Arūnas Šaltis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Paulikas Šarūnas; Guršnys Darius; Anskaitis Aurimas; Šaltis Arūnas. The impact of packet loss on quality of H.264/AVC video streaming. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 22, no. 2 (2016), p. 81-85. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Kajackas Algimantas; Batkauskas Vaidas; Šaltis Arūnas; Guršnys Darius. Autonomous system for observation of QoS in telecommunications networks. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2011, No. 5(111), p. 15-18. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Kajackas Algimantas; Šaltis Arūnas; Vindašius Antanas. User access link impact on Web browsing quality. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2010, No. 4(100), p. 59-64. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2003 - Kajackas Algimantas; Šaltis Arūnas. The peculiarity of voice transmission in IEEE 802.xx customer premise networks. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2003, Nr. 2(44), p. 7-12. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Šaltis Arūnas; Pavilanskas Lukas. Paketinio radijo ryšio 2,4 GHz dažnių ruože eksperimentiniai tyrimai. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2003, Nr. 4(46), p. 48-52. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Kajackas Algimantas; Šaltis Arūnas. Balso signalų kalbos ir tylos intervalų modeliai ir jų taikymas. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2003, Nr. 5(47), p. 7-12. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Kajackas Algimantas; Šaltis Arūnas; Šilanskas E.. Customer premises local area network. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2002, nr. 3 (38), p. 63-67. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Kajackas Algimantas; Pavilanskas Lukas; Šaltis Arūnas. One radio channel packet implementation interference analysis. Seventeenth International Wrocław Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility. EMC 2004 : Wrocław, June 29 - July 1, 2004. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004. ISBN 8370857744, p. 208-213. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Kajackas Algimantas; Šaltis Arūnas; Šilanskas Egidijus. EMC aspects and analysis of hierarchical wireless local area networks. Electromagnetic compatibility 2002 : sixteenth international Wrocław symposium and exhibition on electromagnetic compatibility: Part I. 2002, p. 229-234. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Kajackas Algimantas; Šaltis Arūnas. Apie informacinių technologijų vertinimą ir parinkimą. Elektronika-2001 : 5-osios tarptautinės konferencijos mokslo darbų leidinys : proceedings of the 5th International Conference. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 13929631, p. 87-90. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2001 - Šaltis Arūnas. Interneto duomenų srauto analizė. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. kovo 16 d., medžiaga : elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika, 2001, p. 86-93. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2000 - Šaltis Arūnas. Balso ir vaizdo perdavimo technologijų apžvalga. Trečiosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. kovo 17 d., medžiaga : elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika, 2000, p. 36-41. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1999 - Šaltis Arūnas. Dinaminių sistemų būsenų nuoseklaus identifikavimo tyrimas. Antrosios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1999 m. kovo 19 d., medžiaga : elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika, 1999, p. 34-41. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2004 - Šaltis Arūnas. Radijo technologijos vartotojų prieigų tinkluose. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2004. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2012 - Šaltis Arūnas. Telecommunication technologies 1, 2. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 4.650]