Algirdas Šakalys

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2012 - Jarašūnienė, Aldona; Greičiūnė, Laima; Šakalys Algirdas. Research of competitive environment of Klaipėda seaport comparing to other seaports in the eastern Baltic Sea region. Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 1 (2012), p. 5-13.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2016 - Šakalys Algirdas; Greičiūnė, Laima; Šakalys, Raimondas. Corridor singe window as an innovative instrument ensuring integrity of the entire supply chain of the transport corridor. SMRLO 2016. New York : IEEE, 2016. ISBN 9781467399418, p. 638-642.. [M.kr.:03S; 03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - ŠAKALYS, Algirdas; Greičiūnė, Laima. Innovative measures ensuring integrity of the entire supply chain or transport corridor. Journal of shipping and ocean engineering (ISOE). Libertyville, Illinois : David Publishing Company. ISSN 2159-5879. Vol. 5, no. 5 (2015), p. 280-288.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Šakalys Algirdas; Palšaitis, Ramūnas. Development of intermodal transport in new European union states. Transport. Vilnius : Technika.. ISSN 1648-4142. Vol. 21, no. 2 (2006), p. 148-153.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2012 - Šakalys Algirdas. Транспорт-2050: план создания единого европейского транспортного пространства как конкурентной и ресурсосберегающей транспортной системы. OSJD Bulletin journal. Warsaw : OSJD Committee. No. 5-6, 2012, p. 16-21.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Šakalys Algirdas. Long-term development strategy of Lithuanian transport system. Lettland und Mecklenburg-Vorpommern im Ostseeraum Leistungsbilanz - Zehn Jahre Ostseeinstitut. Rostock : Stradtdruckerei Weidner.. ISSN 1433-0202. 2006, H. 17, p. 153-167.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2003 - Šakalys Algirdas. Via Baltica: the Baltic perspective. Nowe pogranicze Europy. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, p. 275-279.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Šakalys Algirdas; Bačiauskienė Siiri. The development of logistics centres. Collection of the conference materials "Logistics and Transport in International Trade". Tallinn, 3-4 December, 2003. Talin, p. 57-60.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2002 - Šakalys Algirdas; Palšaitis, Ramūnas; Jurkauskas Algirdas; Paulauskas Vytautas; Stankūnas Jonas; Jarašūnienė, Aldona. Transporto ir tranzito plėtotės strategija. Ilgalaikė Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtotės iki 2015 metų strategija. Vilnius : Lietuvos mokslas. ISSN 1392-4044, p. 364-395.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 2.286]
1996 - Baublys Adolfas; Šakalys Algirdas. Krovininio transporto sistemos plėtros problemos. Transportas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-1533. 1996, Nr. 2(13), p. 4-17.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - ŠAKALYS, Algirdas; Greičiūnė, Laima; Zenevičius, Laurynas; Šakalys, Raimondas. New instruments of collaboration between main stakeholders along transport corridor of global supply chain. Интеграционный потенциал логистики в глобальной экономике. Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭУ, 2014. ISBN 9785731030915, p. 15-19.. [M.kr.:03S; 03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Šakalys Algirdas. Lietuvos transporto sektoriaus sėkmės formulė - efektyvi mokslo ir verslo sąveika. Mokslas ir verslas - Lietuvos ateičiai. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281566, p. 61-72.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2006 - Šakalys Algirdas. Prospects of the intermodal transport development in the Baltic Sea region (based on INTERREG III project East-West). IX Starptautiskā konference "TransBaltica 2006". Rīga : Rīgas Menedžeru Skola, 2006. ISBN 998498205X, p. 124-141.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2006 - Šakalys Algirdas; Vasilis Vasiliauskas, Aidas. Baltijos jūros regiono logistikos centrų tinklo formavimas - vizija, problemos, perspektyvos. Konferencijos "Transbaltica 2006", įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 5 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9986059674, p. 7-14.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Šakalys Algirdas; Bačiauskienė Siiri. Logistics centres in Lithuania - present and future. Perspektywy funkcjonowania i rozwoju polskich przedsiębiorstw w sieci centrów logistycznych w regione Morza Bałtyckiego. Gdańsk : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego w Gdańsku,, 2004. ISBN 8385780696, p. 119-122.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Jurkauskas Algirdas; Micevičienė Diana; Šakalys Algirdas. Development of transport infrastructure in Lithuania: logistic centres. Trends and possibilities. Логистика: современные тенденции развития. Санкт-Петербург : СПбГИЭУ, 2004. ISBN 5889964569, p. 301-304.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Matousek K.; Šakalys Algirdas. The identification of measures to prepare integrated solutions for development of intermodal transport in the context EU enlargement. Transbaltica-03. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986056489, p. 20-27.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Šakalys Algirdas; Bačiauskienė Siiri. Formation of new generation logistics centres in Lithuania. Transbaltica-03. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986056489, p. 41-49.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2003 - Paulauskas Vytautas; Šakalys Algirdas. A new task for maritime research and education in Lithuania. Baltic Sea - Mare nostrum. Turku, 2003, p. 89-93.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2015 - Šakalys Algirdas; Jučiūtė, Edita. Dr. Algirdas Šakalys: „Laikas pagalvoti ir apie dar ambicingesnius transporto politikos tikslus“. Sapere Aude. Vilnius : VGTU. ISSN 2029-4999. 2015, Nr. 2(10), p. 26-33, 82.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Šakalys Algirdas; Gaidytė Teodora. VGTU iniciatyva plėtojant Rytų–Vakarų transporto koridorių. Mokslas ir technika. Vilnius : UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2010, Nr. 5, p. 34-35.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2007 - Šakalys Algirdas; Stankevičius Vladas.. Transporto sistemos tobulinimas: galimybės ir reikšmė. Mokslas ir technika. Vilnius : UAB "MOKSLAS IR TECHNIKA". ISSN 0134-3165. 2007, Nr. 7-8, p. 41-43.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2006 - Gira Aleksandras.; Šakalys Algirdas. Transporto strategai galanda modeliavimo įrankius. Kelias. Vilnius : UAB "Spaudos elementai".. ISSN 1648-7818. 2006, Nr. 10, p. 22-23.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2014 - Šakalys Algirdas; Greičiūnė, Laima; Zenevičius Laurynas; Šakalys, Raimondas. Innovative measures ensuring itegrity of the entire supply chain or transport corridor. BIT's 3rd Annual World Congress of Ocean-2014 (WCO 2014), October 16-18, 2014, Dalian International Conference Center, China. Hui Xian Yuan : BIT Congress Inc., 2014, p. 103.. [M.kr.:03S; 03T; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Šakalys Algirdas; Greičiūnė, Laima. Intermodal transport corridor as a promising section of the Asia – Europe continental landbridge. Euro-Asia Economic Forum (EAEF) 2013. Hui Xian Yuan : BIT Congress Inc., 2013, p. 278.. [M.kr.:03S; 03T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Šakalys Algirdas; Greičiūnė, Laima. A new vision on development of the KLAIPEDA seaport community system. BIT's 2nd Annual World Congress of Ocean (WCO 2013). Hui Xian Yuan : BIT Congress Inc., 2013, p. 100.. [M.kr.:03S; 03T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2006 - Šakalys Algirdas. Identification of user needs and bottlenecks on transport modelling in the Baltic states. The 6th International Conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat’06), 25-28 October 2006, Riga, Latvia. Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2006. ISBN 9984986594, p. 260.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2005 - Šakalys Algirdas. Lithuanian transport in the European market: strategy and prospects. XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Vilnius : Lietuvos mokslininkų sąjunga, 2005. ISBN 9955978902, p. 203.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Monografijos

