Dovydas Rimdžius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Bielskus Juozas; Šiupšinskas Giedrius; Rimdžius Dovydas. Šiluminio komforto užtikrinimo vertinimas vaikų darželiuose. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 4 (2017), p. 488-494. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Rimdžius Dovydas; Martinaitis Vytautas; Bielskus Juozas. Neįstiklinto orinio saulės kolektoriaus efektyvaus veikimo tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 4 (2016), p. 443-448. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Šiupšinskas Giedrius; Rimdžius Dovydas; Džiugaitė-Tumėnienė Rasa; Bielskus Juozas; Šlapkauskas Ignas. Inovatyvių žaliuzių faktinio efektyvumo tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 4 (2016), p. 455-460. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Bielskus Juozas; Šiupšinskas Giedrius; Rimdžius Dovydas; Kuzminskas Kęstutis; Gruzda Šarūnas. Gamybinio pastato su administraciniu korpusu energijos balanso tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015), p. 493-498. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Buikis Justas; Rimdžius Dovydas; Martinaitis Vytautas. Veikiančio vėdinimo šilumogrąžio su šilumos siurbliu efektyvumo tyrimas. 21-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Pastatų energetika vykusios 2018 m. balandžio 20 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21th conference for junior researchers " Science - future. Vilnius: Technika, 2018. ISSN 2029-7157, p. 1-11. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2018 - Sketerskis Martynas; Rimdžius Dovydas; Martinaitis Vytautas. Turboventiliatoriaus efektyvumo gerinimo tyrimas. 21-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Pastatų energetika vykusios 2018 m. balandžio 20 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21th conference for junior researchers " Science - future. Vilnius: Technika, 2018. ISSN 2029-7157, p. 43-49. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Januševičius Karolis; Bielskus Juozas; Martinaitis Vytautas; Streckienė Giedrė; Rimdžius Dovydas. Expressing the building energy systems thermodynamic seasonal efficiency. 10th international conference "Environmental engineering", April 27-28, 2017, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-9. [M.kr.:02T; 06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Rimdžius Dovydas; Martinaitis Vytautas. Neįstiklinto orinio saulės kolektoriaus šiluminių charakteristikų tyrimas. 19-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos", vykusios 2016 m. balandžio 21 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 19th conference for junior researchers „Scien. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149, p. 48-53. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]