Kęstutis Valančius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Misevičiūtė Violeta; Motuzienė Violeta; Valančius Kęstutis. The application of the Pinch method for the analysis of the heat exchangers network in a ventilation system of a building. Applied thermal engineering. Oxford: Pergamon-Elsevier Science. ISSN 1359-4311. Vol. 129 (2018), p. 772-781. [M.kr.:02T; 06T; 09T]
2017 - Misevičiūtė Violeta; Valančius Kęstutis; Motuzienė Violeta; Rynkun Genrika. Analysis of exergy demand for air heating of an air handling unit. Energy Efficiency. Dordrecht: Springer. ISSN 1570-646X. Vol. 10, iss. 4 (2016), p. 989-998. [M.kr.:02T; 06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2015 - Parfentyeva Natalia; Valančius Kęstutis; Samarin Oleg; Paulauskaitė Sabina; Čiuprinskienė Jolanta. Solving the problem of pipeline freezing with respect to external heat exchange. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 21, nr. 5 (2015), p. 393-396. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Valančius Kęstutis; Motuzienė Violeta; Paulauskaitė Sabina. Redeveloping industrial buildings for residential use: energy and thermal comfort aspects. Energy for sustainable development. Amsterdam: Elsevier science BV. ISSN 0973-0826. Vol. 29 (2015), p. 38-46. [M.kr.:02T; 06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2009 - Samarin Oleg; Lushin Kirill; Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis. Influence of the outside climate parameters on the selection of the optimum combination of the energy saving measures. Technological and economic development of economy: Baltic journal on sustainbility. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. Vol. 15, no. 3 (2009), p. 480-489. [M.kr.:04S; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2014 - Valančius Kęstutis; Lapinskienė Vilūnė. Heat gains utilisation and system efficiency influence to the heat demand of a building heating. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-6. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Kozlovska-Kędziora Justyna; Petraitis Egidijus; Valančius Kęstutis; Grabas Kazimierz. The distribution of heavy metals in sediments in the lake Talska of Lithuania. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 1. Environmental protection. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 169-173. [M.kr.:04T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Parfentyeva Natalia; Samarin Oleg; Lushin Kirill; Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis. Temperature efficiency of rotary heat recovery units in ventilation and air conditioning. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288282, p. 799-801. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2008 - Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis; Parfentjeva Natalija. Results of the investigation of microclimate created by radiant heating/cooling system. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282648, p. 859-863. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Valančius Kęstutis; Sasnauskaitė Violeta. An influence of the control of heating system to the design heat load and demand of a building. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282648, p. 882-885. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Parfentjeva Natalija; Samarin Oleg; Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis. Temperature field design of exterior walls with flexible braces. Energy for buildings : proceedings of the Sixth International Conference, October 7-8, 2004, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 998605771X, p. 479-486. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Valančius Kęstutis; Paulauskaitė Sabina. Energy conservation law appliance for intermittent heating analysis. Energy for buildings : proceedings of the Sixth International Conference, October 7-8, 2004, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 998605771X, p. 540-547. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Samarin Oleg; Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis; Čiuprinskas Kęstutis. Selection of the climate parameters for a building envelopes and indoor climate systems design. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 4 (2017), p. 436-441. [M.kr.:02T; 04T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Rogoža Artur; Šiupšinskas Giedrius; Valančius Kęstutis; Mikučionienė Rūta. Modernizuotų daugiabučių namų monitoringo rezultatų analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 4 (2017), p. 482-487. [M.kr.:02T; 04T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Valančius Kęstutis; Grigaliūnas Jonas. Saulės energijos panaudojimo modernizuojamuose daugiabučiuose analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 4 (2016), p. 449-454. [M.kr.:02T; 06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Motuzienė Violeta; Valančius Kęstutis. Multi-criteria assesment of building integrated photovoltaics. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015), p. 499-504. [M.kr.:02T; 04T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Valančius Kęstutis; Paulauskaitė Sabina; Motuzienė Violeta. Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo tyrimai ir sistemų atnaujinimo galimybių analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015), p. 485-492. [M.kr.:02T; 06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Kijevičius Mantas; Valančius Kęstutis. Pastato išorinių atitvarų apšiltinimo tikslingumas 2E rodiklių požiūriu. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 4 (2014), p. 407-413. [M.kr.:02T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Kozlovska-Kędziora Justyna; Valančius Kęstutis; Petraitis Egidijus. Sapropel use as a biofuel feasibility studies. Research journal of chemical sciences. Bangalore: Indian Academy of Sciences. ISSN 2231-606X. Vol. 2, iss. 5 (2012), p. 29-34. [M.kr.:03S; 04T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Valančius Kęstutis; Motuzienė Violeta; Paulauskaitė Sabina; Vaičaitis Arnoldas. Universiteto pastatų detaliųjų energinių auditų ir energijos taupymo priemonių analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr.5 (2011), p. 70-76. [M.kr.:06T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Valančius Kęstutis; Mikučionienė Rūta. “Use efficiency” projektas – tikslai, gairės, tarpiniai rezultatai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 5 (2010), p. 115-118. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Motuzienė Violeta; Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis. Pastato įstiklinimo charakteristikų įtaka šildymo, vėsinimo bei apšvietimo sistemų energijos poreikiams. Energetika : energetika, šilumos mainai, šiluminė fizika, hidrologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7208. T. 56, nr. 1 (2010), p. 48-53. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Valančius Kęstutis; Stankevičius Vytautas. Nestacionarios pastato šiluminės būklės įtaka patalpų šilumos poreikiams. Energetika : energetika, šilumos mainai, šiluminė fizika, hidrologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7208. T. 54, Nr. 2 (2008), p. 49-53. [M.kr.:02T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Valančius Kęstutis; Skrinska Alfonsas; Paulauskaitė Sabina. Investigation of unsteady heat transfer process in an one-cell building. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 12, no. 1 (2006), p. 97-101. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Skrinska Alfonsas Kazys; Čiuprinskienė Jolanta; Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis. Sezoninės žemės šalčio saugyklos – didelis atsikuriančios energijos šaltinis pastatams aušinti. Energetika. .. ISSN 0235-7208. 2005, Nr. 2. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2012 - Motuzienė Violeta; Valančius Kęstutis; Rynkun Genrika. Complex analysis of energy efficiency of public buildings: case study of VGTU. Инженерно-строительный журнал = Magazine of civil engineering. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. ISSN 2071-4726. 2012, № 2(28), p. 9-17. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Valančius Kęstutis; Paulauskaitė Sabina; Vaičaitis Arnoldas. Анализ детального энергетического аудита. Научно технический журнал : Вестник МГСУ. Москва.. ISSN 1997-0935. 2011, № 7, p. 50-58. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2002 - Valančius Kęstutis; Skrinska Alfonsas Kazys; Paulauskaitė Sabina. Šilumos režimai daugiasluoksnėje pastato atitvaroje veikiant saulės spinduliuotei. Energetika. .. ISSN 0235-7208. 2002, Nr. 3, p. 30-34. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Dauskurdas Tomas; Januševičius Karolis; Valančius Kęstutis. Mažaenergio pastato šilumos poreikių prognozių neapibrėžtumo veiksnių nustatymas. 20-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Pastatų inžinerinės sistemos vykusios 2017 m. balandžio 20 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers " Scienc. Vilnius: Technika, 2017. ISSN 2029-7157, p. 21-28. [M.kr.:02T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Pakalka Saulius; Valančius Kęstutis; Čiuprinskas Kęstutis; Pum Dominik; Hinteregger Markus. Analysis of possibilities to use phase change materials in heat exchangers-accumulators. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-8. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Mažulaitytė Gintarė; Valančius Kęstutis. Nulinės energijos gyvenamojo vienbučio namo įrengimo Lietuvoje galimybės. 19-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos", vykusios 2016 m. balandžio 21 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 19th conference for junior researchers „Scien. Vilnius: Technika, 2016. ISBN 9786094579363, p. 27-33. [M.kr.:02T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Kijevičius Mantas; Valančius Kęstutis. Pastato išorinių atitvarų atnaujinimo efektyvumas gyvavimo ciklo analizės požiūriu. 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija. Pastatų inžinerinės sistemos, 2015 m. balandžio 16 d. Vilnius. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-7149, p. 24-29. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Valančius Kęstutis; Lapinskienė Vilūnė. Heat gains utilisation and system efficiency influence to the heat demand of a building heating. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-7]. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Stolevičiūtė Justina; Valančius Kęstutis. Naktinio vėsinimo sistemos įtaka administracinio pastato vėsinimo poreikiui. 