Martynas Šapurov

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Bielskis Edvardas; Baškys Algirdas; Šapurov Martynas. Single stage microinverter based on two-switch DC-DC flyback converter. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 23, iss. 4 (2017), p. 29-32. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Bielskis Edvardas; Baškys Algirdas; Šapurov Martynas. Impact of transformer design on flyback converter voltage spikes. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 22, no. 5 (2016), p. 58-61. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Baškys Algirdas; Šapurov Martynas; Zubavičius Raimondas. The New equations of p-n junction carrier injection level. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. Vol. 19, no. 2 (2013), p. 45-48. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2013 - Šapurov Martynas; Bleizgys Vytautas; Baškys Algirdas; Zubavičius Raimondas. AC induction motor speed stabilization technique based on amplitude control. Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems ITELMS'2013 : proceedings of the 8th international conference, May 23-24, 2013, Panevėžys, Lithuania.. Kaunas: Technologija, 2013. ISSN 2345-0088, p. 237-240. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Šapurov Martynas; Baškys Algirdas; Bielskis Edvardas; Bleizgys Vytautas; Rabinovici Raul. Single phase cascaded inverter for renewable energy supplies. Electronics 2017. Proceedings of 21st international conference, June 19th-21th, 2017 Palanga, Lithuania / Kaunas University of Technology. New York: IEEE, 2017. ISBN 9781538603956, p. 1-5. [M.kr.:01T]
2017 - Bielskis Edvardas; Šapurov Martynas; Platakis Andrius. Flyback tipo transformatoriaus sklaidos srauto mažinimo tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika = Science – future of Lithuania: Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 3 (2017), p. 312-317. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Bielskis Edvardas; Šapurov Martynas; Platakis Andrius. Elektros tinklo mikroinverterio naudingumo faktoriaus tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika = Science – future of Lithuania: Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 3 (2016), p. 296-301. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Zubavičius Raimondas; Paulauskas Nerijus; Šapurov Martynas. Šešiakojo žingsniuojančio roboto valdymas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013), p. 96-100. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Šapurov Martynas; Zubavičius Raimondas; Bleizgys Vytautas. Pastovaus slydimo asinchroninio elektros variklio rotoriaus greičio valdymo metodas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013), p. 139-142. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Šapurov Martynas; Bleizgys Vytautas; Baškys Algirdas; Zubavičius Raimondas; Platakis Andrius; Gražulevičius Gediminas. Slip control - based AC induction motor speed stabilization system. Proceedings of the 18th International Conference ELECTRONICS 2014, Kaunas University of Technology, June 16-18, Palanga, Lietuva. Kaunas: Technologija. ISBN 9786090210659. 4, p. 4-7. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]