Vytis Valatka

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Valatka Vytis. Logic at Old Vilnius University: an example of the integrative coexistence of different intellectual discourses. Studies in East European Thought. Dordrecht: Springer Netherlands. ISSN 0925-9392. 69, 2 (2017), p. 131-142. [M.kr.:01H; 08S]
2016 - Valatka Vytis. Creative visualizations of ethical principles of Ancient Greek Cynicism and their significance to modern society. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 27, Nr. 1 (2016), p. 61-69. [M.kr.:01H; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Grincevičienė Vilija; Valatka Vytis; Grincevičius Jonas; Grincevičienė Švitrigailė. Ethical aspects of pharmacogenetics: a need for creativity. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 26, Nr. 3 (2015), p. 230-238. [M.kr.:08B; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Valatka Vytis. Legal philosophy of Modern Scholasticism: rights of nations as a means of intercultural dialogue. Juridical tribune - tribuna juridica. Bucharest: Bucharest Academy of Economic Studies. ISSN 2247-7195. Vol. 8, iss. 2 (2018), p. 553-563. [M.kr.:01H; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Valatka Vytis. Mokslų klasifikacija, hierarchija ir subordinacija scholastinėje mokslo teorijoje. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2017, Nr. 92, p. 26-32. [M.kr.:01H]
2016 - Valatka Vytis. Kūrybinių komunikacijų ir medijų kultūros sąveikos. Vaizdiniai ir tapatumai medijuotoje kultūroje. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 88, p. 50-60. [M.kr.:01H; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Valatka Vytis. Kūrybinės technologijos Antikos filosofijoje: Kinikų mokyklos atvejis. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 89, p. 6-13. [M.kr.:01H; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Valatka Vytis. Vidurinysis terminas scholastinėje mokslo teorijoje: savarankiška medija?. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 83, p. 56-63. [M.kr.:01H; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Valatka Vytis. Kūrybinių komunikacijų ir medijų kultūros sąveikos : vizualumo tarpkultūriniai kontekstai. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 82, p. 24-32. [M.kr.:01H; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Valatka Vytis. Etinė kultūrinė Antikos kinikų kartografija: prigimties ir civilizacijos žemėlapių prieštara. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 85, p. 22-31. [M.kr.:01H; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Valatka Vytis. Įrodymas kaip medija scholastinėje mokslo teorijoje. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 80, p. 27-34. [M.kr.:01H] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Valatka Vytis. Apibrėžimas kaip medija scholastinėje mokslo teorijoje. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 81, p. 62-69. [M.kr.:01H] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2013 - Valatka Vytis. The first age of philosophy in Lithuania: the theory of universals. Philosophical-Theological Reviewer. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. ISSN 2233-3568. 2013, Nr. 2, p. 19-29. [M.kr.:01H] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Valatka Vytis. The very essence of universale according to Marcin Smiglecki: between aristotelianism and conceptualism. Dialogue of cultures: platonic tradition and contemporary thomism = Kultūrų dialogas: platoniškoji tradicija ir šiuolaikinis tomizmas : [The international scientific confrence, June 28-29, 2015, Klaipeda University] : selection of scientific articles. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. ISBN 9789955188582, p. 27-33. [M.kr.:01H] [Aut.lankų sk.: 0.500]