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2013 m. balandžio 25-26 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7157, p. 136-139. [M.kr.:02T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Budvytytė Rasa; Valančius Kęstutis. Energiškai pasyvaus administracinio pastato analizė. 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2013 m. balandžio 25-26 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7157, p. 50-54. [M.kr.:02T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Jermolajevas Eduardas; Valančius Kęstutis. Vėdinimo sistemos, pagrįstos CO2 kontrolės patalpose, ir pastovaus oro tūrio vėdinimo sistemos oro srautų palyginimas. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 12-13 d. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aplinkos inžinerij. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7157, p. 69-72. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Balaišytė Beata; Valančius Kęstutis. Pastato fasado orientacijos įtaka šiluminės energijos poreikiams. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 12-13 d. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aplinkos inžinerij. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7157, p. 25-30. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Kozlovska-Kędziora Justyna; Petraitis Egidijus; Valančius Kęstutis; Grabas Kazimierz. The distribution of heavy metals in sediments in the lake Talska of Lithuania. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 169-173. [M.kr.:04T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Parfentyeva Natalia; Samarin Oleg; Lushin Kirill; Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis. Temperature efficiency of rotary heat recovery units in ventilation and air conditioning. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2011 - Almanytė Dovilė; Valančius Kęstutis. Energijos vartojimo Lietuvos konstrukcinio plieno gaminių gamyboje efektyvumo tyrimas. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2011 m. balandžio 14-15 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7157, p. 5-11. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Markovskij Stanislav; Valančius Kęstutis. Dvigubųjų fasadų įtaka pastato energijos poreikiams. 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2010 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2010 m. balandžio 15-16 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285601, p. 55-60. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Valančius Kęstutis; Mikučionienė Rūta. "USE Efficiency" - goals, benchmarks, mediate results. 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2010 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2010 m. balandžio 15-16 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285601, p. 129-132. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Paulauskaitė Sabina; Sasnauskaitė Violeta; Valančius Kęstutis. Затраты энергии систем отопления и охлаждения в зависимости от характеристик остекления здания. Третья Международная научно-техническая конференция "Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции", 11-13 ноября 2009 г.: сборник докладов. Москва: МГСУ, 2009. ISBN 5726404866, p. 58-62. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis; Parfentjeva Natalija. Results of the investigation of microclimate created by radiant heating/cooling system. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-5]. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Kuznecov Aleksandr; Valančius Kęstutis. Pastatų komplekso centralizuotas vėsinimas panaudojant kompresorinį šaldymo įrenginį. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2008 m. balandžio 24-25 d., medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Aplinkos inžinerijos fakultetas. Šildymo ir vėdinimo katedra, Vandentvarkos katedra. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282570, p. 25-31. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Valančius Kęstutis; Stankevičius Vytautas. Influence of active heat capacity on indoor climate and energy demand of a building. Proceedings of the 8th Nordic symposium on building physics in the Nordic countries (NSB 2008), Copenhagen, June 16-18, 2008 [elektroninis išteklius] / Department of Civil Engineering Technical University of Denmark, The Danish Society of Engineers Societ. Lyngby: Technical University of Denmark. ISBN 9788778772657. vol. 1 (2008), p. 65-70. [M.kr.:02T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Valančius Kęstutis; Sasnauskaitė Violeta. An influence of the control of heating system to the design heat load and demand of a building. The 7th International conference "Environmental engineering" [elektroninis išteklius]. May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-4]. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis. Влияние активной теплоемкости здания на микроклимат и теплопотребление помещений. Материалы Второй Международной научно-технической конференции «Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции». 21-23 ноября 2007 г. МГСУ, Москва = Proceedings of the 2nd international scientific and technical forum "Theoretical foundations of heat . Москва: МГСУ, 2007. ISBN 5726404386, p. 54-58. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Misevičiūtė Violeta; Valančius Kęstutis. Pirminės energijos poreikių daugiabučių namų šildymo sistemos gyvavimo ciklo gamybos ir naudojimo etapų vertinimas. