Robertas Veršinskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2015 - Dadelo Stanislavas; Veršinskas Robertas; Piwowarski Juliusz; Dadelienė Rūta. The most commonly used arrest and self-defence actions arsenal by different officers of internal services. Archives of Budo. New York: INT Scientific Literature. ISSN 1643-8698. Vol. 11, iss. 1 (2015), p. 285-291. [M.kr.:01B; 03S; 07S] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Veršinskas Robertas; Tamošauskas Povilas; Markevičius Vytautas. Vilniaus Gedimino Technikos ir Mykolo Romerio Universitetų studentų fizinių galių ir išsivystymo rodiklių 2011–2013 m. analizė. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. vol. 22, Nr. 2 (2014), p. 139-147. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Veršinskas Robertas; Muliarčikas Algirdas. The analysis of physical fitness and development rates of the officers of future police, state border, fire department and rescue services. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (11) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (11) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas: Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. [t.] 11 (2014), p. 239-254. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2014 - Muliarčikas Algirdas; Veršinskas Robertas. Significance of physical education in the process of education of future statutory officers. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (11) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (11) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas: Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. [t.] 11 (2014), p. 131-144. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2013 - Tamošauskas Povilas; Veršinskas Robertas; Kuktaitė Raminta; Morkūnienė Valda; Višinskienė Daiva. Vilniaus Gedimino technikos ir Mykolo Romerio universitetų studenčių fizinio aktyvumo vertinimas 2010–2012 m. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 21, nr.2 (2013), p. 142-153. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Tamošauskas Povilas; Veršinskas Robertas; Šulinskas Algirdas. VGTU studenčių sambo imtynių varžybinės veiklos analizė, kaip sportinio meistriškumo gerinimo prielaida. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 21, nr. 1 (2013), p. 75-84. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Štarevičius Edmundas; Veršinskas Robertas. Būsimųjų statutinių pareigūnių fizinio pajėgumo komponentų lyginamoji analizė 2010-2012 metais. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (10) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (10). Kaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. [t.] 10 (2013), p. 280-289. [M.kr.:05S; 07S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Tamošauskas Povilas; Veršinskas Robertas; Kriškoviecas Eugenijus; Šulinskas Algirdas. Sportuojančiųjų studentų konfliktų ypatumų tyrimo rezultatų analizė. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 20, nr. 1 (2012), p. 106-118. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2012 - Veršinskas Robertas; Žukauskas Gediminas; Marmaitė-Gaulienė Jurgita. Depresijos ir manijos atvejai Lietuvos Respublikos įkalinimo įstaigose. Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius: Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. T. 22, nr. 2 (2012), p. 45-50. [M.kr.:06S; 07S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Krasauskas Arūnas; Veršinskas Robertas. Оценка выполнения боевых приемов борьбы студентов факультета общественной безопасности. Физическое воспитание студентов: научный журнал. Харьков: Харьковская государственная академия дизайна и искусств. ISSN 2075-5279. 2010, No 6, p. 36-39. [M.kr.:03S; 07S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Veršinskas Robertas; Morkūnienė Aurelija; Avižonienė Genovaitė. Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto studentų ir Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnybos darbuotojų fizinio pasirengimo lyginamoji analizė. Vadyba : mokslo tiriamieji darbai / Vakarų Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. 2010, Nr. 1(17), p. 163-166. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Veršinskas Robertas; Morkūnienė Aurelija; Avižonienė Genovaitė. Mykolo Riomerio Viešojo saugumo fakulteto studentų ir Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnybos darbuotojų fizinio pasirengimo lyginamoji analizė. Vadyba = Journal of management. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. 2010, Nr. 1(17), p. 163-166. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2012 - Skibarka Raimondas; Veršinskas Robertas. Pareigūnų, tarnaujančių įvairiuose vidaus reikalų įstaigų padaliniuose, požiūris į profesinį ir taikomąjį - fizinį rengimą. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka. Kaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. Vol. 7 (2012), p. 199-211. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2012 - Veršinskas Robertas; Gaidelis Aistis. Dziudo varžybų vaidmuo statutinių pareigūnų rengimo procese. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka. Kaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. Vol. 7 (2012), p. 291-299. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Štarevičius Edmundas; Veršinskas Robertas. Būsimųjų statutinių pareigūnių požiūrio į specialųjį fizinį rengimą anketinis tyrimas. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka. Kaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. Vol. 7 (2012), p. 236-245. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Štarevičius Edmundas; Veršinskas Robertas. Борьба как составная часть служебно – прикладной подготовки уставных должностных лиц. Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā : V starptautiskās pētnieciskās konferences materiāli = Инновации в профессиональной подготовке пограничников : материалы V международной исследовательской конференции : Rēzekne, 7.- 8. 05. 2014 / Latvijas. Rēzekne: Valsts robežsardzes koledžā, 2014. ISBN 9789934838828, P. [1-14]. [M.kr.:01S; 07S; 08S] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2012 - Veršinskas Robertas; Krasauskas Arūnas; Lazdauskas Petras. Показатели общей физической подготовки у студентов МРУ факультета общественной безопастности. Věda a technologie: krok do budoucnosti - 2012 : materiály VIII mezinárodni vědecko - praktická konference : Díl 28. Lékařství. Tělovýchova a sport: 27 února - 05 brezen 2012 roku. Praha: Education and Science, 2012. ISBN 9789668736056, P. 63-68 :. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Veršinskas Robertas; Krasauskas Arūnas; Lazdauskas Petras. Показатели общей физической подготовки у студентов МРУ факултета общественной безопасности. Materiάly VIII mezinάrodní vědecko – praktickά konference „Věda a technologie: krok do budoucnosti - 2012". 27.02.2012-05.03.2012. Díl 28. Lékařství. Tělovýchova a sport. Praha: Education and Science, 2012. ISBN 9789668736056, p. 63-68. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Štarevičius Edmundas; Veršinskas Robertas. Оценка професионально – прикладной подготовки будущих сотрудников службы охраны государственной границы. Наука в современом мире: материалы IX международной научно-практической конференциии (22 февраля 2012 г.) : сборник научных трудов / Центр научной мысли ; под научной ред. доктора педагогических наук, профессора Г.Ф. Гребенщикова. Москва: Спутник, 2012. ISBN 9785997318970, P. 172-177. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.429]