Laima Siudikienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2003 - Siudikienė Laima. Bibliotekos mainų fondui - 30. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2003, Nr. 5, p. 28-29. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 0.143]