Agata Šlečkuvienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2013 - Skuodis Šarūnas; Norkus Arnoldas; Dirgėlienė Neringa; Šlečkuvienė Agata. Sand shearing peculiarities using direct shear device. Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 57 (2013), p. 1052-1059. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Skuodis Šarūnas; Šlečkuvienė Agata. Universalaus spūdumo ir paprastojo kirpimo aparato, kontakto vietos tarp porinio akmens ir grunto tikslesnis nustatymo būdas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 5 (2013), p. 520-524. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Skuodis Šarūnas; Kavrus Agata. Atskirų grunto dalelių formos kitimas prieš ir po spūdumo bandymo. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and Transport Engineering, Aviation Technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 4 (2012), p. 340-345. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2013 - Šlečkuvienė Agata; Skuodis Šarūnas. Smėlinių gruntų dalelių formos įtaka deformacinėms savybėms. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. [1-7]. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Skuodis Šarūnas; Markauskas Darius; Šlečkuvienė Agata. Smėlinio grunto odometrinio bandymo modeliavimas DEM. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. [1-5]. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Kavrus Agata; Skuodis Šarūnas. Smėlinių gruntų morfoliginių parametrų nustatymas. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Statyba" 2012 m. kovo 22-24 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-8]. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.571]