Ilona Skačkauskienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Skačkauskienė Ilona. Service customer loyalty: an evaluation based on loyalty factors. Sustainability. Basel: MDPI. ISSN 2071-1050. vol. 12, iss. 6 (2020), p. 1-20. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2018 - Maknickienė Nijolė; Lapinskaitė Indrė; Miečinskienė Algita; Skačkauskienė Ilona. Patterns of inequality of Lithuanian regions. Journal of business economics and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1611-1699. vol. 19, iss. 2 (2018), p. 323-342. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2018 - Skačkauskienė Ilona; Hrušecká Denisa; Katinienė Aušra; Čepel Martin. Evaluation of knowledge synergy components. E&M Ekonomie a management=E&M Economics and management. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 21, iss. 1 (2018), p. 144-158. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2017 - Ginevičius Tomas; Skačkauskienė Ilona; Stasiukynas Andrius; Jokšienė Izolda. Formation of a system of multicriteria indicators for the assessment of office leasing options. International journal of strategic property management. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1648-715X. Vol. 21, no. 2 (2017), p. 159-169. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Skačkauskienė Ilona; Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Raudeliūnienė Jurgita; Davidavičienė Vida. A model for measuring passenger loyalty. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 31, no. 1 (2016), p. 100-107. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Skačkauskienė Ilona; Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Vojtovic Sergej. Model for measuring customer loyalty towards a service provider. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 16, iss. 6 (2015), p. 1185-1200. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2013 - Skačkauskienė Ilona. Research on the dynamics of Lithuanian state revenue and preferences for expenditure allocation. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 14, no. 4 (2013), p. 806-817. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2019 - Skačkauskienė Ilona; Švogžlys Povilas; Lemańska-Majdzik Anna. Formation of a conceptual model for a new services. Polish journal of management studies. Częstochowa: Czestochowa University of Technology. ISSN 2081-7452. vol. 19, iss. 2 (2019), p. 374-384. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2018 - Jesevičiūtė-Ufartienė Laima; Skačkauskienė Ilona. Image of women’s volleyball in Lithuania perceiving its customer behaviour. Marketing and management of innovations = Маркетинг і менеджмент інновацій. Sumy: Sumy State University. ISSN 2218-4511. 2018, iss. 4, p. 179-190. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Skačkauskienė Ilona; Kazlauskienė Eglė; Katinienė Aušra. Modelling knowledge synergy evaluation. Montenegrin journal of economics. Podgorica: ELIT - Economic Laboratory for Transition Research, Faculty of Economics. ISSN 1800-5845. Vol. 13, no. 1 (2017), p. 35-49. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2017 - Kazlauskienė Eglė; Tamulienė Vilma; Skačkauskienė Ilona. Evaluation model for the components of organizational identity. Montenegrin journal of economics. Podgorica: Economic Laboratory for Transition Research. ISSN 1800-5845. Vol. 13, No. 3 (2017), p. 119-133. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2020 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Skačkauskienė Ilona. Factors affecting implementation of green marketing orientation. The 19th international scientific conference Globalization and its socio-economic consequences 2019 – Sustainability in the global-knowledge economy, 9th–10th October 2019, Rajecke Teplice, Slovakia. Paris: EDP Sciences. 2020, p. 1-8. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2018 - Skačkauskienė Ilona; Radzevičienė Asta; Švogžlys Povilas. Conceptual new service development model. 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018”, May 3–4, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2018. ISSN 2029-4441, p. 307-316. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Skačkauskienė Ilona; Tunčikienė Živilė. Comparative evaluation of the labour income taxation in the Baltic States. The 2-dn international scientific conference „Contemporary issues in business, management and education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. 2014, p. 439-449. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Skačkauskienė Ilona; Tunčikienė Živilė. The evaluation of the Lithuanian tax system reform. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", May 10-11, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 749-759. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2010 - Skačkauskienė Ilona. Tax system evaluation model. The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4441. 2010, p. 719-727. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Skačkauskienė Ilona; Vestertė Jurga. Tasks for service modularization planning. Business: theory and practice = Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: VILNIUS TECH press. ISSN 1648-0627. vol. 21, iss. 2 (2020), p. 813-819. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2020 - Skačkauskienė Ilona; Prokopovič Margarita. Discourse on green technologies and their application. Vadyba = Journal of management. Klaipėda: Lietuvos verslo kolegija. ISSN 1648-7974. vol. 36, no. 1 (2020), p. 93-99. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2019 - Skačkauskienė Ilona; Vestertė Jurga. Modulinio projektavimo taikymo paslaugoms problematika. Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Economics and management. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-7. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2019 - Skačkauskienė Ilona; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Methodological perspective of evaluation of green marketing performance. Economics and business. Riga ; Warsaw: Riga Technical University; Sciendo. ISSN 2256-0386. vol. 33, iss. 1 (2019), p. 183-191. