Algirdas Šulinskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Tamošauskas Povilas; Veršinskas Robertas; Šulinskas Algirdas. VGTU studenčių sambo imtynių varžybinės veiklos analizė, kaip sportinio meistriškumo gerinimo prielaida. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 21, nr. 1 (2013), p. 75-84. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Tamošauskas Povilas; Veršinskas Robertas; Kriškoviecas Eugenijus; Šulinskas Algirdas. Sportuojančiųjų studentų konfliktų ypatumų tyrimo rezultatų analizė. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 20, nr. 1 (2012), p. 106-118. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2006 - Gabrys Tomasz; Dadelo Stanislavas; Tamošauskas Povilas; Zitikienė Elena; Šulinskas Algis. Investigation into physical development, physical fitness, and functional capacity changes shown by first-year students VGTU. Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio D, Medicina. Lublin: Akademia Medyczna w Lublinie. ISSN 0066-2240. Vol. 110, no. 2, suppl. 16 (2006), p. 148-151. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.286]