Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Kūrybinių industrijų fakultete periodiškai organizuojamos šios tarptautinės ir nacionalinės mokslinės konferencijos:
 
Tarptautinė mokslinė konferencija „Vizualumas“
VGTU Kūrybinių industrijų fakulteto Filosofijos ir komunikacijos katedra rengia tarptautinę tarpdisciplininę mokslinę konferenciją „Visuality“ (Vizualumas), kuri vyksta kas dveji metai ir šiais metais organizuojama jau ketvirtąjį kartą. Konferencija pritraukia dalyvius iš įvairių pasaulio ir Europos šalių: JAV, Taivano, Prancūzijos, Suomijos, Rumunijos , Slovėnijos, Lenkijos, Latvijos, Turkijos, Rusijos, Ukrainos ir kt.
Konferencijoje nagrinėjami įvairūs vizualumo aspektai filosofinėje, sociologinėje, kultūrinėje, psichologinėje,  politinėje, edukologinėje, naujųjų medijų ir kt. perspektyvose.
Konferencijos pranešimų pagrindu parengti  Lietuvos ir užsienio mokslininkų recenzuoti straipsniai spausdinami tarptautiniuose mokslo žurnaluose  „Filosofija. Sociologija“, „Creativity Studies“ ir „Santalka: Filosofija, Komunikacija“.
Tarptautinė mokslinė konferencija „Specialybės kalbos studijos bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika“
Kūrybinių industrijų fakulteto Užsienio kalbų katedra kartu su Lietuvių kalbos katedra ir Lietuvos edukologijos universitetu kas dveji metai rengia tarptautinę mokslinę konferenciją „Specialybės kalbos studijos bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika“. Šiais metais ji vyks jau trečiąjį kartą. Konferencija pritraukia dalyvius iš įvairių Europos šalių: Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Danijos, Lenkijos, Turkijos, Latvijos, Rusijos ir kt.
Konferencijoje nagrinėjamos specialybės užsienio ir lietuvių kalbos dėstymo problemos,  informacinių technologijų naudojimas kalbų mokyme, sociokultūriniai, tarpkultūriniai ir psicholingvistiniai kalbos mokymo aspektai, pristatomi terminologijos,  specialybės kalbos gretinamieji tyrimai.
Konferencijos pranešimų pagrindu parengtus Lietuvos ir užsienio mokslininkų recenzuotus straipsnius numatoma  spausdinami VGTU tarptautiniuose mokslo žurnaluose.
Nacionalinė mokslinė konferencija filosofijos ir sociologijos tematika
VGTU Kūrybinių industrijų fakulteto Filosofijos ir komunikacijos katedra kartu su Lietuvos mokslų akademija, Socialinių tyrimų centru ir Lietuvos komunikacijos draugija jau penkti metai organizuoja nacionalinę mokslinę konferenciją  filosofijos ir sociologijos tematika. Konferencijoje pranešimus skaito mokslininkai ir tyrėjai iš Lietuvos universitetų, institutų, Lietuvos mokslų akademijos ir kitų Lietuvos mokslo ir studijų įstaigų.
Konferencijoje nagrinėjami įvairūs pasaulio, žmogaus, visuomenės, pažinimo, kūrybos, kultūros, mokslo, meno, gyvenimo, kasdienybės, naujųjų medijų ir kt. aspektai filosofinėje, sociologinėje ir komunikacinėje perspektyvoje.
Konferencijos pranešimų pagrindu parengti  Lietuvos mokslininkų recenzuoti straipsniai spausdinami tarptautiniuose mokslo žurnaluose  „Filosofija. Sociologija“, „Creativity Studies“ ir „Santalka: Filosofija, Komunikacija“.
Jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas - Lietuvos ateitis. Kūrybiškumas, inovacijos, komunikacija“
VGTU Kūrybinių industrijų fakulteto Kūrybos verslo ir komunikacijos katedra rengia Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferenciją „Mokslas - Lietuvos ateitis. Kūrybiškumas, inovacijos, komunikacija“. Joje pranešimus skaito VGTU Kūrybos visuomenės komunikacijos magistro studijų programos, Kūrybinių industrijų ir Pramogų industrijų bakalauro studijų programų studentai bei absolventai. Taip pat kviečiami studentai iš kitų Lietuvos universitetų ir kolegijų.
Pagrindinis konferencijos tikslas – skatinti studentus pristatyti teorinių ir taikomųjų tyrimų rezultatus, inicijuoti mokslines diskusijas aktualiomis kūrybiškumo, inovacijų ir komunikacijos temomis.
Geriausių konferencijos pranešimų pagrindu parengti Lietuvos mokslininkų recenzuoti straipsniai spausdinami leidinyje "Mokslas - Lietuvos ateitis" ir kituose Lietuvos mokslo žurnaluose. 
  • Puslapio administratoriai:
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė
  • Justė Kareivaitė