Dovydas Rimdžius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Rimdžius Dovydas; Martinaitis Vytautas; Bielskus Juozas. Neįstiklinto orinio saulės kolektoriaus efektyvaus veikimo tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 4 (2016), p. 443-448. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Šiupšinskas Giedrius; Rimdžius Dovydas; Džiugaitė-Tumėnienė Rasa; Bielskus Juozas; Šlapkauskas Ignas. Inovatyvių žaliuzių faktinio efektyvumo tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 4 (2016), p. 455-460. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Bielskus Juozas; Šiupšinskas Giedrius; Rimdžius Dovydas; Kuzminskas Kęstutis; Gruzda Šarūnas. Gamybinio pastato su administraciniu korpusu energijos balanso tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015), p. 493-498. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2016 - Rimdžius Dovydas; Martinaitis Vytautas. Neįstiklinto orinio saulės kolektoriaus šiluminių charakteristikų tyrimas. 19-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos", vykusios 2016 m. balandžio 21 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 19th conference for junior researchers „Scien. Vilnius: Technika, 2016. ISBN 9786094579363, p. 48-53. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]