Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Žilinskaitė-Vytienė Viktorija; Valantinaitė Ilona. A three - dimensional aproach in education for sustainable future. Problemy ekorozwoju=Problems of sustainable development. Lublin: Politechnika Lubelska, Wydzial inzynierii srodowska. ISSN 1895-6912. Vol. 12, no. 1 (2017), p. 63-69. [M.kr.:07S; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Valantinaitė Ilona. Professional purposefulness of the students of technologies education. Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 9th international scientific conference, 13th-14th May, 2016, LLU, Jelgava, Latvia. Vol. 9. Jelgava: Latvian University of Agriculture, 2016. ISSN 2255-8071, p. 247-254. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Valantinaitė Ilona; Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Dislere Vija. Dimension of consumer culture in verbal creativity expression of pre-service technology teachers in the Baltic countries: the field of electronics. Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 9th international scientific conference, 13th-14th May, 2016, LLU, Jelgava, Latvia. Vol. 9. Jelgava: Latvian University of Agriculture, 2016. ISSN 2255-8071, p. 174-186. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2015 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Vainorytė Brigita. The concurrent and consecutive models of initial teacher training : problematics and tendencies. Rural Enviroment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 8th international scientific conference, 15 th-16 th May, 2015, LLU, Jelgava, Latvia. No. 8: Dedicated to the 15 th Anniversary of Institute of Education and Home Economics. Jelgava: Latvian University of Agriculture. ISSN 2255-808X. 2015, p. 347-354. [M.kr.:07S; 08S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė. Technology education in Lithuania - a tool for creating a sustainable future. Rural Enviroment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 8th international scientific conference, 15 th-16 th May, 2015, LLU, Jelgava, Latvia. No. 8: Dedicated to the 15 th Anniversary of Institute of Education and Home Economics. Jelgava: Latvian University of Agriculture. ISSN 2255-808X. 2015, p. 269-276. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė. Personal branding on Facebook: how teachers stage themselves on social media. INTED2018. 12th International Technology, Education and Development conference, 5-7 March 2018, Valencia (Spain) : conference proceedings. Valencia: IATED Academy, 2018. ISSN 2340-1079, p. 3968-3972. [M.kr.:08S]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2016 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė. Įsimintiniausi universiteto dešimtmečio įvykiai : Doc. dr. Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Kūrybinių industrijų fakulteto dekanė. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2016, Nr. 1(12), p. 43. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė. Technological education as a platform for developing global and national identity. Bildungswissenschaften und akademisches Selbstverständnis in einer globalisierten Welt = Education and academic self-concept in the globalized world. Frankfurt, M: Peter Lang GmbH, 2014. ISSN 1434-8748, p. 411-421. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.786]