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 26-27 d., medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Aplinkos inžinerijos fakultetas. Šildymo ir vėdinimo katedra, Vandentvarkos katedra. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281191, p. 140-145. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Kaušylaitė Rūta; Valančius Kęstutis. Energetinio naudingumo kvalifikacinio rodiklio administraciniame pastate analizė. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 26-27 d., medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Aplinkos inžinerijos fakultetas. Šildymo ir vėdinimo katedra, Vandentvarkos katedra. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281191, p. 134-139. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Valančius Kęstutis; Paulauskaitė Sabina. Aktyviosios atitvarų šiluminės talpos įtaka pastato šilumos poreikiams. Šilumos energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga: Kaunas, 2006 m. vasario 2, 3 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2006. ISBN 9986492920, p. 235-240. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis. Некоторые аспекты анализа нестационарных теплообменных процессов в здании. Материалы Международной научно-технической конференции «Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции» Москва 2005 : сборник. Москва: МГСУ, 2005. ISBN 5726403614. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2003 - Valančius Kęstutis; Skrinska Alfonsas. An intermittent heating influence to the building reheating time and design heat load. Advances in Heat Transfer Engineering : proceedings of the Fourth Baltic Heat Transfer Conference, August 25-27, 2003 Kaunas, Lithuania. New York: 2003. ISBN 1567001981, p. 277-282. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis. Некоторые результаты экспериментального исследования влияния солнечной радиации на процесс теплопередачи в многослойных конструкциях. Актуальные проблемы строительной теплофизики : VII научно-практическая конференция 18-20 апреля 2002 : академические чтения : сб. докладов. 2002, p. 62-69. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2002 - Skrinska Alfonsas; Valančius Kęstutis. Transient heat conduction process in the multilayer wall under the influence of solar radiation. Improving human potential programme : proceedings of the 2nd users workshop. February 26, 2002. Almeria. 2002, p. 179-185. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2002 - Valančius Kęstutis; Skrinska Alfonsas. Saulės spinduliavimo įtaka nestacionariam šilumos laidumo procesui daugiasluoksnėje pastato išorės atitvaroje. Pastatų aprūpinimas šiluma : 5-osios tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija", įvykusios Vilniuje 2002 m. gegužės 23-24 d., moksliniai pranešimai. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055253, p. 125-134. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Lukoševičiūtė Agnietė; Valančius Kęstutis. Pastato šildymo sistemos valdymo efektyvumo analizė. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d. d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059712, p. 106-110. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Garšvaitė Dovilė; Valančius Kęstutis. Efektyviosios šiluminės talpos įtaka pastato energijos poreikiams. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d. d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059712, p. 94-99. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Valančius Kęstutis; Skrinska Alfonsas. Periodinio šildymo įtaka pastato skaičiuotinai šildymo galiai. Inžinerinės sistemos : respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. vasario 23 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056055, p. 8-14. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis. Учет двухмерных температурных полей при расчете теплопередачи через ограждающих конструкции. Проблемы строительной теплофизики систем обеспечения микроклимата и энергосбережения в зданиях : шестая научно-практическая конференция 26-28 апреля 2001 года, Академические чтения : сборник докладов. Москва: 2001, p. 88-93. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Valančius Kęstutis; Paulauskaitė Sabina. Šiluminių ilginių tiltelių įtaka patalpų šilumos nuostoliams. Šilumos energetika ir technologijos : konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2001 m. vasario 1, 2. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9986139597, p. 167-172. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2002 - Valančius Kęstutis; Skrinska Alfonsas. Saulės spinduliavimo įtaka nestacionaraus laidumo procesui daugiasluoksnėje išorės atitvaroje. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 90. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2007 - Valančius Kęstutis. Pastato aktyviosios šiluminės talpos įtaka patalpų mikroklimatui bei energijos poreikiams. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2007. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Paulauskaitė Sabina; Valančius Kęstutis. Statybinė šiluminė fizika. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 3.070]
2005 - Valančius Kęstutis. Heat and mass transfer laboratories. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 3.429]