Daiva Višinskienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2012 - Kilikevičius Artūras; Malaiškaitė Donata; Tamošauskas Povilas; Morkūnienė Valda; Višinskienė Daiva; Kuktaitė Raminta. Application of accelerometry in the research of human body balance. Journal of vibroengineering. Kaunas: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 14, iss.4 (2012), p. 1892-1897. [M.kr.:07S; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Kilikevičius Artūras; Griškevičius Julius; Tamošauskas Povilas; Morkūnienė Valda; Višinskienė Daiva. Physiological factors in the stability of body posture. Journal of vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 13, iss. 4 (2011), p. 850-855. [M.kr.:07S; 09T; 10T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Kilikevičius Artūras; Griškevičius Julius; Tamošauskas Povilas; Morkūnienė Valda; Višinskienė Daiva. Investigation of static balance before and after physical activity. Journal of vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 13, iss. 4 (2011), p. 844-849. [M.kr.:07S; 09T; 10T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Kilikevičius Artūras; Morkūnienė Valda; Višinskienė Daiva. Žmogaus kūno stabilumo tyrimai. Sporto mokslas = Sport science. Vilnius: Lietuvos sporto mokslo taryba. ISSN 1392-1401. 2013, Nr. 3(73), p. 18-21. [M.kr.:07S; 09T; 10T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Tamošauskas Povilas; Veršinskas Robertas; Kuktaitė Raminta; Morkūnienė Valda; Višinskienė Daiva. Vilniaus Gedimino technikos ir Mykolo Romerio universitetų studenčių fizinio aktyvumo vertinimas 2010–2012 m. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 21, nr.2 (2013), p. 142-153. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Kilikevičius Artūras; Tamošauskas Povilas; Morkūnienė Valda; Višinskienė Daiva. Akcelerometrijos taikymas žmogaus kūno pusiausvyros tyrimuose. Sporto mokslas = Sport science. Vilnius: Lietuvos sporto mokslo taryba. ISSN 1392-1401. 2013, Nr. 2(72), p. 29-33. [M.kr.:07S; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Dadelo Stanislavas; Tamošauskas Povilas; Višinskienė Daiva. Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų (vaikinų), įstojusių į pirmą kursą, fizinio išsivystymo ir parengtumo bei funkcinio pajėgumo kaitos 2002–2008 metais tyrimas. Sporto mokslas = Sport science. Vilnius: Lietuvos sporto mokslo taryba. ISSN 1392-1401. 2010, Nr. 1(59), p. 13-18. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Dadelo Stanislavas; Tamošauskas Povilas; Morkūnienė Valda; Višinskienė Daiva. Vilniaus Gedimino technikos universiteto pirmo kurso studentų požiūrio į kūno kultūrą ypatumai. Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas: LKKA. ISSN 1392-5644. 2008, Nr. 2(69), p. 18-25. [M.kr.:05S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Dadelo Stanislavas; Tamošauskas Povilas; Sakalys Vytautas; Višinskienė Daiva. Vilniaus Gedimino technikos universiteto pirmo kurso studentų požiūrio į kūno kultūrą kaita per mokslo metus. Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos ir Vilniaus pedagoginio universiteto leidinys. Vilnius: LSIC. ISSN 1392-1401. 2008, Nr. 4(54), p. 7-12. [M.kr.:05S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Špokas Anastazas; Tamošauskas Povilas; Višinskienė Daiva. Fizinio ugdymo skatinimo priemonių poveikis studentų ištvermei. Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos ir Vilniaus pedagoginio universiteto leidinys. Vilnius: LSIC. ISSN 1392-1401. 2004, Nr. 2, p. 62-68. [M.kr.:09B] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2008 - Tamošauskas Povilas; Morkūnienė Valda; Višinskienė Daiva. Studentų kūno kultūra: teorija ir praktika : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:07S; 09B] [Aut.lankų sk.: 14.286]