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2019 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Skačkauskienė Ilona. Green marketing orientation: evolution, conceptualization and potential benefits. Open economics. Warsaw: De Gruyter. ISSN 2451-3458. vol. 2, iss. 1 (2019), p. 53-62. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Skačkauskienė Ilona; Kunskaja Svetlana. Conceptualising the essence of a green organisation. Sociálno-ekonomická revue = Social and economic revue. Trenčín: Faculty of Social and Economic Relations, Alexander Dubček University in Trenčín. ISSN 1336-3727. vol. 17, no. 1 (2019), p. 46-57. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2019 - Skačkauskienė Ilona; Ślusarczyk Beata; Baryń Magdalena; Kot Sebastian; Navickas Valentinas. Assesment of sustainable economic development facets: peculiarities of family businesses size in selected economies. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 2029-7017. vol. 9, iss. 1 (2019), p. 51-62. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2018 - Grenčíková Adriana; Skačkauskienė Ilona; Španková Jana. The features of labor emigration from the Slovak Republic. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-0627. vol. 19 (2018), p. 271-277. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Skačkauskienė Ilona; Vestertė Jurga. Paslaugos sampratos aktualizavimas šiuolaikinėje vadyboje. Mokslas – Lietuvos ateitis: Ekonomika ir vadyba – 2018 = Science – future of Lithuania: Economics and Management - 2018. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. vol. 10 (2018), p. 1-9. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Skačkauskienė Ilona; Švogžlys Povilas. Critical evaluation of successful factors in creation of service. Vadyba = Journal of management. Klaipėda: Lietuvos verslo kolegija. ISSN 1648-7974. vol. 32, iss. 1 (2018), p. 21-29. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Skačkauskienė Ilona; Katinienė Aušra. Possibilities to evaluate employee knowledge as a component of knowledge synergy at organisation. Vadyba = Journal of Management / Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Nr. 1(30) (2017), p. 35-43. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Skačkauskienė Ilona; Pališkienė Rasa. Interface between stress and labour productivity. Exploring the Influence of Personal Values and Cultures in the Workplace. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2017. ISBN 9781522524809, p. 305-322. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2016 - Skačkauskienė Ilona; Valentinovič Jelena. Apmokestinimo teisingumo ir socialinės atsakomybės Lietuvoje tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 2 (2016), p. 171-181. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2015 - Skačkauskienė Ilona; Katinienė Aušra. Žinių potencialo sampratos formavimasis tinklaveikos visuomenėje. Mokslas – Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science – future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 2 (2015), p. 163-171. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Skačkauskienė Ilona; Tunčikienė Živilė. The labour income taxation: Lithuanian case. International journal of transitions and innovation systems. Zagreb: Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1745-0071. Vol. 4, no. 1/2 (2015), p. 65-79. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2015 - Skačkauskienė Ilona; Davidavičius Sigitas. Masinio indvidualizavimo koncepto ypatumai. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 16, no. 2 (2015), p. 132-139. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Senda Aivaras; Skačkauskienė Ilona. Veiksnių, turinčių įtakos nacionalinio biudžeto balansui, tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 1 (2014), p. 49-55. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Navickas Valentinas; Skačkauskienė Ilona; Navikaitė Aida. Theoretical investigation of trust in small and medium sized enterprises. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. t. 15, Nr. 2 (2014), p. 160-169. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Zabarauskaitė Rasa; Skačkauskienė Ilona. The survey of attitudes toward work by the unemployed in Lithuania. International journal of management - theory and applications (IREMAN). London: Praise Worthy Prize. ISSN 2281-8588. Vol. 2, no. 4 (2014), p. 109-115. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Skačkauskienė Ilona; Kiselevskaja Anželika. Telekomunikacijų įmonių darbuotojų darbo motyvacijos vertinimo rodiklių sistema. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 3 (2014), p. 245-253. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Skačkauskienė Ilona; Drejeris Rolandas; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Zabarauskaitė Rasa. Structural changes of Lithuanian postal services: possibilities of penetration. Ekonomika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. Vol. 93, no. 2 (2014), p. 98-115. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2014 - Katinienė Aušra; Skačkauskienė Ilona. Socialinio kapitalo vadybiniai aspektai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 1 (2014), p. 25-32. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Skačkauskienė Ilona; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Measurement of customer loyalty towards service providers: a conceptual framework. International journal of management - theory and applications (IREMAN). London: Praise Worthy Prize. ISSN 2281-8588. vol. 2, no. 4 (2014), p. 109-115. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Tunčikienė Živilė; Grenčikova Adriana; Skačkauskienė Ilona. Development of public and private sector partnership: managerial aspects. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 1 (2014), p. 11-21. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2013 - Tunčikienė Živilė; Skačkauskienė Ilona; Grenčiková Adriana. Sustainable development of public sector : the state and assumptions of improvement of functional review in public institutions. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 3, iss.1 (2013), p. 11-21. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2013 - Skačkauskienė Ilona. Peculiarities of labour income taxation in the Baltic States. Entrepreneurial business and economics review (EBER). Modern challenges for business and economy in CEE countries. Cracow: Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. Vol. 1, no. 4 (2013), p. 57-70. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2013 - Skačkauskienė Ilona; Katinienė Aušra. Finansų specialistų rengimas aukštosiose mokyklose: informacinių technologijų pritaikomumas. Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje : respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos, įvykusios Alytaus kolegijoje 2013 m. balandžio 19 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija, 2013. ISSN 2029-2805, p. 137-143. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Skačkauskienė Ilona. Darbo užmokesčio apmokestinimo lyginamieji vertinimai. Vadyba = Journal of management. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 23, nr. 2 (2013), p. 97-103. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Tunčikienė Živilė; Skačkauskienė Ilona. Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo buklė ir jos gerinimo prielaidos. Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(1), p. 97-110. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2012 - Skačkauskienė Ilona; Bytautė Sigita. Socialinio kapitalo apibrėžties ir matavimo problematika. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 3 (2012), p. 208-216. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Skačkauskienė Ilona. Pokyčiai Lietuvos mokesčių sistemoje: problemos ir aktualijos. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 3(31), p. 16-29. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2009 - Bivainis Juozas; Skačkauskienė Ilona. Kompleksinio mokesčių sistemos vertinimo rodiklių sistema. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 10, no. 4 (2009), p. 298-307. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2008 - Bivainis Juozas; Skačkauskienė Ilona. Mokesčių sistema Lietuvoje: vertinimas Gill metodu. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2008, Nr. 1(17), p. 43-61. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2007 - Bivainis Juozas; Skačkauskienė Ilona. Mokesčių sistemos vertinimo metodinio potencialo analizė. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 8, no. 2 (2007), p. 57-67. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2005 - Bivainis Juozas; Skačkauskienė Ilona. Mokesčių administravimas lietuvoje: pokyčiai ir efektyvumas. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 6, no. 3 (2005), p. 131-141. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2010 - Skačkauskienė Ilona. Lietuvos mokesčių sistemos vertinimas remiantis J. Gill diagnostiniais rodikliais. Verslas, vadyba ir studijos'2009: mokslo darbai = Business, management and education'2009: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. Vol. 8, no 1 (2010), p. 168-184. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2009 - Skačkauskienė Ilona. V. Tanzi kvalifikacinių diagnostinių rodiklių taikymas Lietuvos pavyzdžiu. Verslas, vadyba ir studijos'2008: mokslo darbai = Business, management and education'2008: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. Iss. 1 (2009), p. 208-223. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2007 - Skačkauskienė Ilona. Mokesčių sistemos vertinimo metodai. Verslas, vadyba ir studijos'2006: mokslo darbai = Business, management and education'2006: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2007, p. 59-74. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2006 - Skačkauskienė Ilona. Lietuvos mokesčių administravimo situacinė ir lyginamoji analizė. Verslas, vadyba ir studijos'2005: mokslo darbai = Business, management and education'2005: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2006, p. 64-76. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Skačkauskienė Ilona; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Evaluation of green marketing performance: a methodological perspective. RTU 60th international scientific conference on economics and enterpreneurship SCEE’2019 oroceedings. Organised by the faculty of engineering economics and management, Riga, Latvia, 11–12 October 2019. Riga: RTU Press, 2019. ISBN 9789934223549, p. 61-66. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2019 - Skačkauskienė Ilona; Vestertė Jurga. Discourse on service modularity: investigating service delivery process. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 600-607. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Skačkauskienė Ilona; Kunskaja Svetlana. Darbo užmokesčio teisingumo vertinimas: Lietuvos atvejis. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-8. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2018 - Skačkauskienė Ilona; Steponavičius Virginijus. Oro navigacijos paslaugų teikmas: pokyčiai ir išūkiai. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Verslas XXI amžiuje vykusios 2018 m. vasario 8-9 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21st conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Business in XXI century 8-9 February 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2018, p. 1-9. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Skačkauskienė Ilona; Švogžlys Povilas. Different generations’ behaviour in the context of the new services development. Proceedings of the international conference Business and management sciences: new challenges in theory and practice, Szent István University Gödöllő, Hungary 25-26th October 2018, Vol. 1. Gödöllő: Szent István University, 2018. ISBN 9789632698311, p. 359-367. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Mockevičiūtė Eglė; Skačkauskienė Ilona. Pajamų iš verslo subjektų sumokėto pridėtinės vertės mokesčio įvertinimas. 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d. Vilnius: Technika, 2016, p. 1-9. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Skačkauskienė Ilona; Gilytė Kotryna. Mokesčių vaidmens ir apmokestinimo principų teorinė analizė. 