Dalė Dzemydienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Dzemydienė Dalė; Dzemydaitė Giedrė; Gopisetti Dinesh. Application of multicriteria decision aid for evaluation of ICT usage in business. Central European journal of operations research. New York: Springer. ISSN 1435-246X. first published online (2020), p. [1-21]. [M.kr.:S 003; S 004; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2020 - Dzemydienė Dalė; Burinskienė Aurelija; Miliauskas Arūnas. An assessment of provision of heterogeneous services for sustainable cargo transportation process management by roads. Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. vol. 12, iss. 20 (2020), p. 1-20. [M.kr.:S 003; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2003 - Burinskienė Marija; Dzemydienė Dalė; Rudzkienė Vitalija. An approach for recognition of significant factors for sustainable development strategies. Modelling and Simulation of Business Systems : international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955094206, p. 90-96. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Dzemydienė Dalė. Intelektualių programinių komponentų integravimo pavyzdžiai elektroninių mokymo sistemų valdymo aplinkose. ALTA'19: Advance learning technologies and applications: next generation learning environments: annual international conference for education: conference proceedings, 12th of December, 2019 = Pažangios mokymosi technologijos ir aplikacijos: ateities mokymosi aplinkos: tarptautinė konferencija skirta švietimui: konferencijos pranešimų nedžiaga, 2019 m. gruodžio 12 d. / edited by Danguole Rutkauskiene. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. ISSN 2335-2140, p. 78-87. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Dzemydienė Dalė; Kurmis Mindaugas; Baikštienė Vilija; Dzindzalieta Ramūnas. Daugialypių mobiliųjų paslaugų teikimo galimybės autotransporto komunikacijos tinkluose. Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. t. 85 (2019), p. 176-192. [M.kr.:N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.214]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2007 - Melnikas Borisas; Dzemydienė Dalė. Evaluation of regional economic clusters in Central and Eastern Europe. Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : mokslo darbų žurnalas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2007, Nr. 1(1), p. 46-54. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

2006 - Leal Filho Walter; Dzemydienė Dalė; Sakalauskas Leonidas; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Preface. 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: selected papers, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania / edited by W. Leal Fiho, D. Dzemydienė, L. Sakalauskas, E.K. Zavadskas; MRU, VGTU, IMI, Hamburg University, Baltic Ecological Information Dissemination System (BEIDS), National Commission on Sustainable Development of Lithuania. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280417, p. 6. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2020 - Dzemydienė Dalė; Ragab Mohamed Hamdy Elmeselhy Aly. Assessment of influence of management transformations and risk for tourism business. 11th International Scientific Conference “Business and Management 2020”, May 7–8, 2020, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2020. ISSN 2029-4441, p. 93-99. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2020 - Akcer Batuhan; Dzemydienė Dalė. Application of innovative technologies of water quality treatment and sustainable development of water resource management. 23-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius = Proceedings of the 23th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 12 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020, p. 1-9. [M.kr.:S 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2019 - Dzemydienė Dalė. Sustainable development solutions and complex it means for evaluation of water pollution processes. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 853-859. [M.kr.:S 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2019 - Dzemydienė Dalė; Askarova Guldana. Approach for evaluation of business by requirements of green development: a case study of Kazakhstan in comparison with other countries. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-10. [M.kr.:S 003; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2005 - Dzemydienė Dalė; Melnikas Borisas. Knowledge representation and decision support for evaluation of regional economic clusters according to the long term trends of transitions. Proceedings of the IADIS International conference e-Society 2005 : 27-30 June 2005, Qawra, Malta. Malta: IADIS Press, 2005. ISBN 9728939035, p. 564-568. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2006 - Leal Filho Walter; Dzemydienė Dalė; Sakalauskas Leonidas; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Citizens and governance for sustainable development - CIGSUD 2006 : the 4 th international conference, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:N 009; S 003] [Aut.lankų sk.: 26.214]