Darius Plikynas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Budrionis Andrius; Plikynas Darius; Daniušis Povilas; Indriulionis Audrius. Smartphone-based computer vision travelling aids for blind and visually impaired individuals: A systematic review : review article. Assistive technology. Philadelphia: Taylor & Francis Inc. ISSN 1040-0435. vol. 00, iss. 00 (2020), p. 1-17. [M.kr.:M 004; S 008; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2020 - Plikynas Darius; Žvironas Arūnas; Gudauskis Marius; Budrionis Andrius; Daniušis Povilas; Sliesoraitytė Ieva. Research advances of indoor navigation for blind people: a brief review of technological instrumentation. IEEE instrumentation and measurement magazine. Piscataway, NJ: IEEE. ISSN 1094-6969. vol. 23, iss. 4 (2020), p. 22-32. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2020 - Plikynas Darius; Žvironas Arūnas; Budrionis Andrius; Gudauskis Marius. Indoor navigation systems for visually impaired persons: mapping the features of existing technologies to user needs : review. Sensors. Basel: MDPI. ISSN 1424-8220. vol. 20, iss. 3 (2020), p. 1-19. [M.kr.:S 008; T 001] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2018 - Laukaitis Algirdas; Plikynas Darius; Ostašius Egidijus. Sentence level alignment of digitized books parallel corpora. Informatica. Vilnius: Vilniaus universitetas Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. vol. 29, no 4 (2018), p. 693-710. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2017 - Vaičiulytė Ingrida; Kalsytė Živilė; Sakalauskas Leonidas; Plikynas Darius. Assessment of market reaction on the share performance on the basis of its visualization in 2D space. Journal of business economics and management. Vilnius ; Londonas: Technika ; Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. vol. 18, iss. 2 (2017), p. 309-318. [M.kr.:N 009; S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2019 - Plikynas Darius; Žvironas Arūnas; Gudauskis Marius. Indoor electronic traveling aids for visually impaired: Systemic review. CSCI 2019: 6th Annual Conference on Computational Science and Computational Intelligence, 5-7 December 2019, Las Vegas, NV, USA. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.. ISBN 9781728155852. vol. 5, iss. 9 (2019), p. 936-942. [M.kr.:S 008; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]