunikaciniai aspektai kltūrinėse, kūrybinėse ir pramogų industrijose; miesto komunikacija. Siekiama ne tik plėtoti esančias mokslo disciplinas, (pvz., filosofijos ir komunikacijos), bet ir plėtoti naujas disciplinas daugiadalykiniame lauke, kur kertasis filosofija ir komunikacija.
 
Žurnalas yra įtrauktas į šias duomenų bazes: C.E.E.O.L (Central and Eastern European Online Library); EBSCOhost: Academic Search Complete, Current Abstracts, SocINDEX with Full Text, TOC Premier; ERIH PLUS; Gale®: Academic OneFile, InfoTrac Custom; IndexCopernicus; MLA International Bibliography; The Philosopher’s Index; ProQuest: Summon™, Ulrichsweb™.
 
Vyr. redaktorius
Prof. dr. Tomas KAČERAUSKAS (01H Filosofija, 08S Komunikacija ir informacija),
Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
Saulėtekio al. 11, LT-10223, Vilnius, Lietuva
 
Atsakingoji sekretorė
Jovilė BAREVIČIŪTĖ (01H Filosofija),
Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
Saulėtekio al. 11, LT-10223, Vilnius, Lietuva
ISSN 2351-714X, eISSN 2335-7711
„Santalka: Filologija, Edukologija“ 
Žurnale „Santalka: Filologija, Edukologija“ („Coactivity: Philology, Educology“) publikuojami moksliniai straipsniai filologijos ir edukologijos temomis. Žurnalas yra leidžiamas du kartus per metus elektronine versija. Straipsniai publikuojami lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis.
 
Pagrindiniai žurnalo tikslai: skatinti mokslinius tyrimus lingvistikos, užsienio kalbų mokymo, terminologijos ir vertimo srityse; užtikrinti greitą informacijos sklaidą tarp filologijos ir edukologijos sričių specialistų, jiems suteikiant atvirą diskusijų erdvę, kurioje vyksta profesinių ir kultūrinių žinių bei patirties mainai; stiprinti tarpdisciplininį dialogą tarp skirtingų akademinių bendruomenių;plėsti filologijos ir edukologijos sričių specialistų akiratį, juos supažindinant su užsienio kolegų publikacijomis, kuriose pateikiami tarptautiniai požiūriai ir modeliai.
 
Žurnalas yra įtrauktas į šias duomenų bazes: C.E.E.O.L (Central and Eastern European Online Library); DOAJ (Directory of Open Access Journals); EBSCOhost: Academic Search Complete, Current Abstracts, SocINDEX with Full Text, TOC Premier; ERIH PLUS; Gale®: Academic OneFile, InfoTrac Custom; IndexCopernicus; MLA International Bibliography; ProQuest: Summon™, Ulrichsweb™.
 
Vyr. redaktorius
Prof. habil. dr. Povilas TAMOŠAUSKAS (07S Edukologija),
Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
Saulėtekio al. 11, LT-10223, Vilnius, Lietuva
 
Redaktorė
Prof. dr. Ernesta RAČIENĖ (04H Filologija),
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 
Saulėtekio al. 11, LT-10223, Vilnius, Lietuva
  
Atsakingoji sekretorė
Rasa SKLIZMANTAITĖ (04H Filologija),
Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
Saulėtekio al. 11, LT-10223, Vilnius, Lietuva
ISSN 2345-0479 (Print) 2345-0487 (Online)
“Creativity Studies”
“Creativity Studies” (“Kūrybiškumo tyrimai”)tai recenzuojamas pusmetinis mokslo žurnalas, skirtas komunikacijos kūrybos visuomenėje tyrimams. Žurnalas yra leidžiamas du kartus per metus. Straipsniai publikuojami anglų kalba.
 
Žurnalo straipsniuose didžiausias dėmesys teikiams kūrybos,  kūrybinės komunikacijos, kūrybinės visuomenės, kūrybos regionų, kūrybiškumo ugdymo ir valdymo, kūrybinių inovacijų įvairiuose mokslo, meno ir kultūros šakose kūrimo ir diegimo problemoms. Jos analizuojamos filosofijos, istorijos, sociologijos, politikos, komunikacijos mokslu ir tarpdisciplininėje perspektyvoje.  Žurnalas taip pat skelbia mokslinių publikacijų recenzijas ir mokslo renginių bei įvykių apžvalgas. Kiekvienas žurnalo numeris skiriamas konkrečiai kūrybingumo temai ar problemai.
 
Žurmalas yra įtrauktas į šias duomenų bazes: EBSCOhost (BSCO Publishing), International Political Science Abstracs, C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library), IndexCopernicus.
 
Vyr. redaktorius
Prof. dr. Tomas KAČERAUSKAS (01H Filosofija, 08S Komunikacija ir informacija),
Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
Saulėtekio al. 11, LT-10223, Vilnius, Lietuva
 
Vyr. redaktoriaus pavaduotoja
Doc. dr. Basia NIKIFOROVA (01H Filosofija)
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Saltoniškių g. 58, LT–08105, Vilnius, Lietuva
 
Atsakingoji sekretorė
Jovilė BAREVIČIŪTĖ (01H Filosofija),
Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
Saulėtekio al. 11, LT-10223, Vilnius, Lietuva
  • Puslapio administratoriai:
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė
  • Justė Kareivaitė