Viktorija Žilinskaitė-Vytienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Žilinskaitė-Vytienė Viktorija; Valantinaitė Ilona. A three - dimensional aproach in education for sustainable future. Problemy ekorozwoju=Problems of sustainable development. Lublin: Politechnika Lubelska, Wydzial inzynierii srodowska. ISSN 1895-6912. Vol. 12, no. 1 (2017), p. 63-69. [M.kr.:07S; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2009 - Černevičiūtė Jūratė; Žilinskaitė Viktorija. Kūrybinių industrijų raida ir meno komunikacijos samprata Lietuvoje. Filosofija. Sociologija. .. ISSN 0235-7186. T. 20, Nr. 3 (2009), p. 203-212. [M.kr.:05S] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Krukauskienė Eugenija; Žilinskaitė-Vytienė Viktorija. Kultūros vartojimas: meno suvokimo tyrimo įžvalgos. Santalka: filosofija, komunikacija = Coactivity: philosophy, communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 23, no. 2 (2015), p. 98-108. [M.kr.:05S; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.786]