2003 - Jasiulevičius Vincentas; Makštutis Antanas; Bagdanavičius Juozas; Butkus, Donatas; Puškorius Stasys; Vaitiekūnas Petras; Sūdžius, Vytautas Pranas; Žitkus Leonas; Paliulis Narimantas Kazimieras; Elskytė, Vida; Martinaitis, Vytautas; Skrinska, Alfonsas Kazy. Lietuvos ateitis pasaulio kontekste : (specialistų žvilgsnis) = Future Lithuania in the world context : (Experts' view). Mokslo aidai. ISSN 9986479967, 404 p.. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 28.857]
1999 - Baublys, Adolfas; Griškevičienė Daiva; Žvaliauskas Algis; Šakalys Algirdas; Palšaitis, Ramūnas; Adomėnas Petras Gailutis; Juškevičius Pranciškus; Lingaitis Leonas Povilas; Smailys Vytautas; Paulauskas Vytautas; Stankūnas Jonas; Balandis Domas; Žiliukas An. Transportas. Lietuvos mokslas. ISSN 1392-4044, 716 p. :. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 51.143]

Studijos

2012 - Šakalys Algirdas; Davidson Paul; Kronbak Jacob; Persson Jan; Jaržemskis, Andrius; Ramstedt Linda; Stūrys Vladas; Vasilis Vasiliauskas, Aidas. Baltic intermodal transport corridor (Chinese Edition). China Logistic Publishing House. ISSN 9787504736574, 154 p.. [M.kr.:03S; 03T] [Aut.lankų sk.: 11.000]
2007 - Kronbak Jacob; Jaržemskis, Andrius; Stūrys Vladas; Šakalys Algirdas; Vasilis Vasiliauskas, Aidas; Davidson Paul; Persson Jan; Ramstedt Linda. East West transport corridor project. Work package 5. Final report. Knowledge development on intermodal transport corridor. ISSN 9789986312383, 200 p.. [M.kr.:03S; 03T; 04S] [Aut.lankų sk.: 14.286]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2005 - Bačiauskienė Siiri; Šakalys Algirdas. NeLoc. Painosalama Oy. ISSN 9512926954, 23 p.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 1.643]

Taikomieji mokslo darbai

(žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografijos, vadovai, atlasai, žemėlapiai, teisės aktų komentarai)

2007 - Allen J; Thorne G.; Browne M.; Spassov V.; Vranova J.; Nemec P.; Bentzen L.; Laugesen M.S.; Brouwer Vertalingen S.; Schoemaker J.; Himanen V.; Thebert M.; Dablanc L.; Eichhorn C.; Dimitriadou I.; Révész Cs; Monigl J.; Ruberti G.; Bačiauskienė Siiri; Šakal. BESTUFS. Miesto krovininio transporto geros praktikos vadovas. BESTUFS konsorciumas, 82 p.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 5.857]
2003 - Bentzen Kent; Hoffmann Tobias; Bentzen Lars; Šakalys Algirdas; Bačiauskienė Siiri; Jarašūnienė, Aldona. Best Practice Handbook for Logistics Centres in the Baltic Sea Region. FDT, 229 p.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 16.357]