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d.. Vilnius: Technika, 2016, p. 1-11. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2015 - Skačkauskienė Ilona; Pledzevičienė Audronė. Transporto sektoriaus apmokestinimo teisingumo ir produktyvumodidinimo galimybės diengiant intelektualią sistemą. 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015, p. 63-72. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Skačkauskienė Ilona; Navickas Valentinas; Davidavičius Sigitas. Concept features of mass customization. Vyznam ludskeho potencialu v regionalnom rozvoji: zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie konanej v Podhajskej v dnoch 16.-17.10. 2014. Podhajska: Eastern European development agency, 2014. ISBN 9788089608195, p. 131-138. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Tunčikienė Živilė; Skačkauskienė Ilona. Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo uždavinių racionalaus sprendimo prielaidos. Practice and research in private and public sector-11 : 1st International scientific conference : to consolidate researches of academicians and practitioners, May 5, 2011 [elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Faculty of economics and finance management. Vilnius: MRU, 2011. ISSN 2029-7378, p. 117-124. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Skačkauskienė Ilona; Toropovaitė Kristina. Ryšių marketingo kaip vartotojų lojalumą formuojančio veiksnio tyrimas. Contemporary Issues in Business, Management and Education'2011 [elektronininis išteklius], 17 November, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7963, p. 264-276. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2009 - Skačkauskienė Ilona; Šapalienė Laima. Mokesčių studijų ir praktinio darbo sąsajos aktualumas. Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje : respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos, įvykusios Alytaus kolegijoje 2009 m. balandžio 23 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija, 2009. ISSN 2029-2805, p. 82-86. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Skačkauskienė Ilona. Lietuvos mokesčių sistemos formavimo principai. Verslas XXI amžiuje : 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos, įvykusios Vilniuje, 2006 m. vasario 9 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9789955281085, p. 30-38. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2005 - Skačkauskienė Ilona. Lietuvos mokesčių sistema: sisteminė analizė. Verslas XXI amžiuje : 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos, įvykusios Vilniuje, 2005 m. vasario 10 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986059313, p. 136-142. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2019 - Skačkauskienė Ilona. Mane žavi jaunų žmonių sąmoningumas. Sapere Aude. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 2029-4999. 2019, Nr. 2(20), p. 26-29. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2019 - Skačkauskienė Ilona; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Evaluation of green marketing performance: a methodological perspective. “Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship SCEE'2019", organized within the 60th international scientific conference of Riga Technical University, 11-12 October 2019, Riga, Latvia : book of abstracts. Riga: RTU Press, 2019. ISSN 2256-0866, p. 55. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Monografijos

2017 - Skačkauskienė Ilona; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Paslaugų vartotojų lojalumas : monografija. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 12.380]
2013 - Skačkauskienė Ilona; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Zabarauskaitė Rasa; Andriušaitienė Daiva; Tunčikienė Živilė. Lietuvos socialinės ekonominės problemos ir jų sprendimo prielaidos : monografija. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 11.690]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2020 - Skačkauskienė Ilona; Pališkienė Rasa. Interface between stress and labour productivity. Occupational stress: Breakthroughs in research and practice. Hershey, PA: IGI Global, 2020. ISBN 9781799809548, p. 66-83. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2009 - Skačkauskienė Ilona. Mokesčių sistemos kompleksinis vertinimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2009. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 13.143]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2020 - Stankevičienė Jelena; Lankauskienė Toma; Jokšienė Izolda; Davidavičienė Vida; Skačkauskienė Ilona; Tamošiūnienė Rima; Jurkevičius Vaidas; Miečinskienė Algita; Jurevičienė Daiva. 11th International Scientific Conference “Business and Management 2020”, May 7–8, 2020, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press TECHNIKA, 2020. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 32.571]
2019 - Stankevičienė Jelena; Skvarciany Viktorija; Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Jokšienė Izolda; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Tamošiūnas Andrius; Mitkus Sigitas; Jurevičienė Daiva; Miečinskienė Algita; Skačkauskienė Ilona; Davidavičienė Vida. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2019. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 64.214]
2018 - Stankevičienė Jelena; Skvarciany Viktorija; Jurevičienė Daiva; Miečinskienė Algita; Davidavičienė Vida; Skačkauskienė Ilona; Mitkus Sigitas. 10th international scientific conference "Business and Management' 2018" : selected papers May 3-4, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2018. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 36.286]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Skačkauskienė Ilona. Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 5.750]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2014 - Andriušaitienė Daiva; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Skačkauskienė Ilona; Stasytytė Viktorija; Zabarauskaitė Rasa. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodika. Vilnius: UAB „Baltijos kopija“, 2014. [M.kr.:S 003; S 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 2.071]